EMDR basiscursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
Startdata
-
342.24.03
€ 1.195,00
Data en accreditaties

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Donderdag 05 september 2024 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 06 september 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 04 oktober 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 17:30
Accreditaties
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 24 punten
NIP - Eerstelijnspsychologie Toegekend  
herregistratie 28 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 28 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 24 punten
-
342.24.04
€ 1.195,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 11 september 2024 van 09:30 tot 19:30
Donderdag 12 september 2024 van 09:30 tot 17:30
Donderdag 17 oktober 2024 van 09:30 tot 17:30
Donderdag 21 november 2024 van 09:30 tot 17:30
Accreditaties
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 24 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Aangevraagd  
NIP - Eerstelijnspsychologie Toegekend  
herregistratie 28 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 28 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 24 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Doelgroep

Tot de basistraining worden toegelaten personen die voldoen aan de volgende eisen:

  1. Opleiding: Beschikking over een universitaire masteropleiding tot psycholoog, pedagoog, geeste­lijk gezondheidskundige of arts, ofwel een opleiding tot verpleegkundig specialist (MSc) met specialisatie GGZ in combinatie met artikel 14 BIG-registratie, aangevuld met één van de volgende kwalificaties: 
  • een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater, dan wel ten minste één jaar in opleiding zijnde tot één van deze registraties;
  • registratie als Cognitief Gedragstherapeut VGCt® in opleiding (CGT i.o.), of Cognitief Gedragstherapeut VGCt®;
  • registratie als systeemtherapeut (LID ST) bij de NVRG;
  • registratie als Seksuoloog NVVS;
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog-Generalist NVO of Postmaster Orthopedagoog/ Psycholoog SKJ, dan wel tenminste een jaar in opleiding tot een van deze registraties
  • een opleiding die naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijkwaardig is aan deze kwalificaties.

2.  Werkervaring: Ten minste 16 uur per week werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg of een naar het oordeel van de registratiecommissie daaraan gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg, doelgroep Volwassenen (bij deelname aan training volwassen) of Kinderen en Jeugdigen (bij deelname training kind en jeugd, niet bij RINOamsterdam).

Bij twijfels over een mogelijke uitzondering op de toelatingscriteria kan je met dit formulier een beoordelingsverzoek indienen bij de registratiecommissie van de VEN.

Programma

De eerste en tweede dag staat het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR centraal. Na de tweede dag passen de deelnemers het geleerde toe bij hun eigen patiënten. De derde en vierde dag worden besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte videofragmenten van een EMDR-sessie met eigen patiënten.

Doelstelling

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.

Werkwijze

De training is gericht op het begrijpen en leren uitvoeren van EMDR. Stap voor stap wordt het basisprotocol doorgenomen en toegelicht. Theoretische inleidingen (onder meer over de empirische status en werkingsmechanismen) worden geïllustreerd met videopresentaties en oefeningen. Er wordt geoefend in kleine groepen en tweetallen. Bij de oefening in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers.

Lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland

Na 100% deelname aan de training en een bijdrage door middel van een video-opname ontvangt men een certificaat en kan men lid worden van de Vereniging EMDR Nederland. Informatie hierover wordt in de loop van de training verstrekt. Zie ook Vereniging EMDR.

Literatuur

  • De Jongh, ten Broeke “Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma”. Pearson I, druk 2018 ISBN: 9789043036474. Je dient het boek voor aanvang van de cursus in zijn geheel te hebben gelezen. Dit zal op dag 1 getoetst worden.

Aanvullende informatie

Om er zeker van te zijn dat je mee kunt doen aan de basisopleiding EMDR, en daarmee teleurstellingen voor jou te voorkomen, vragen wij je om na inschrijving een bewijsstuk op te sturen waaruit blijkt dat je aan de opleidingseisen voldoet. Hierover zul je van ons na inschrijving een bericht ontvangen.

Let op deze cursus is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten. Werk je met kinderen of jongeren, daar zijn speciale cursussen voor. Kijk hiervoor op de website van de vereniging EMDR Nederland.

Leuk om te lezen

Artikel: Patiënt met een bijzonder groot werkgeheugen

EMDR vervolgcursus

De informatie over de EMDR vervolgcursus kunt u vinden op: EMDR vervolgcursus