Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek

Een praktijkcursus

vierdaagse cursus georganiseerd door Psyflix en RINO amsterdam met docenten Theo Ingenhoven en Han Berghuis. Voorafgaand aan de cursus is er een korte online bijeenkomst.
Startdata
-
1509.24.01
€ 1.200,00
Data en accreditaties

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Data
Woensdag 11 september 2024 van 16:00 tot 18:00
Woensdag 18 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 02 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 16 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Wordt aangevraagd  
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Wordt aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst


Dr. Han Berghuis, klinisch psycholoog, en dr. Theo Ingenhoven, psychiater/psychotherapeut, besteden in deze praktijkgerichte cursus aandacht aan het brede perspectief van persoonlijkheidspathologie. Uitgangspunt vormt het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast komen psychodynamische concepten en instrumenten, complexe differentiaaldiagnostiek en indicatiestelling aan de orde. Mogelijkheden en beperkingen van semigestructureerde interviews en vragenlijsten worden besproken. Doel is het leren integreren van complexe (differentiaal) diagnostische informatie ten behoeve van een geïntegreerde casusconceptualisatie en indicatiestelling. Na korte theoretische inleidingen staat het gezamenlijk oefenen met verschillende diagnostische methoden in deze cursus centraal.

Doelgroep
Deze cursus is bij uitstek interessant voor BIG-geregistreerde GZ-psychologen en klinisch psychologen; psychotherapeuten; psychiaters (al dan niet in opleiding), en basispsychologen met affiniteit met het onderwerp.

Doelstelling
Na afloop van de cursus heb je kennis van:
1. Integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek m.b.v. diverse concepten en methoden;
2. Mogelijk en beperkingen van uiteenlopende diagnostische instrumenten;
3. Inhoud en toepassing Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen;
4. Toepassing van psychodynamische modellen en trekkenmodellen in de persoonlijkheidsdiagnostiek;
5. Diagnostisch redeneren vanuit complexe differentiaal diagnostiek ten behoeven van indicatiestelling.

Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan bod:
Lesdag 1: Het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen: docent Han Berghuis;
Lesdag 2: Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek: docent Theo Ingenhoven;
Lesdag 3: Differentiaal diagnostiek, comorbiditeit, transdiagnostische modellen (HiTOP): beide docenten;
Lesdag 4: Complexe casuïstiek en indicatiestelling voor behandeling: beide docenten.

Werkvormen

  • Presentaties
  • Discussie
  • Oefening
  • Casuïstiek

Literatuur

  • Berghuis, Ingenhoven, van der Heijden: Praktijkboek Persoonlijkheidsdiagnostiek. Bohn Stafleu van Loghum (verschijnt in 2024);
  • Aanvullende literatuur, artikelen, masterclasses Psyflix per lesdag.