werken bij RINO amsterdam

Word jij onze nieuwe collega?

RINO amsterdam zoekt regelmatig nieuwe collega's. Als we vacatures hebben, dan vind je die op deze pagina. Klik op het tabblad voor meer informatie over de vacature.

Je sollicitatie kun je sturen aan RINO amsterdam, t.a.v. Annemarie van der Linden (HRM), Leidseplein 5, 1017 PR in Amsterdam of mailen aan hrm@rino.nl.

 • Plaatsvervangend Hoofdopleider PT

  RINO amsterdam zoekt een nieuwe collega!

  Plaatsvervangend Hoofdopleider PT

  6-8 uur per week


  Wat is jouw rol?

  RINO amsterdam zoekt een plaatsvervangend hoofdopleider PT. Samen met de hoofdopleider KP en PT - én de plaatsvervangend hoofdopleider KP - ga je aan de slag om de BIG-opleidingen tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut vorm te geven, te vernieuwen en waar mogelijk en wenselijk te integreren.

  De hoofdopleider KP en PT houdt overzicht over beide opleidingen en is eindverantwoordelijk voor de inhoud en beoordeling van de individuele opleidingsroutes. De plaatsvervangend hoofdopleiders hebben ieder hun eigen focus (in dit geval de PT opleiding) en zorgen, naast vernieuwing en integratie, ook voor de dagelijkse organisatie van hun opleiding en leiden bijbehorende vergaderingen. Alle drie voeren ook de erkennings- en reguliere visitaties uit, waarbij zij eventueel voor elkaar kunnen waarnemen. Tot slot nemen allen deel aan de periodieke landelijke overleggen.

  De werkzaamheden beslaan 6 tot 8 uur per week. De werkdag is ingedeeld op donderdag zodat je aanwezig kunt zijn bij de overleggen binnen het PT/KP team. Incidenteel kan het zijn dat er werkzaamheden op andere dagen zijn, bijvoorbeeld als je een bezoek brengt aan een opleidingsgroep tijdens hun opleidingsdag.

  Heb je zin om onderdeel te zijn van een inspirerend en motiverend team, waarin evidence-based werken de boventoon voert en kwaliteit van opleiden, creativiteit en innovatiekracht belangrijk worden geacht? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!

  Wat verwachten we van jou?

  Je bent tenminste 5 jaar ingeschreven in het BIG-register als Psychotherapeut en bent bij voorkeur gepromoveerd op een klinisch relevant onderwerp. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit en ervaring met opleiden.

  Wie zijn wij?

  RINO amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen. RINO amsterdam biedt al ruim 35 jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, midden in Amsterdam. Wij zijn een not-for-profit organisatie met 70 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Opleiding | Nascholing | Evenementen, BIG-Opleidingen en ondersteunende afdelingen zoals Marketing & Communicatie, ICT, HRM en Financiën.

  RINO amsterdam biedt gelijke kansen op werk aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht ras, religie, huidskleur, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, handicap of zwangerschap.

  Wat hebben wij te bieden?

  Een afwisselende functie in een dynamische organisatie met een informele en collegiale werksfeer in hartje Amsterdam. Verder krijg je onder andere: 

  • een salaris van € 7.015,- tot € 8.263,- bruto per maand bij een fulltime, 36 uurs, dienstverband (conform de cao-GGZ FWG 75);
  • naast een goed maandsalaris ontvang je vakantiegeld, een eindejaarsuitkering, een collectiviteitskorting op je zorgverzekering, een pensioenregeling en een volledige reiskostenvergoeding als je buiten Amsterdam woont;
  • een aanstelling voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging;
  • de mogelijkheid en voorzieningen om gedeeltelijk thuis te werken;
  • gezellige vrijdagmiddagborrels en een jaarlijks bedrijfsuitje;
  • een leuk team en fijne koffiemomenten!

  Meer informatie?

  Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marleen Rijkeboer (Hoofopleider KP en PT) via e-mail marleenrijkeboer@rino.nl of telefonisch op (020) 625 08 03 (algemeen nummer).

  Reageren?

  We vragen je om je motivatiebrief én CV uiterlijk op 30 november 2022 te mailen aan onze HR-manager Annemarie van der Linden, mailadres hrm@rino.nl.

 • Vacature hoofddocent Kortdurend Behandelen voor GZ-Opleiding | 15 uur per jaar

  Bij de GZ-Opleiding van RINO amsterdam zijn we per direct op zoek naar een Hoofddocent Kortdurend behandelen. De hoofddocent draagt, op basis van relevante expertise en ervaring, een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor dit vak binnen de GZ-opleidingen van RINO amsterdam. Deze is daarmee de ‘linking pin’ tussen de (plv) Hoofdopleiders en de docenten. Daartoe ontfermt de hoofddocent zich over de inhoud en vormgeving van het vak en stemt beide af met de Hoofdopleiders, met hoofddocenten van andere, verwante vakken en met de uitvoerend docenten, met als uiteindelijk doel een state-of-the-art curriculum te ontwikkelen en te behouden. Het vak dient relevant te zijn voor alle drie de differentiaties van de GZ-opleiding, te weten: Volwassenen, Ouderen, en K&J.

  Binnen het vak komen verschillende kortdurende behandelvormen aan de orde, om onze opleidelingen kennis te laten maken met de grote verscheidenheid aan stromingen. Afhankelijk van de differentiatie komt een combinatie van BGGZ, het KOP-model, Lichaamsgerichte therapie, AFT, ACT en Oplossingsgerichte therapie aan bod. Het vak is relatief nieuw (in het curriculum sinds 1 januari 2022) en we zijn trots onze opleidelingen dit mooie aanbod te kunnen bieden.

  Wat is jouw rol? 

  De hoofddocent heeft tot primaire taak de inhoud van het vak te bepalen. Dit omvat: 

  • Draaiboeken screenen en actualiseren, inclusief actueel houden van de handboeken, zie ook Bijlage I; 
  • Werving en selectie van nieuwe docenten in afstemming met de Hoofdopleiders en het docentmanagement; 
  • Overleg met docenten organiseren en afstemmen met docenten; 
  • Ontwikkelen en op orde houden van toetsing; 
  • Monitoren van evaluaties en mogelijke verbeterpunten signaleren en implementeren; 

  Als deskundige coördineert de hoofddocent dus een deel van het curriculum, en doceert zelf ook veelal binnen dit vak. De hoofddocent maakt deel uit van de curriculumcommissie waarin wordt samengewerkt met hoofdopleiders, mede-hoofddocenten, opleidingscoördinatoren en anderen ter evaluatie van het curriculum. Als hoofddocent vind je het belangrijk om bij te dragen aan het opleiden van nieuwe GZ- psychologen!

  We zoeken een GZ-psycholoog met: 

  • Uitstekende actuele vakinhoudelijke kennis en competenties op het gebied van kortdurende behandeling; 
  • Verantwoordelijkheidsgevoel, en een flexibele, tactvolle en collegiale houding;
  • Aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs; 
  • Affiniteit met het doen van relevant wetenschappelijk onderzoek, liefst als gepromoveerde.
  • Een groot vermogen tot het inspireren en motiveren van deelnemers en mede-docenten;
  • Aantoonbare ervaring en/of affiniteit met ontwikkelingen in termen van e-health en diversiteit. 

  Wat bieden wij? 

  De hoofddocent zal werken in een hecht team, binnen een organisatie met een informele en collegiale werksfeer. Er is veel ruimte voor overleg met andere hoofddocenten, en de medewerkers BIG-opleidingen zijn goed beschikbaar voor overleg. 

  Voor de functie Hoofddocent hebben wij een vaste vergoeding van €90 per uur. Gemiddeld zal 15 uur per jaar gevraagd worden. De vergoeding wordt tweemaal per academisch jaar uitgekeerd in juli en december/januari. Met het oog op alle vernieuwingen die gaande zijn, blijven we in gesprek over afspraken voor aanvullende uren. 

