Dialectische gedragstherapie (DGT)

met name binnen verslavingszorg en psychiatrie

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
423.24.02
€ 585,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 14 november 2024 van 09:30 tot 15:30
Donderdag 21 november 2024 van 09:30 tot 15:30
Donderdag 28 november 2024 van 09:30 tot 15:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 15 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 15 punten
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 15 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een gedragstherapeutische interventie, ontwikkeld ten behoeve van de behandeling van vooral chronisch suïcidale cliënten die lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis (Marsha M. Linehan, University of Washington, Seattle).

Sinds 1995 wordt deze behandelmethode toegepast in Nederland, onder andere binnen een project dat een samenwerkingsverband vormt van instellingen op het gebied van de verslavingszorg en de psychiatrie. Tijdens de cursus zal informatie over de resultaten van dit onderzoek gegeven kunnen worden.

Doelgroep

Psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters, GZ-psychologen, die eerder een basiscursus Gedragstherapie hebben gevolgd (100 uur), of minimaal een inleiding van 30 uur.

Inhoud

 • De Borderline Persoonlijkheidsstoornis;
 • Bio-sociale theorie;
 • Introductie Mindfulness;
 • Kernoplettendheidsvaardigheden;
 • Gedragsprincipes;
 • Assumpties;
 • Intermenselijke effectiviteit.

Het DGT Behandelprogramma: individuele psychotherapie, vaardigheidstraining, telefonische consultatie, het consultatieteam.

 • Validatie;
 • Dialectiek;
 • Suïciderisico assessment;
 • Crisisvaardigheden;
 • Zen in praktijk;
 • Interventies;
 • Diagnostiek/ Onderzoek;
 • Evaluatie/afsluiting.

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers op de hoogte van het DGT behandelprogramma en de toepassing daarvan.

De Introductiecursus is geschikt voor mensen die meer willen weten over DGT en voor mensen die werken in de ketens voor, naast en na DGT-programma’s. Wil je zelf DGT geven, dan is de Intensieve DGT-training aangewezen. Sluit je aan in een getraind DGT-team, dan is starten met de basistraining ook een mogelijkheid.

Werkwijze

Een cursus met theoretische inleidingen, literatuurstudie, huiswerkopdrachten en casuïstiekbesprekingen. Voor het verkrijgen van het certificaat geldt een aanwezigheidsnorm van 90% en een voldoende voor de beoordeelde toetsen.

Uitgangspunten

Het gebruik van drie kerntheorieën vormt de basis van het programma Dialectische gedragstherapie (DGT): Gedragsprincipes, Zen en Dialectiek. De vermenging van gedragsprincipes en Zen levert een therapievorm op waarin logica en paradox vermengd zijn, waarin veranderingsgerichtheid en acceptatie hand in hand gaan, en waarin een experimenteel gerichte kijk in balans gehouden wordt met experientiële gerichtheid.

Binnen het programma, binnen de vaardigheidstraining, en binnen iedere individuele sessie worden gedragsanalyses en probleemoplossingsstrategieën consequent uitgevoerd. Acceptatie van de cliënte zoals zij is, wordt afgewisseld met het in kaart brengen van de problemen (zelfmonitoring en gedragsanalyses) en het doorbreken van oude gedragspatronen (cognitieve modificatie en exposure).

Een belangrijk uitgangspunt binnen DGT is dat een attitudeverandering van de therapeut nodig is, wil er werkelijke commitment en een werkrelatie met borderline cliënten kunnen ontstaan.

Dit uitgangspunt levert een programma opbouw op die er voor zorgt dat therapeuten niet aan burn-out gaan lijden. Ook de wijze waarop de cliënt op radicaal doorgevoerde wijze als eigen casemanager gezien en benaderd wordt is daarbij van belang.

Literatuur

 • Aan te schaffen literatuur: M.M. Linehan (2016). De DGT-vaardigheden: Handleiding voor de vaardigheidstraining dialectische gedragstherapie. Amsterdam: Pearson. ISBN 9789026522802.

Cursus Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden

Wil jij je verder scholen in DGT voor zwakbegaafden? De cursus Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden is bedoeld voor (psycho)therapeuten en vaardigheidstrainers die een basisscholing afgerond hebben in de DGT en een groepsbehandeling (willen) bieden aan cliënten met een verstandelijke beperking en een borderline-persoonlijkheidsstoornis.