Werken met de MMPI-3 en de NKPV

Eendaagse training voor profielinterpretatie

Startdata
- (vol)
1251.24.02
€ 295,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 27 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 8 punten
-
1251.24.03
€ 295,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 01 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 8 punten
-
1251.25.01
€ 295,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 14 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In één dag leer je casusgestuurd werken met zowel de NKPV als de MMPI-3. Beide vragenlijsten bieden de mogelijkheid om hypothesen te vormen over de persoonlijkheidsstructuur én over meer specifieke persoonlijkheidskenmerken, waarbij de MMPI-3 ook de eventuele invloed van een toestandsbeeld op het persoonlijkheidsfunctioneren laat zien.

Opm

Als je met de MMPI-3 kunt werken, kun je dit desgewenst ook met de MMPI-2-RF.

inhoud en werkwijze

Er zal voorafgaand aan deze dag al worden geoefend met interpreteren van een profiel van de MMPI-3, zodat je ook de nieuwe schalen beter leert kennen. Het profielmatig werken met zowel de NKPV als de MMPI-3 wordt op de dag zelf stapsgewijs opgebouwd middels een vaste integratieve interpretatievolgorde. Bij deze werkwijze staan niet de schaalsoorten van de computeruitdraai maar klachtgebieden centraal als leidraad.     

doelstelling

Na afloop van de training:

  • Kan men zelfstandig scoringsprofielen van zowel de MMPI-3 (Minnesota Multiphasic Inventory-3-Restructured Form) als de NKPV (Nederlandse Klinische Persoonlijkheidsvragenlijst) interpreteren
  • Kan men schaaluitslagen in samenhang met elkaar meer betekenis geven
  • Heeft men verdiepende kennis opgedaan over het recent ontwikkelde onderzoeksdomein ‘HiTOP’ (Hiërarchical Topography of Psychopathology) en de toepassingswaarde die de MMPI-3 hierbinnen heeft.  

doelgroep

GGZ-professionals die als diagnosticus op verantwoorde wijze met persoonlijkheidsvragenlijsten zoals de NKPV en de MMPI-2-RF willen (leren) werken. Enige achtergrondkennis over persoonlijkheidsfunctioneren als psycholoog of psychiater is gewenst.

werkwijze

  • Casusgestuurd individueel of in tweetallen profielen interpreteren en in telegramstijl hierover kunnen rapporteren
  • Verdiepende kennis aangereikt krijgen middels een interactieve PowerPoint-Presentatie.

toetsing

Inleveren van één ingevuld én van commentaar voorzien resultatenblad waaruit blijkt dat men actief heeft deelgenomen aan deze training.

aan te schaffen literatuur

Heijden v.d., P. & Rossi, G. (2024) Minnesota Multiphasic Personality Inventory-3. Nederlandstalige bewerking Handleiding. ( Auteurs: Yossef S. Ben-Porath & Auke Tellegen). Amsterdam, Pearson Benelux.