Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 2

module 2: de therapie, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

achtdaagse cursus
Startdata
- (gestart)
1120.24.01
€ 1.950,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 24 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 25 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 28 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 29 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 06 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 07 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 11 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Zaterdag 12 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 36 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie 36 punten
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 52 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 55 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In veel psycho-therapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experientiele en externaliserende technieken meer onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire. De ontwikkelingen in de neurobiologie en de kennis over psychotrauma wijzen aan dat behandeling en heling een plaats dienen te krijgen op het niveau van de lijfelijke ervaring. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van “ideale ouders” en rescripting of de tweestoelen techniek een veel toegepaste interventie, bijvoorbeeld in Schematherapie. De Pesso-therapie, nu zo’n 50 jaar in ontwikkeling, is de behandelingsvorm die een complete lichaamsgerichte benadering biedt, gebaseerd op een eigen ontwikkelingsmodel en eigen concepten en interventies, zoals ‘Microtracking’ en ‘Holes in Roles’.

Het werken vanuit het lichaam (bottom-up) is de basis van de Pesso-therapie. Deze stroming ontstond in de jaren ‘60 in de Verenigde Staten. De grondleggers, Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, ontwikkelden vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie die ze de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) noemden. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.

Zo kent Pesso-therapie inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties voor inzichtgevende psychotherapie, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur hebben boven een meer cognitieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategiën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

Doelgroep

Hulpverleners die psychotherapeutisch willen werken met en vanuit het lichaam, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere hulpverleners. Zij hebben bij voorkeur module 1 gevolgd, al een keer het eerste jaar Pesso hebben gedaan of mensen die anderszins al voldoende geschoold zijn in lichaamswerk. Dit zal bekeken worden na een voorgesprek met de trainers.

Doelstelling

Tijdens deze module ervaren en leren de deelnemers werken met microtracking (getuigefiguur en stemmen) en andere externalisaties. De opbouw van een structure (lichaamsgerichte therapie sessie) individueel en in een groep komt ook aan bod.

Inhoud module 2: de therapie

  • Werken naar nieuwe -symbolische/lijfelijke- herinneringen in therapie, werken met externalisaties
  • omkeringen (reversals, antidote) ideaalfiguren;
  • externaliserende techieken:
  • representaties (placeholders, principals, fragmentfiguren):
  • de structuur van een complete lichaamsgerichte therapiesessie met toewerken naar een nieuwe symbolische ervaring vanuit de geschiedenis in het actuele lichaamsbeeld

Deze module bestaat uit 8 dagen: 4 X 2

Opleidingstraject PESSO-therapeut

De 3 modules lichaamsgerichte psychotherapie vormen samen het volledige opleidingstraject tot Pesso-therapeut maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Zo is de eerste module zeer geschikt voor hulpverleners die hun arsenaal willen uitbreiden met lichaamsgerichte interventies.

Het succesvol afgerond hebben van drie modules, 5 eigen leerstructures en 35 uren supervisie geeft toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Pesso-psychotherapie.

Module 1 en 3