Affectfobietherapie (AFT) in groepstherapie

interpersoonlijke interactie en groepsdynamiek

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
1056.24.01
€ 795,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 17 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 31 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Maandag 24 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVGP Toegekend  
vervolg 18 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
BIG KP - Klinisch psycholoog Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. AFT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.

interpersoonlijke interactie en groepsdynamiek

In AFT groepsbehandeling wordt angst voor onderliggende activerende gevoelens, de zogenaamde affectfobie, behandeld door geleidelijke blootstelling aan de gevreesde gevoelens. In de interpersoonlijke interactie tijdens de groepsbehandeling worden de gevoelens geactiveerd (exposure), vertrouwde vermijdingspatronen doorbroken (responspreventie) en wordt de angst gereguleerd (systematische desensitisatie). De groepsdynamiek kan juist bij patiënten met sterke vermijdingspatronen behulpzaam zijn voor het overwinnen van de affectfobie. De kortdurende behandelvorm vraagt daarbij een actieve rol van therapeut.

doelgroep

De cursus richt zich op de klinisch psychologen (i.o), psychiaters (i.o), psychotherapeuten (i.o), en gz-psychologen (i.o), die minimaal een cursus groepsdynamica of groepstherapeutische interventies hebben voltooid van 3 dagen (18 uur), en behoefte hebben aan verdere ontwikkeling t.b.v. gerichtere toepassing van het AFT- model in groepstherapie.

doelstelling

Na het afronden van de cursus beschikt de deelnemer over:

  • benodigde kennis om een AFT-groepstherapie op te zetten en uit te voeren;
  • kennis en vaardigheden om via de conflict- en persoonsdriehoek innerlijke conflicten te herkennen en te bewerken in groepstherapie;
  • vaardigheden om constructief gebruik te maken van groepsdynamica om de effectiviteit van de AFT-groepsbehandeling te verbeteren.

inhoud

AFT is gebaseerd op de aanname dat klachten waarmee patiënten zich melden verbonden zijn met angst voor gevoelens: een affectfobie. In de cursus worden de uitgangspunten van de AFT behandeling besproken. Het psychodynamische werkmodel met de conflict- en personendriehoek verhelderd, zowel op individueel als op groepsniveau. Kennis van de groepsdynamische kernelementen zoals groepsfasen, cohesie, normen en rollen wordt opgefrist. Vervolgens wordt het model van de affectfobie gecombineerd met de groepsdynamica. Interventies gericht op herstructureren van de afweer, herstructureren van het affect en bewerken van het beeld dat de patiënt van zichzelf en anderen heeft, wordt geplaatst in de verschillende fasen van het groepsproces. Daarbij krijgt het interactioneel maken de reguliere AFT-interventies extra aandacht.

werkwijze

De cursus wordt gegeven in 3 dagen van 6 uur
De werkwijze omvat literatuurstudie, korte toelichting op de theorie, discussie, oefeningen, reflectie op eigen ervaringen, en rollenspel. Er is steeds sprake van een interactieve benadering.

literatuur

  • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe.
  • Haas, W. de (2020). Groepsbehandeling en teambegeleiding in de zorg, Amsterdam: Boom.

Overige cursussen Affectfobietherapie

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden