EMDR vervolgcursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
Startdata
- (gestart)
343.24.01
€ 1.195,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 04 april 2024 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 05 april 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 17 mei 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 14 juni 2024 van 09:30 tot 17:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 48 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 30 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 24 punten
-
343.24.02
€ 1.195,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 19 september 2024 van 09:30 tot 19:30
Vrijdag 20 september 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 18 oktober 2024 van 09:30 tot 17:30
Vrijdag 15 november 2024 van 09:30 tot 17:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 48 punten
VGCT - (Cognitief) gedragstherapeuten Toegekend  
herregistratie 30 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 24 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft men kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In de EMDR vervolgcursus ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden.

Doelgroep

Voor het volgen van de EMDR vervolgcursus zitten een aantal voorwaarden verbonden. Aan deze cursus kan men deelnemen wanneer:

 • voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden
 • de erkende EMDR basiscursus met goed gevolg is afgerond;
 • de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg is afgerond;
 • men ten minste 16 uur per week werkzaam is in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

RINO amsterdam volgt de regels van de Vereniging EMDR Nederland. Bij twijfels over een mogelijke uitzondering op de toelatingscriteria kan je met dit formulier een beoordelingsverzoek indienen bij de registratiecommissie van de VEN.

Doelstelling

Na het volgen van de vervolgcursus EMDR kun je de behandeling toepassen bij volwassen cliënten met meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

Werkwijze

De vervolgcursus EMDR is stapsgewijs opgebouwd. Er wordt gebruik gemaakt van theoretische presentaties, videodemonstraties en praktische oefeningen. De EMDR vervolgcursus bestaat uit verschillende onderdelen:

 • uitbreiding aanpak van traumagerelateerde symptomatologie;
 • behandeling van cliënten met meervoudig of complex trauma;
 • identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen;
 • het gebruik van 'cognitive interweaves';
 • stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

Opleidingstraject tot EMDR practitioner

De EMDR vervolgcursus is het vervolg op de EMDR basiscursus. De vervolgopleiding is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner. Deze vervolgcursus EMDR wordt door de Vereniging EMDR Nederland erkende docenten gegeven en is daarmee een VEN-erkende vervolgcursus. Meer over de opleidingen bij EMDR lees je op de website van de vereniging.

Literatuur

Aan te schaffen literatuur:

 • Praktijkboek EMDR-therapie Deel I Casusconceptualisatie en aanvullende behandelstrategieën Erik ten Broeke, Ad de Jongh, Hans-Jaap Oppenheim, Hellen Hornsveld en Ytje van Pelt Pearson, ISBN:  9789043039161 (oktober 2022).
 • Bekend geacht: de Jongh, ten Broeke "Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma". Pearson I, ISBN: 9789026522574 (7e druk 2018).

Vervolgopleiding EMDR voor volwassenen

De EMDR vervolgopleiding is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten. Werk je met kinderen of jongeren? Bekijk dan het opleidingsaanbod op de website van de vereniging EMDR Nederland. Er zijn namelijk speciale cursussen voor EMDR bij kinderen en jongeren. Deze cursus is tevens onderdeel van het opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut. Informatie over dit opleidingstraject kun je vinden op de website van de NTVP.

EMDR opleiding volgen?

Voldoe jij aan de toelatingsvoorwaarden en wil je de vervolgcursus EMDR volgen? Schrijf je dan gemakkelijk in via onze website. De cursus bestaat uit vier opleidingsdagen. De precieze data van deze dagen vind je bovenaan deze pagina. Wanneer er nog plekken beschikbaar zijn, kun je jezelf direct aanmelden. Je kunt je ook inschrijven op de interesselijst. In dat geval ontvang je automatisch een melding wanneer er een nieuwe cursus wordt ingepland.