Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Contextuele diagnostiek en persoonsgerichte behandeling  

tweedaagse cursus
242.21.01
€ 450,-

Inclusief lunch en literatuur

.
2 aaneengesloten dagen van 09.30 - 16.30 uur. Of het onderwijs online of offline wordt gegegeven is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen.

Onderwijslocatie | offline of online |

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen.

cliëntgericht referentiekader

In deze cursus wordt u als psychodiagnosticus een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief op werkwijze en houding in de contextuele psychodiagnostiek van ASS geboden, opdat u met zorgvuldigheid ASS, eventuele comorbiditeit dan wel een differentiële diagnose kan overwegen bij volwassenen. Tevens krijgt u als therapeut een directief therapeutisch en cliëntgericht  referentiekader aangereikt van waaruit u de behandeling van volwassen cliënten met ASS  bewust en weloverwogen kan indiceren en vormgeven.

doelgroep en doelstelling

Doelgroep: (Klinisch) (neuro-)psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters.

Na afloop van de cursus heeft u zicht op het psychodiagnostiektraject bij volwassenen met ASS en kan u daarmee in de praktijk aan de slag: hoe verschillende onderdelen van de psychodiagnostiek uit te voeren en toe te passen. U weet welke behandelingen het meest geschikt zijn bij ASS en u heeft kennis van het vormgeven van een behandeling van ASS vanuit een psychotherapeutisch denkkader.

inhoud

 • ASS in gedrag en denken;
 • richtlijn (contextuele) psychodiagnostiek ASS bij volwassenen;
 • casuïstiek: bespreking psychodiagnostiek (waaronder vragenlijsten);
 • differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit;
 • specifieke autisme-instrumenten waaronder de NIDA;
 • onderscheid ASS en overige DSM-stoornissen;
 • ASS en mentaliseren, empathie, hechting, persoonlijkheid;
 • behandeling: verschillende behandelvormen geschikt voor mensen met een ASS;
 • bejegening en begeleiding: de therapeutische relatie, contactmogelijkheden bij een ASS, aansluiten en versterken bij een ASS;
 • kwaliteiten en competenties van de hulpverlener als bijdrage aan een geslaagde behandeling.

werkwijze

 • bespreking theorie en praktijk
 • discussie
 • beeldmateriaal
 • opdrachten in (sub)groepen
 • literatuurstudie

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend18 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend9 punten
KNMG Accreditatiebureau Algemene Nascholingtoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag11 punten
Verpleegkundig Specialist GGZ (VSR)in aanvraag? punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. R. Vuijk (Richard) - docenten - 557226842

Richard Vuijk is klinisch psycholoog.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact