Affectfobietherapie (AFT) - basisopleiding

Integratieve behandeling van angst, depressie en Cluster C persoonlijkheidsstoornissen

4 dagen van 9:30 - 16.30 uur
Startdata
- (gestart)
498.23.01
€ 1.045,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 12 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 26 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 09 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 23 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie toegekend 30 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 24 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten toegekend 10 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De Affectfobietherapie (AFT), is een integratieve behandeling, die steeds meer wordt toegepast in de ambulante en semi-ambulante GGZ. AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën en is een evidence based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). AFT wordt toegepast als basis GGZ- (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.

In AFT zijn experiëntiële en cognitief gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. De basis van AFT is het psychodynamisch model. McCullough, de ontwerper van AFT, vertaalde de tegenstelling tussen de gevoelens en de daarmee geassocieerde angst - in de psychoanalytische theorie aangeduid als een psychodynamisch conflict - in de gedragstherapeutische term affectfobie. De fobie is in dit geval geen angst voor iets buiten de persoon, zoals ruimtes, tunnels of spinnen, maar (onbewuste) angst voor verlangens en gevoelens in de persoon: een interne fobie. AFT is gebaseerd op het idee dat veel vormen van psychopathologie geworteld zijn in een angst voor gevoelens: een affectfobie. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis kan bijvoorbeeld voortkomen uit een diepliggende angst of affectfobie voor persoonlijk contact of voor intimiteit. AFT richt zich op de onderliggende oorzaak of de bron van de symptomen.

de methode

De methodiek van AFT wordt gekenmerkt door de hantering van de conflict- en personendriehoek van Malan. De klacht wordt gezien als een manifestatie van een intern conflict tussen een gevoel of verlangen en een remmende angst. Dit conflict brengt de afweer in stelling. Doel van AFT is de afgeweerde gevoelens weer toe te laten en deze te leren hanteren. Daarnaast is AFT erop gericht het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van de anderen te veranderen. Dit helpt de patiënt open te staan voor eigen gevoelens en die van anderen.

doelgroep

Niveau en instroomeisen: Je bent basispsycholoog, eerstelijnspsycholoog of verpleegkundig specialist. Of je bent: GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater ( of in opleiding tot een van deze beroepen).

doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers vertrouwd met de conflict- en personendriehoek van Malan. Zij kunnen klachten vertalen in een innerlijk conflict en zijn in staat afweermechanismes te herkennen en te bewerken. Tevens kunnen zij de methoden van gevoelsbewerking en angstregulering hanteren. Bovendien zijn de cursisten in staat om de patiënt te helpen bij de herstructurering van het zelfbeeld en het beeld van anderen.

inhoud

  • inleiding in de theorie van McCullough;
  • indicatiestelling AFT;
  • formuleren van kernconflict en behandelfocus;
  • doelen van de behandeling;
  • herkennen en opgeven van de afweer;
  • toepassen van angstregulatie;
  • contact krijgen met de afgeweerde gevoelens en gevoelens tot uitdrukking brengen;
  • opbouwen van gevoel van eigenwaarde;
  • vergroten van de ontvankelijkheid voor eigen wensen en die van anderen.

werkwijze en toets

Theoretische inleidingen, DVD demonstraties, literatuurstudie, praktische oefeningen en rollenspellen. De eindtoets bestaat uit een casusbeschrijving met een uitgewerkte conflict- en personendriehoek.

aan te schaffen literatuur

Dam, Quin van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. Hogrefe Uitgevers: Amsterdam.

om alvast te lezen

affectfobietherapie

Na deze cursus kunt u doorgaan met de vervolgopleiding Affectfobie Therapie. In deze opleiding staan de vaardigheden voor het behandelen van affectfobie volgens het model van McCullough centraal. De opleiding is door de NvPP geaccrediteerd.

Ook hebben wij een cursus AFT in groepstherapie in ons aanbod. Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u kijken op: AFT in groepstherapie.