  Treedt men als hoofddocent ook op als uitvoerend docent, dan worden deze uren separaat vergoed conform het eigen docententarief tegen €120 per cursusuur. 

  Wie zijn wij? 

  RINO amsterdam is een landelijk werkend nascholings- en opleidingsinstituut voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en aangrenzende terreinen. We bieden al 35 jaar een rijk en gevarieerd aanbod van cursussen, workshops en opleidingen met topdocenten uit de praktijk, midden in Amsterdam.  

  Wij zijn een not-for-profit organisatie met ruim 60 medewerkers, verdeeld over de afdelingen ONE (voorheen Nascholing en ZonderZorg) en BIG-Opleidingen. De functie Hoofddocent valt onder de BIG-afdeling, in het bijzonder de GZ-opleiding. 

  Meer informatie? 

  Voor meer informatie van praktische aard kan men contact opnemen met Naomi van Eick, Planner & Docentmanagement bij BIG-opleidingen, te bereiken op 020 625 08 03 of naomivaneick@rino.nl. Voor meer inhoudelijke informatie kan men contact opnemen met de Hoofdopleider, Prof. Dr. Marrie Bekker, via marriebekker@rino.nl.

  Reageren? 

  Schrijf een motivatie voorzien van een recent CV naar Naomi van Eick voor 12 oktober 2022 op hrm@rino.nl. 

   

  Bijlage I. Intellectueel eigendom draaiboek voor onderwijs bij RINO amsterdam 

  Bij een grote herziening van het sub-domein/vak zullen vooraf aanvullende afspraken gemaakt worden over de vergoeding van werkzaamheden en intellectueel eigendom. Onderstaand format wordt hiervoor gebruikt en in samenspraak met het docentmanagement afgestemd. 

  Reglement bij vernieuwing van een bestaand draaiboek 

  • Het bestaande draaiboek wordt vernieuwd om te kunnen dienen als basis voor [opleidingen], en om gebruikt te kunnen worden in gezamenlijke cursussen. Deze aanpassingen worden gedaan door de hoofddocent [vakgebied en opleiding, naam], in samenwerking met de volgende docenten: [betrokken docenten]. 
  • Vooraf wordt door de hoofddocent [vakgebied en opleiding], samen met genoemde docenten, een inschatting gemaakt hoeveel tijd deze vernieuwing in beslag zal nemen. Dit wordt voorgelegd aan RINO amsterdam en een totaal aantal uur wordt bevestigd. Deze tijd wordt als ontwikkelkosten vergoed.  
  • Wanneer tijdens de ontwikkeling blijkt dat het aantal eerder afgesproken uren niet volstaat, wordt door de hoofddocent [vakgebied en opleiding] in overleg met RINO amsterdam een aanvulling afgestemd.  
  • RINO amsterdam vergoedt ontwikkelkosten per uur à 50% van het reguliere uurtarief. 
  • De hoofddocent [vakgebied en opleiding] en betrokken docenten zijn (intellectueel) eigenaar van het ontwikkelde draaiboek. Dat betekent dat het draaiboek niet exclusief voor de uitvoering van RINO amsterdam is en desgewenst door deze docenten gebruikt mag worden in andere context. 
  • Alle eigenaren hebben het recht het draaiboek voor een andere doelgroep of opdrachtgever (dan RINO amsterdam) door te ontwikkelen en vervolgens in een eigen vorm te gebruiken. Bij vernieuwing van het draaiboek ontstaan nieuwe eigenaren. 
  • RINO amsterdam kan het draaiboek ten behoeve van haar eigen onderwijs gebruiken en door andere docenten dan de eigenaren laten uitvoeren.  

   

   

   

Meer weten over werken bij de RINO amsterdam?
Neem contact op met:
Annemarie van der Linden,
020 625 08 03 of
mailen aan hrm@rino.nl.