EMDR vervolgcursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma

Startdata
-
343.22.02
€ 1075.00
meer info
Inschrijven

Nog enkele plaatsen beschikbaar

Datums
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met posttraumatische stress stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde klachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van concrete, akelige gebeurtenissen, en waarbij het denken aan die gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept.

EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. Een belangrijk werkzaam element is vermoedelijk de overbelasting van het werkgeheugen met een afleidende stimulus, op het moment dat de traumatische herinnering opnieuw geactiveerd is.

Tijdens de EMDR basisopleiding heeft men kennis gemaakt met het EMDR basisprotocol en dit leren toepassen bij relatief ongecompliceerde PTSS. In deze vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden.

doelgroep

Aan deze cursus kan men deelnemen wanneer:

 • voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden
 • de erkende EMDR basiscursus met goed gevolg is afgerond;
 • de supervisie standaardprotocol EMDR met goed gevolg is afgerond;
 • men ten minste 16 uur per week werkzaam is in de GGZ of een daaraan naar het oordeel van de opleidingscommissie gelijk te stellen setting, waarvan ten minste 12 uur in de patiëntenzorg met de leeftijdsgroep van de gekozen differentiatie.

RINO Amsterdam volgt de regels van de Vereniging EMDR Nederland. Bij twijfels over een mogelijke uitzondering op de toelatingscriteria kan je met dit formulier een beoordelingsverzoek indienen bij de registratiecommissie van de VEN.

doelstelling

U leert EMDR toepassen bij volwassen cliënten met meer complexe psychopathologie en binnen een ingewikkelder therapeutische proces. De indicaties voor behandeling met EMDR worden uitgebreid.

programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • uitbreiding aanpak van traumagerelateerde symptomatologie;
 • behandeling van cliënten met meervoudig of complex trauma;
 • identificeren en aanpak van disfunctionele kernopvattingen;
 • het gebruik van 'cognitive interweaves';
 • stabilisatie met behulp van Resource Development and Installation (RDI).

werkwijze

De opleiding is stapsgewijs opgebouwd, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische presentaties, videodemonstraties en praktische oefeningen.

opleidingstraject tot EMDR practitioner

De vervolgtraining is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject tot EMDR practitioner. Deze cursus is het vervolg op de EMDR basiscursus

Deze vervolgcursus EMDR wordt door de Vereniging EMDR Nederland erkende docenten gegeven en is daarmee een VEN-erkende vervolgcursus. Zie ook opleidingen bij EMDR Zie ook vereniging EMDR

literatuur

 • Zelf aan te schaffen: Ten Broeke, E., De Jongh, A. & H. Oppenheim. Praktijkboek EMDR: Casusconceptualisatie en specifieke patiëntengroepen. Pearson Assessment and Information, 3e druk - ISBN 9789026522550
 • Bekend geacht: de Jongh, ten Broeke "Handboek EMDR, een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma". Pearson I, ISBN: 9789026522574 (januari 2013).

erkend onderdeel van opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut

let op deze cursus is gericht op het leren van EMDR bij volwassen cliënten. Werkt u met kinderen of jongeren, daar zijn speciale cursussen voor. Kijkt u hiervoor op de website van de vereniging EMDR Nederland.

Deze cursus is tevens onderdeel van het opleidingstraject tot Psychotraumatherapeut. Informatie over dit opleidingstraject kunt u vinden op: NTVP.

Deel deze cursus:

Docenten

Dhr. J.J. Berendsen (Sjef)

Sjef Berendsen is BIG geregistreerd klinisch psycholoog – psychotherapeut, en EMDR trainer. Hij is algemeen directeur van PSYTREC, Psychotrauma Expertise Centrum. Hiervoor was hij werkzaam bij het Instituut voor Psychotrauma als adjunct-directeur en coördinator van het landelijk dekkende netwerk van BIG geregistreerde klinisch, GZ-psychologen en psychotherapeuten

Mevr. T. Koolstra (Tilly)

Tilly Koolstra is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Ze is gecertificeerd traumatherapeut NtVP, erkend trainer en supervisor bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland) en supervisor voor de VGCt, VKJP en de NVP

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten