Ons onderwijs is een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

EMDR vervolgcursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

vierdaagse cursus
343.20.02
€ 1.095,-

Inclusief lunches.

.
Dag 1 van 9.30 - 19.30 uur en 3 dagen van 9.30 - 17.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn nog andere data beschikbaar waarvoor inschrijven wel mogelijk is.

Overige startdata
15 Apr 2021
23 Sep 2021

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft men kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden.

doelgroep

Aan deze cursus kan men deelnemen wanneer:

 • voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden
 • de erkende EMDR basiscursus met goed gevolg is afgerond;
 • de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg is afgerond;
 • men ten minste 16 uur per week werkzaam is in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

RINO Amsterdam volgt de regels van de Vereniging EMDR Nederland. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de opleidingscommissie van Vereniging EMDR Nederland.

doelstelling

U leert EMDR toepassen bij volwassen cliënten met meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • uitbreiding aanpak van traumagerelateerde symptomatologie;
 • behandeling van cliënten met meervoudig of complex trauma;
 • identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen;
 • het gebruik van 'cognitive interweaves';
 • stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

werkwijze

De opleiding is stapsgewijs opgebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische presentaties, videodemonstraties en praktische oefeningen.

opleidingstraject tot EMDR practitioner

De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner. Deze cursus is het vervolg op de EMDR basiscursus

Deze vervolgcursus EMDR wordt door de Vereniging EMDR Nederland erkende docenten gegeven en is daarmee een VEN-erkende vervolgcursus.
Zie ook opleidingen bij EMDR
Zie ook vereniging EMDR

literatuur

 • Zelf aan te schaffen: Ten Broeke, E., De Jongh, A. & H. Oppenheim. Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Pearson Assessment and Information, 3e druk - ISBN 9789026522550
 • Bekend geacht: de Jongh, ten Broeke "Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma". Pearson I, ISBN: 9789026522574 (januari 2013).

erkend onderdeel van opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut

let op deze cursus is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten.
Werkt u met kinderen of jongeren, daar zijn speciale cursussen voor.
Kijkt u hiervoor op de website van de vereniging EMDR Nederland.

Deze cursus is tevens onderdeel van het opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut. Informatie over dit opleidingstraject kunt u vinden op: NTVP.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 punten
Herkwalificatie Klinisch Psycholoogtoegekend48 uren
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)in aanvraag? punten
Nederlandse Vereniging voor Psychotraumatoegekend
Vereniging EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)toegekend
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt) - herregistratietoegekend34 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. J.J. Berendsen (Sjef) - docenten - 368781356

Sjef Berendsen is BIG geregistreerd klinisch psycholoog – psychotherapeut, en EMDR trainer. Hij is algemeen directeur van PSYTREC, Psychotrauma Expertise Centrum. Hiervoor was hij werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma als adjunct-directeur en coördinator van het landelijk dekkende netwerk van BIG geregistreerde klinisch, GZ-psychologen en psychotherapeuten

Lees verder

Tilly Koolstra is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is gecertificeerd traumatherapeut NtVP en erkend supervisor voor de VGCt, VKJP, NVP en de VEN (Vereniging EMDR Nederland).

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact