Werken met STiP 5.1 en SCID-5-P

leren interviewen op 2 niveaus van persoonlijkheidsfunctioneren

driedaagse cursus
Startdata
- (gestart)
1510.24.01
€ 805,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 09 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 23 februari 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 maart 2024 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Er is toenemende aandacht voor meer dimensioneel kijken naar persoonlijkheidsfunctioneren. Het vaststellen of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis kan worden voorafgegaan door het dimensioneel én kwantitatief vaststellen van structureel persoonlijkheidsfunctioneren. Maar hoe doe je dat dan?

Sinds het onderkennen van persoonlijkheidsstoornissen als een aparte groep stoornissen in de DSM zijn er interviews ontwikkeld om dit soort stoornissen te classificeren. De SCID-5-P is de interviewversie met bijbehorende handleiding en instructies, passend bij de DSM 5.0. Tien persoonlijkheidsstoornissen, onderverdeeld in 3 clusters, staan hier centraal.  Binnen het alternatieve dimensionele model voor persoonlijkheidsstoornissen is een semi-gestructureerd interview ontwikkeld voor persoonlijkheidsfunctioneren waarin de onderliggende persoonlijkheidsstructuur van iemand zichtbaar wordt gemaakt: de STIP 5.1. Dit interview richt zich op het Zelf en de Ander. De Ander betreft het interpersoonlijke functioneren. Deze zogeheten 2 kernconcepten zijn opgedeeld in identiteit en zelfsturing respectievelijk empathie en intimiteit, die samen ‘de’ 4 elementen vormen.      

In de training leer je beide interviews afnemen én scoren.   

doelgroep

Deze training richt zich op psychologen basis-, GZ- en Klinisch (Neuro)-psychologen BIG en psychiaters.

inhoud

Er zal veel worden geoefend met afnemen en met scoren.

STiP 5.1

Op de eerste dag zullen de vier hierboven genoemde elementen centraal staan. In de ochtend wordt het kernconcept Zelf behandeld en in de middag het interpersoonlijke functioneren. Ook interpreteren en rapporteren komt aan bod, evenals enkele vragenlijsten die ontwikkeld zijn om persoonlijkheidsproblematiek in beeld te brengen, zoals de GAPD en de PID-5. 

SCID-5-P

De tien persoonlijkheidsstoornissen zullen alle aan bod komen op de tweede en derde dag. Geoefend wordt met die zes persoonlijkheidsstoornissen die in het alternatieve dimensionele model als type zullen blijven bestaan. Deze zes typen zijn wat inhoud betreft vergelijkbaar met de huidige overeenkomstige persoonlijkheidsstoornissen in de DSM 5.0. Het investeren in leren afnemen van dit interview houdt zijn waarde bij toekomstige overgang naar het nu nog alternatieve dimensionele model zoals hierboven beschreven.

doelstelling

Na afloop van de training:

  • Kunnen deelnemers zelfstandig een STiP 5.1 en een SCID-5-P afnemen en scoren
  • Hebben zij over de belangrijke constructen binnen de STiP 5.1 en over de persoonlijkheidsstoornissen van de SCID-5-P contextuele informatie
  • Kunnen deelnemers beide instrumenten plaatsen en weten ze meer over het inzetten ervan binnen persoonlijkheidsdiagnostiek

werkwijze

Oefenen aan de hand van video’s en rollenspelen, waarbij naast scoren ook het afnemen/interviewen wordt geoefend; interactief werken met achtergrondinformatie middels plenaire presentaties.

literatuur

  • Hutsebaut, J. et al. (2015). Semi-gestructureerd Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5. Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen: www.kenniscentrumps.nl 
  • First, M.B. et al. (2017). SCID-5-P Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen. Nederlandse vertaling van Structured Clinical Interview for DSM-5. American Psychiatric Association en Boom uitgevers Amsterdam (zelf aanschaffen)