Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) met focus op vermoeidheid/uitputting

eendaagse cursus
Startdata
-
1497.24.02
€ 285,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 14 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 6 punten
Registerplein Toegekend  
herregistratie 15 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 6 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Neem kennis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en neurobiologische verklaringsmechanismen rond de aanhoudende vermoeidheid, vaak op het niveau van uitputting, waarmee een groot aantal cliënten in zowel GGZ- als medische settings te kampen heeft. Daarnaast en daarenboven: krijg een nieuwe, beproefde, ziekte- en aandoening overstijgende en praktische tool in handen om deze vermoeidheid te doen afnemen - als voorwaardescheppend voor de opbouw naar een actiever leven met weer 'meer uren in de dag', zelfs en juist ook bij comorbide mentale of fysieke aandoeningen.

Wie lang achtereen in de overleefmodus staat, zoals veel mensen met post-COVID-syndroom of wijdverspreide pijn, overlevenden van kanker, en mensen met mentale aandoeningen, kan ‘s nachts de slaap vaak maar moeilijk vatten. Met name de diepe slaap (stadium-4-slaap) komt in het gedrang. Stresshormoon wint het namelijk van slaaphormoon.

Bij gebrek aan diepe slaap herstelt men niet goed van de overdag geleverde inspanningen. Daarbij worden tijdens de diepe slaap herinneringen van hun emotionele lading ontdaan. Mensen die langere tijd slecht slapen voelen zich niet voor niets zowel lichamelijk als emotioneel minder veerkrachtig. Slaapgebrek is in zichzelf een stressor die het stress-respons systeem activeert.[i] [ii] Er zijn ook mensen die juist overmatig zijn gaan slapen. Ook zij voelen zich vaak uitgeput, wat ze zelf meestal moeilijk kunnen plaatsen juist omdat zij zoveel slapen.

Inmiddels is bekend dat vermoeidheid op het niveau van uitputting niet spontaan afneemt met het toenemen van de lichamelijke fitheid - nog los van het feit dat opbouw van beweegactiviteiten en sociale activiteiten moeilijk vol te houden is als er nog onvoldoende energiereserves aanwezig zijn. Er zijn dus specifieke strategieën nodig die zich richten op energie-opbouw. De lichaamsgerichte interventie Opbouw van Reserves die gepresenteerd wordt in deze eendaagse cursus is zo’n strategie, gebaseerd op recente neurobiologische inzichten.

Wie zich uitgeput voelt, staat veel vaker en langer achtereen in de actiemodus (sympathisch zenuwstelsel) dan waarop lichaam en brein zijn gebouwd. Door het toepassen van korte, frequente liggende rustmomenten door de dag heen krijgt het parasympathische zenuwstelsel – de rust/reparatie/herstelmodus – meer ruimte. De hartslag kalmeert, de ademhaling wordt rustiger en dieper, de bloeddruk daalt. Zonder dat daarbij de nadelige effecten optreden van lang achtereen rusten overdag.

doelgroep
Gezondheidszorgpsychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, POH’s GGZ, haptotherapeuten, maatschappelijk werkenden, psychomotore therapeuten, overige hulpverleners die beroepsmatig te maken hebben met cliënten die aanhoudende lichamelijke klachten presenteren.

doelstelling
Deelnemers aan deze cursus krijgen de beschikking over kennis, kunde en materialen waarmee zij na het volgen van deze cursusdag meteen in de spreekkamer en behandelkamer aan de slag kunnen gaan met hun vermoeide cliënten in zowel de GGZ- als medische setting.

inhoud

  • Neurobiologische educatie voor cliënten met aanhoudende vermoeidheid, aan de hand van het verklaringsmodel: ontregeld / overactief stress-respons systeem, mede ter vergroting van de motivatie voor behandelvormen waaraan mogelijk niet in eerste instantie werd gedacht;
  • Praktische methode Opbouw van Reserves en andere inzetbare tools waarmee cliënten direct aan de slag kunnen om hun vermoeidheid te lijf te gaan, met ondersteuning, begeleiding en behandeling door deelnemers;
  • Factoren op het psychosociale vlak (nog beter) leren signaleren die vaak een - predisponerende, uitlokkende en instandhoudende - rol spelen bij aanhoudende vermoeidheid / ALK en die de chroniciteit van dergelijke klachten, indien onbehandeld, in de hand werken;
  • Eigen houding, gevoelens en valkuilen in de interactie onderkennen in het behandelen van cliënten met ALK.

werkwijze
Powerpoint presentatie en gebruik van flip-over, geïllustreerd door videomateriaal. Rollenspel / oefenen in tweetallen, casuïstiek, groepsbespreking.

zelf aan te schaffen literatuur
Je vermoeidheid te lijf na covid en kanker en bij chronische aandoeningen
(Fontaine, 2022)
boek: ISBN9789464041460
of e-boek: ISBN: 9789464041477