Emotion Focused Therapy for individuals (EFT-i)

EFT-i level I: 5 daagse training

Startdata
-
1480.23.01
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 07 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 14 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 28 november 2023 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 05 december 2023 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 12 december 2023 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In deze cursus maak je intensief kennis met zowel de theorie als de praktijk van EFT-i. Naast kennis over de onderliggende persoonsgericht experiëntiële therapie, de emotietheorie en de centrale rol van empathie zal je door het oefenen in subgroepen zelf in aanraking komen met de kracht van het werken met emoties. Niet praten over maar ervaren van emoties, transformeren van emoties en het weer vertrekken vanuit die nieuwe getransformeerde emoties, die je vertellen wat je nodig hebt, betekenis geven en zorgen voor een coherent narratief. Les Greenberg: ’you cannot leave a place until you arrive at it’. Natuurlijk gaan we aan de slag met de ‘markers’ en ‘tasks’ en dan met name het stoelenwerk: de 2 stoelen-techniek bij negatieve zelf-evaluatie en zelf-interruptie en de lege stoel bij ‘unfinished business’ en ‘self-soothing’.

Les Greenberg kan gezien worden als de grondlegger van EFT, zowel EFT for individuals als for couples. Als Persoonsgericht Epxeriëntieel én Gestalt-therapeut werkte hij als PhD student bij Laura Rice, die was getraind door Rogers en Gendlin (Focusing) en startte hij zijn levenslange zoektocht naar ‘how do people change’. Op grond van diepgaand en uitgebreid procesonderzoek in combinatie met de moderne emotie-theorieën ontwikkelde hij EFT: een combinatie van Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie met Gestalt technieken en gebaseerd op emotieonderzoek in het algemeen en zijn eigen proces-onderzoek in het bijzonder. Het belang van emoties als onmisbare informatie-, richting- en betekenis verstrekkers (emotie als kompas) staat centraal. Door trauma of onveilige situaties in onze jeugd komen we echter juist in de knoop met onze emoties en willen we hiervan weg. Vaak is de meest aanwezige, voelbare emotie mogelijk niet de oorspronkelijk adaptieve en helpende emotie. Dan varen we dus in het hier en nu op het verkeerde kompas, omdat de oorspronkelijk emotie daar en toen te overspoelend of te onveilig was. De weg terugvinden naar deze adaptieve emotie met daaraan onlosmakelijk gekoppelde valide, gezonde oorspronkelijke (hechtings- en identiteits) behoeftes staat centraal in EFT. Dit versterkt het ‘zelf’ en de ‘zelf-regie’: als ik in contact ben met mijn adaptieve oorspronkelijk emotie dan weet/voel ik dat het/ik klop(t) met de gebeurtenis en de wereld, weet ik wat ik nodig heb en weet ik wat me te doen staat.

Zo helpen we mensen weer samen te vallen met zichzelf, minder of niet gefragmenteerd en versterken we zelf-regie.

EFT kan worden toegepast op alle problematieken omdat het fundamenteel persoonsgericht en niet klachtgericht is en zich daarmee richt op de processen die ten grondslag liggen aan de klachten.

doelgroep

 • Psychologen, GZ-psychologen, Klinische Psychologen, Psychotherapeuten en Psychiaters werkzaam in de GGZ.
 • HBO opgeleide professionals kunnen deze opleiding volgen mits zij geschoold zijn in de psychologie of aanverwant en werkzaam zijn in de GGZ.

doelstelling

Na afloop van de cursus:

 • heb je kennis van de EFT-theorie:
  • emotie theorie,
  • proces-theorie,
  • rationale verschillende markers & tasks,
  • concept ‘emotion-scheme’,
  • 4 emotie-kompassen,
  • Case Formulation
 • heb je Experiëntieel geoefend met:
  • Basishouding EFT-therapeut: volgen (empathie) & leiden (procesdirectief)
  • Verschillende emotie- responsen identificeren.
  • Verschillende empathische reflecties ogv verschillende micro-markers
  • Verschillende markers & tasks- met name het stoelenwerk
 • kan je de belangrijkste markers en taken herkennen en toepassen:
  • Ruimte maken bij innerlijke leegte of overspoeling.
  • Focusing bij vage lichamelijke gevoelde Felt Sense (Gendlin).
  • Systematisch Evocatief Ontvouwen bij Problematische Reactie
  • 2-stoelen techniek bij Zelfkritische splits, Negatieve Zelf-evaluaties en zelf-interruptie
  • Lege stoeltechniek bij 'Unfinished Business'.

inhoud

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Geschiedenis en ontstaan EFT.
 • Persoonsgerichte en experiëntiële achtergrond: het humanistisch mensbeeld en empathie
 • De basisprincipes van EFT.
 • Emotie-theorie en 4 EFT kompassen.
 • Kennisnemen van het proces-protocol en de 13 markers en taken.
 • Oefenen met 5 belangrijkste taken (mn stoelenwerk)
 • Principe 'changing emotion with emotion'.

werkwijze

De training bestaat uit afwisselend theorie, oefenen in de kleine groep met eigen materiaal, demonstraties door docent en DVD’s.

literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

‘Emotion-Focused Counseling in Action’ door Elliott R. & Greenberg L. (2021). ISBN13 9781446257241