Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Helpers en Helden

eendaagse cursus
Startdata
-
092.24.02
€ 345,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Registerplein Toegekend  
herregistratie 30 punten
Register Vaktherapie Toegekend  
herregistratie 6 punten
NVRG - Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie Toegekend  
herregistratie 3 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 6 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Helpers en Helden is een aanpassing van reguliere forensische Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT) ten behoeve van cliënten met een laag IQ en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelprogramma draagt bij aan het verminderen van probleem- en/of delictgedrag en het versterken van competenties en zelfgevoel bij cliënten, zodat zij gebruik blijven maken van hun interne en externe Helpers en Helden. Deze term verwijst naar gezonde kanten (modi) van de cliënt en hun steunsysteem. Voor de duidelijkheid: Helpers en Helden is ook heel goed toepasbaar bij de niet forensische populatie!

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (GZ-)psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en vaktherapeuten die schematherapeutische kennis hebben, bijvoorbeeld een basisscholing in de schematherapie afgerond hebben,  en een groepsbehandeling (willen) bieden aan zwakbegaafde / licht verstandelijk beperkte cliënten met persoonlijkheidsstoornissen.

Inhoud

  • Bespreken belangrijkste pijlers van de Schemagerichte Cognitieve Therapie;
  • Achtergrond en opzet van de aan de doelgroep aangepaste behandelmodule;
  • Diverse organisatorische aspecten voor het starten van deze behandelmodule;
  • Voor welke cliënten is Helpers en Helden geschikt?
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 1 (herkennen van kanten/modi);
  • Bespreken en oefenen met technieken uit behandelfase 2 (CGT-technieken en experiёntiёle technieken.

Doelstelling

Aan het eind van de cursusdag ben jij in staat om de behandelmodule Helpers en Helden, Schemagerichte Cognitieve Therapie, toe te passen bij volwassen cliënten met een combinatie van persoonlijkheidsproblematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking).

Werkwijze

Een combinatie van kennisoverdracht en interactieve werkvormen.

Verplichte literatuur

  • Hazel van den T., Didden R. Persoonlijkheidsstoornissen. In: Handboek Psychiatrie en lichte verstandelijke beperking (2016). Blz. 200-213
  • Keulen-de Vos, M., Frijters, K., Haga, T.J., Lansink, L., Strijbos, N., Vries, de E., Wilms, W. Helpers en Helden: Theorie Handleiding, Schemagerichte Therapie bij forensische cliënten met een licht verstandelijke beperking. Utrecht: Kwaliteit Forensische Zorg, 2016. Blz 1-79.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ, die RINO amsterdam organiseert in samenwerking met Poli+. De route vormt een gedegen verrijking van jouw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over de opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.

Lees het artikel over zwakbegaafdheid in het BIG Magazine
In de tweede editie van BIG Magazine schreef Erica Aldenkamp een artikel met de titel ‘Zwakbegaafdheid is een kwetsbaarheid die extra aandacht verdient’. 
Je leest het artikel op bladzijde 13 t/m 15 in het BIG Magazine.

Route laag IG in de GGZ

Zie verder voor meer modules: Opleidingsroute Laag IQ in de GGZ