Supervisorencursus - NVP

Registratie supervisor NVP

vierdaagse cursus
Startdata
- (vol)
833.24.05 ONLINE
€ 1.125,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 13 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 27 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 04 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 11 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
? Wordt aangevraagd  
? ?
-
833.24.04
€ 1.125,00
Data en accreditaties

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Vrijdag 15 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 22 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 06 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
? Wordt aangevraagd  
? ?
-
833.25.01
€ 1.125,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 28 februari 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 14 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 28 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 04 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Aangevraagd  
? Wordt aangevraagd  
? ?
Afwisselend online of op locatie RINO Amsterdam | -

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Je bent een ervaren hulpverlener en je bent er aan toe om je kennis en kunde over te dragen aan collega’s in opleiding. Je zoekt naar een cursus die handvatten geeft om supervisie meer methodisch aan te pakken. Je vindt het boeiend om feedback te krijgen over je eigen stijl en feedback te geven aan anderen aan de hand van beeldmateriaal. De cursus leidt tot de inschrijving in het Supervisorenregister van de NVP.

Doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, die minimaal vijf jaar zijn ingeschreven in het BIG-register en ten tijde van de cursus supervisie geven.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers zich bewust van de eigen sterke kanten en de verbeterpunten. Ze zijn in staat om het supervisieproces te structuren en maken daarbij gebruik van het Integratief model voor werkbegeleiding en supervisie in de (g)gz.

Ze zijn in staat om:

 • de noodzakelijke randvoorwaarden voor supervisie te creëren;
 • met de supervisant heldere doelen af te stemmen;
 • het supervisieproces planmatig aan te pakken en te evalueren;
 • leerdomeinen te traceren en hierover af te stemmen;
 • leerinterventies bewust toe te passen;
 • de leerstijl van de supervisant te traceren en de eigen supervisiestijl daar op aan te passen;
 • rekening te houden met (sociaal) culturele verschillen;
 • parallelprocessen psychotherapie en supervisie te onderkennen en te benutten;
 • om te gaan met beoordelingen en evaluaties
 • om te gaan met stagnering;
 • om te gaan met ethische dilemma's.

Inhoud

De cursus bestaat uit vier dagen. Op elk dagdeel staat een thema centraal.

 1. Werkbegeleiding versus supervisie en contextuele factoren
 2. Leerdomeinen en Leerinterventies en het eerste gesprek
 3. Leerstijlen en leercirkel
 4. Diversiteit
 5. Hanteren van rollenspel en audio-visueel materiaal
 6. Beoordelen en evalueren
 7. Beroepsethiek en lastige situaties
 8. Leerrendement en afsluiting

Werkwijze

In iedere bijeenkomst komt een thema aan bod. Het thema wordt verdiept aan de hand van literatuurbespreking, vaardigheidsoefeningen en live-demonstraties. Per dagdeel brengen twee deelnemers beeldmateriaal in waarop feedback wordt gegeven.

Online of op locatie RINO Amsterdam

Deze cursus wordt afwisselend online en op locatie van RINO Amsterdam gegeven. Wanneer de cursus online plaats vindt, kun je dit zien aan tekst online achter het cursusnummer.

De online uitvoering vindt plaats met maximaal 9 deelnemers en wordt verzorgd door één docent (Niek Perquin).

De uitvoering op locatie vindt plaats met maximaal 12 deelnemers en wordt verzorgd door twee docenten.

Accreditatie NVP

De Commissie Supervisoren Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie heeft deze supervisorencursus geaccrediteerd.

Inschrijven supervisorenregister NVP en VKJP

Om ingeschreven te kunnen worden in het supervisorenregister van de NVP moeten ook nog een aantal individuele supervisies onder supervisie gevolgd worden. Meer informatie kun je hierover krijgen bij de NVP.

Ook leden van de VKJP kunnen zich met deze cursus registreren als supervisor VKJP als ze minstens drie jaar lid zijn. Kijk voormeer informatie op hun site.

Literatuur

 • Aan te schaffen literatuur: Beunderman, R., Colijn, S., Geertjens, L. en van der Maas, F. (2016). Theorie en praktijk van supervisie in de GGZ, De Tijdstroom, Utrecht.