Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Contextuele diagnostiek en persoonsgerichte behandeling

tweedaagse cursus
Startdata
-
242.24.02
€ 585,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 07 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 11 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 11 punten
-
242.25.01
€ 610,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 10 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 11 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Aangevraagd  
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Aangevraagd  
-
242.25.02
€ 610,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 06 november 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 07 november 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Aangevraagd  
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen.

Cliëntgericht referentiekader

In deze cursus wordt je als psychodiagnosticus een actueel theoretisch en praktijkkritisch-casuïstisch perspectief op werkwijze en houding in de contextuele psychodiagnostiek van ASS geboden, opdat je met zorgvuldigheid ASS, eventuele comorbiditeit dan wel een differentiële diagnose kan overwegen bij volwassenen. Tevens krijg je als therapeut een directief therapeutisch en cliëntgericht referentiekader aangereikt van waaruit u de behandeling van volwassen cliënten met ASS bewust en weloverwogen kan indiceren en vormgeven.

Doelgroep

Doelgroep: (Klinisch) (neuro-)psychologen, gz-psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundigen-specialist en orthopedagogen (werkend met volwassenen).

Doelstelling

Na afloop van de cursus heb je zicht op het psychodiagnostiektraject bij volwassenen met ASS en kan je daarmee in de praktijk aan de slag: hoe verschillende onderdelen van de psychodiagnostiek uit te voeren en toe te passen. Je weet welke behandelingen het meest geschikt zijn bij ASS en je hebt kennis van het vormgeven van een behandeling van ASS vanuit een psychotherapeutisch denkkader.

Inhoud

 • ASS in gedrag en denken;
 • richtlijn (contextuele) psychodiagnostiek ASS bij volwassenen;
 • casuïstiek: bespreking psychodiagnostiek (waaronder vragenlijsten);
 • differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit;
 • specifieke autisme-instrumenten waaronder de NIDA;
 • onderscheid ASS en overige DSM-stoornissen;
 • ASS en mentaliseren, empathie, hechting, persoonlijkheid;
 • behandeling: verschillende behandelvormen geschikt voor mensen met een ASS;
 • bejegening en begeleiding: de therapeutische relatie, contactmogelijkheden bij een ASS, aansluiten en versterken bij een ASS;
 • kwaliteiten en competenties van de hulpverlener als bijdrage aan een geslaagde behandeling.

Werkwijze

 • bespreking theorie en praktijk
 • discussie
 • beeldmateriaal
 • opdrachten in (sub)groepen
 • literatuurstudie

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten