FGzPt - Klinisch Psycholoog

FGzPtIn het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen staan ruim 2000 professionals ingeschreven. De herregistratietermijn is 5 jaar.Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is het gevolgd hebben van minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing.
Vanaf 1 september 2017 komen ook literatuurstudie en studieactiviteiten in aanmerking voor accreditatie van de FGzPt. Dan treedt namelijk de gewijzigde Kaderregeling Accreditatie Herregistratie in werking. Cursussen die na deze tijd geaccrediteerd zijn kunnen dus een hoger aantal punten toegekend hebben gekregen. De FGzPt heeft aangegeven accreditaties die voor 1 september 2017 zijn afgegeven niet te herwaarderen op basis van de nieuwe regels.

Bekijk de website van FGzPt >

Geaccrediteerde cursussen