Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden

Startdata
-
092.22.02
€ 335.00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 11 oktober 2022 om 09:30
Accreditaties
Register Vaktherapie toegekend 8 punten
Registerplein toegekend 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor (GZ-) psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en vaktherapeuten die een basisscholing afgerond hebben in de schematherapie en een groepsbehandeling (willen) bieden aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

doelstelling

Aan het eind van de cursusdag bent u in staat om de behandelmodule Helpers en Helden, Schemagerichte Cognitieve Therapie, toe te passen bij volwassen cliënten met een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking).

inhoud

  • bespreken belangrijkste pijlers van de Schemagerichte Cognitieve Therapie;
  • achtergrond en opzet van de aan de doelgroep aangepaste behandelmodule
  • diverse organisatorische aspecten voor het starten van deze behandelmodule;
  • voor welke cliënten is Helpers en Helden geschikt?
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 1 (herkennen van kanten/modi)
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 2 (CGT-technieken en experiёntiёle technieken

werkwijze

Een combinatie van kennisoverdracht en interactieve werkvormen.

verplichte literatuur

  • Hazel van den T., Didden R. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (2016). Blz. 200-213
  • Keulen-de Vos, M., Frijters, K., Haga, T.J., Lansink, L., Strijbos, N., Vries, de E., Wilms, W. Helpers en Helden: Theorie Handleiding, Schemagerichte Therapie bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Kwaliteit Forensische Zorg, 2016. Blz 1-79.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ, die RINO amsterdam organiseert in samenwerking met Poli+. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over de opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden