Cursus suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage

tweedaagse cursus
Startdata
-
083.24.01
€ 565,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 05 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 20 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
-
083.24.02
€ 565,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 15 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De preventie van suïcide is een complexe zaak. Het omvat een systematische risicotaxatie door goed opgeleide medewerkers, behandelafspraken en protocollen, signaleringsplannen, beleidsmaatregelen, samenwerking met andere hulpverleners en maatschappelijke instellingen. Daarnaast gaat het ook om veiligheid in de bebouwde omgeving, om nazorg aan nabestaanden en om het voorkomen van navolging.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt steeds meer eisen aan de rapportage en de verantwoording van suïcides in de GGZ. Suicidepreventiecommissies signaleren regelmatig lacunes in het doorvragen naar suïcidaliteit, in de continuïteit van zorg en in kennis van risicofactoren.

Doelgroep

De korte opleiding suïcidepreventie van RINO amsterdam is bedoeld voor eerstelijns psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, huisartsen, SPV'en, POH’s-GGZ en maatschappelijk werkenden.

Inhoud

Tijdens de korte opleiding suïcidepreventie worden er verschillende onderdelen van suïcide en suïcidepreventie behandeld. Deze onderdelen zijn verspreid over twee lesdagen. 

 • introductie in het suïcidevraagstuk en wetenschappelijke ontwikkelingen;
 • systematische taxatie van het suïciderisico;
 • vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten;
 • suïcidaliteit van patiënten met een borderline stoornis;
 • suïciderisico in de acute en chronische psychiatrie;
 • chronische suïcidaliteit bij borderline patiënten;
 • cognitief-motivationele therapie van suïcidale patiënten;
 • de nasleep van suïcide;
 • veiligheid in de GGZ-instelling.

Benieuwd naar de inhoud van de verschillende onderdelen? Je leest het hieronder! 

Introductie in het suïcide vraagstuk en wetenschappelijke ontwikkelingen

Recent onderzoek biedt een nieuw perspectief op de verschillende betekenissen van suïcide-pogingen en de geëigende behandelingswijzen. We hebben tijdens de korte opleiding suïcidepreventie aandacht voor zelfdestructieve gedragingen die lijken op suïcidaal gedrag.

Systematische taxatie van het suïciderisico

We duiken dieper in systematisch onderzoek van langdurige kwetsbaarheids- en beschermingsfactoren, huidige en vroegere suïcide-ideatie en risicomomenten. Je leert over actuele beschermings- en risicofactoren voor acuut en chronisch suïciderisico bij depressieve patiënten, schizofrene patiënten, verslaafde en/of forensische patiënten.

Vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten

Deelnemers krijgen een basisintroductie in de vaardigheden die benodigd zijn voor de omgang met suïcidale patiënten. We gaan praktische oefeningen uitvoeren met rollenspelen voor beginnende hulpverleners. Hierbij leer je door te vragen, het begrijpen van suïcidale verlangens en het empatish invoelen van de wanhopige patiënt. Zowel de acute als de chronische suïcidaliteit worden behandeld.

Suïcidaliteit van patiënten met een borderline stoornis

De kenmerken van deze patiënten, algemeen management, multidisciplinairtransprogrammatische aanpak en split-treatment komen hier aan bod. Ook behandelen we chronische versus acute suïcidaliteit, het behandelingscontract, de 'keten van onmacht', suïcidaliteit bij een lopende behandeling en taxatie en interventies in de crisisdienst. Ook duiken we dieper in de theorie van spanningsreducerende interventies; borderline patiënten in crisis, telefonisch appèl, mogelijkheden en risico's van acute opname.

Suïciderisico in de acute en chronische psychiatrie

Tijdens de cursus suïcidepreventie ga je aan de slag met de beoordeling van acute suïcidaliteit bij chronisch psychiatrische patiënten, tegenoverdracht bij aanhoudende suïcidaliteit, beschermende interventies in de ambulante en klinische setting, indicaties voor vrijheidsbeperkende maatregelen en taakafstemming tussen professionals.

Chronische suïcidaliteit bij borderline patiënten

Hieronder valt algemeen psychiatrisch management, relationship-management, de noodzaak bepalen en de mogelijkheden en valkuilen van een multidisciplinair?transprogrammatische aanpak. Verder leer je nog over split-treatment, de rol van de 'conflictvrije' behandelaar en een geïntegreerde benadering met elementen uit DBT en MBT. Tot slot leer je over de theorie van Young's model en coaching van verpleegkundige teams, maar ook het opbouwen en gebruik van steunsystemen. Denk bijvoorbeeld aan concrete interventies bij suïcidale dreiging, waaronder de 'false submission' van Gunderson.

Cognitief-motivationele therapie van suïcidale patiënten

Ook behandelen we in de tweedaagse opleiding suïcidepreventie CGt bij hopeloosheid, overgegeneraliseerd toekomstperspectief, dichotoom denken en rigide oplossingsstrategieën.

De nasleep van suïcide

Je leert tijdens de opleiding suïcidepreventie hoe je contact legt met nabestaanden onmiddellijk na de suïcide, maar ook over de opvang en begeleiding van nabestaanden, hulpverleners en medepatiënten. Oefen hoe je een melding aan de inspectie doet en bespreek de situatie in het team. Inclusief een reconstructie van wat voorafging. Tot slot behandelen we de bespreking van suïcide met medepatiënten: hoe kun je navolging voorkomen?

Veiligheid in de GGZ-instelling

In dit laatste onderdeel van de cursus suïcidepreventie beantwoorden we de vraag: “Welke maatregelen kan de instelling treffen om suïcide te voorkomen?”. Er is aandacht voor de omgeving (praktische preventieve maatregelen)hekken, spoor) en procedures die beleidsmatig toegepast kunnen worden. Ook delen we signaleringsplannen, risico protocollen, risicomanagement, risicotaxaties en standaard vragenschema's bij intake.

Doelstelling

Na afloop van de cursus suïcidepreventie zijn de deelnemers onder andere op de hoogte van suïcide risico's van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep van suïcide en wetenschappelijke ontwikkelingen. Deelnemers hebben geoefend met vaardigheden in de omgang met suïcidale patiënten.

Aan te schaffen literatuur

 • Onder redactie van Ad Kerkhof en Bert van Luyn: Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (tweede herziene druk 2016 Uitgeverij Bohn Stafleu en Van Loghum ISBN 9789036809719
 • Ad Kerkhof en Bregje van Spijker Piekeren over zelfdoding: een zelfhulpboek (2012), Uitgeverij Amsterdam Boom, ISBN 9789461056931. Te bestellen bij o.a. www.uitgeverijboom.nl of bol.com
  Als je al in het bezit bent van het boek Piekeren van Ad Kerkhof (ISBN 9789085064695) kan dat ook volstaan.

Aanmelden cursus suïcidepreventie

Ben jij een psycholoog, psychiater of huisarts en wil jij je verdiepen in de preventie van suïcide? Volg dan de tweedaagse cursus suïcidepreventie van RINO amsterdam. Schrijf jezelf gemakkelijk in of meld jezelf aan voor de interesselijst. Je ontvangt dan automatisch een e-mail als de cursus opnieuw wordt ingepland.

Andere cursussen over dit onderwerp: