Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

EMDR basiscursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
342.20.02
€ 1.095,-

inclusief lunches

.
1 dag van 9.30 - 19.30 uur en 3 dagen van 9.30 - 17.30 uur

Deels offline RINO amsterdam | deels online | ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
14 Jan 2021
02 Sep 2021

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

doelgroep

Tot de basistraining worden toegelaten personen die voldoen aan de volgende eisen:

  1. Opleiding: beschikken over een academische vooropleiding als psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
  • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (aspirant lid), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt® (gewoon lid);
  • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • registratie als Seksuoloog NVVS;
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties of ingeval van sprokkelroute voor SKJ registratie, minimaal 240 (50%) behaalde punten van de vereiste 480 voor de postmaster registratie SKJ;
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.
  1. Werkervaring:
    Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep Volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of Kinderen en Jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

Bij twijfels over een mogelijke uitzondering op de toelatingscriteria kan men contact opnemen met de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland. Zie voor meer informatie of neem contact op: vereniging@emdr.nl.

doelstelling

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.

programma

De eerste en tweede dag staat het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR centraal. Na de tweede dag passen de deelnemers het geleerde toe bij hun eigen patiënten. De derde en vierde dag worden besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte videofragmenten van een EMDR-sessie met eigen patiënten.

werkwijze

De training is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR. Stap voor stap wordt het basisprotocol doorgenomen en toegelicht. Theoretische inleidingen (onder meer over de empirische status en werkingsmechanismen) worden geïllustreerd met videopresentaties en oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

Na 100% deelname aan de training en een bijdrage door middel van een video-opname ontvangt men een certificaat en kan men lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Informatie hierover wordt in de loop van de training verstrekt. Zie ook Vereniging EMDR.

aan te schaffen en van te voren te bestuderen literatuur

de Jongh, ten Broeke “Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma”. Pearson I, ISBN: 9789043036474 (7e druk heeft de voorkeur). U dient het boek voor aanvang van de cursus in zijn geheel te hebben gelezen. Dit zal op dag 1 getoetst worden.

aanvullende informatie

Om er zeker van te zijn dat u mee kunt doen met de basisopleiding EMDR, en dus om teleurstellingen voor u te voorkomen, vraag ik u een bewijsstuk op te sturen dat u minimaal 1 jaar in opleiding bent tot de BIG-registratie GZ-psycholoog, psychotherapeut of psychiater, of 1 jaar in opleiding tot Orthopedagoog Generalist bent, of dat u een VGCt erkende 100-uurs basiscursus Cognitieve gedragstherapie heeft afgerond.

let op deze cursus is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten. Werkt u met kinderen of jongeren, daar zijn speciale cursussen voor. Kijkt u hiervoor op de website van de vereniging EMDR Nederland.

EMDR vervolgcursus

De informatie over de EMDR vervolgcursus kunt u vinden op: EMDR vervolgcursus

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend28 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend33 punten
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend32 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. J.J. Berendsen (Sjef) - docenten - 368781356

Sjef Berendsen is BIG geregistreerd klinisch psycholoog – psychotherapeut, en EMDR trainer. Hij is algemeen directeur van PSYTREC, Psychotrauma Expertise Centrum. Hiervoor was hij werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma als adjunct-directeur en coördinator van het landelijk dekkende netwerk van BIG geregistreerde klinisch, GZ-psychologen en psychotherapeuten

Lees verder

Tilly Koolstra is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en erkend supervisor voor de VGCt, VKJP, NVP en de VEN (Vereniging EMDR Nederland).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact