Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

EMDR basiscursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
342.21.02
€ 1.075,-

inclusief lunches op de dagen die bij de RINO amsterdam plaatsvinden

.
1 dag van 9.30 - 19.30 uur en 3 dagen van 9.30 - 17.30 uur. De eerste twee dagen zullen plaatsvinden op de RINO amsterdam en de laatste twee dagen online via zoom.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
13 Jan 2022
08 Sep 2022

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

doelgroep

Tot de basistraining worden toegelaten personen die voldoen aan de volgende eisen:

  1. Opleiding: Beschikking over een universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, ofwel een opleiding tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties:
  • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (CGT i.o.), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt®;
  • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • registratie als Seksuoloog NVVS;
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.
  1. Werkervaring:
    Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep Volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of Kinderen en Jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd).

Bij twijfels over een mogelijke uitzondering op de toelatingscriteria kan men contact opnemen met de opleidingscommissie van de Vereniging EMDR Nederland. Zie voor meer informatie of neem contact op: vereniging@emdr.nl.

doelstelling

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.

programma

De eerste en tweede dag staat het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR centraal. Na de tweede dag passen de deelnemers het geleerde toe bij hun eigen patiënten. De derde en vierde dag worden besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte videofragmenten van een EMDR-sessie met eigen patiënten.

werkwijze

De training is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR. Stap voor stap wordt het basisprotocol doorgenomen en toegelicht. Theoretische inleidingen (onder meer over de empirische status en werkingsmechanismen) worden geïllustreerd met videopresentaties en oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

Na 100% deelname aan de training en een bijdrage door middel van een video-opname ontvangt men een certificaat en kan men lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Informatie hierover wordt in de loop van de training verstrekt. Zie ook Vereniging EMDR.

aan te schaffen en van te voren te bestuderen literatuur

de Jongh, ten Broeke “Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma”. Pearson I, ISBN: 9789043036474 (7e druk heeft de voorkeur). U dient het boek voor aanvang van de cursus in zijn geheel te hebben gelezen. Dit zal op dag 1 getoetst worden.

aanvullende informatie

Om er zeker van te zijn dat je mee kunt doen aan de basisopleiding EMDR, en daarmee teleurstellingen voor jou te voorkomen, vragen wij je om na inschrijving een bewijsstuk op te sturen waaruit blijkt dat je aan de opleidingseisen voldoet. Hierover zul je van ons na inschrijving een bericht ontvangen.

let op deze cursus is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten. Werkt u met kinderen of jongeren, daar zijn speciale cursussen voor. Kijkt u hiervoor op de website van de vereniging EMDR Nederland.

EMDR vervolgcursus

De informatie over de EMDR vervolgcursus kunt u vinden op: EMDR vervolgcursus

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPin aanvraag28 uren
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend26 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag24 punten
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratiein aanvraag32 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. J.J. Berendsen (Sjef) - docenten - 93545396

Sjef Berendsen is BIG geregistreerd klinisch psycholoog – psychotherapeut, en EMDR trainer. Hij is algemeen directeur van PSYTREC, Psychotrauma Expertise Centrum. Hiervoor was hij werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma als adjunct-directeur en coördinator van het landelijk dekkende netwerk van BIG geregistreerde klinisch, GZ-psychologen en psychotherapeuten

Lees verder
Mw. drs. T. Koolstra (Tilly) - docenten - 379598996

Tilly Koolstra is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is gecertificeerd traumatherapeut NtVP, erkend trainer en supervisor bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en supervisor voor de VGCt, VKJP en de NVP

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact