Lichaamsgerichte psychotherapie, Module 3

module 3: verdieping, volgens Pesso-Boyden (PBSP)

3 vrijdagen en 3 aansluitende zaterdagen van 09.30 - 16.30 uur.
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 1121

Interesselijst

In veel psycho-therapeutische stromingen zijn lichaamsgerichte interventies en het gebruik van experientiele en externaliserende technieken meer onderdeel geworden van het behandelingsrepertoire. De ontwikkelingen in de neurobiologie en de kennis over psychotrauma wijzen aan dat behandeling en heling een plaats dienen te krijgen op het niveau van de lijfelijke ervaring. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van “ideale ouders” en rescripting of de tweestoelen techniek een veel toegepaste interventie, bijvoorbeeld in Schematherapie. De Pesso-therapie, nu zo’n 50 jaar in ontwikkeling, is de behandelingsvorm die een complete lichaamsgerichte benadering biedt, gebaseerd op een eigen ontwikkelingsmodel en eigen concepten en interventies, zoals ‘Microtracking’ en ‘Holes in Roles’.

Het werken vanuit het lichaam (bottom-up) is de basis van de Pesso-therapie. Deze stroming ontstond in de jaren ‘60 in de Verenigde Staten. De grondleggers, Albert Pesso en Diane Boyden-Pesso, ontwikkelden vanuit hun achtergrond in de dans en choreografie een lichaamsgerichte groepstherapie die ze de Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP) noemden. De theoretische onderbouwing volgde hun ervaring, waardoor de Pesso’s een heel eigen zienswijze en theorie geformuleerd hebben, die nog steeds in ontwikkeling is.

Zo kent Pesso-therapie inmiddels vele toepassingen. Zowel binnen vrijgevestigde praktijken als binnen instellingen voor geestelijke gezondheidszorg wordt Pesso-therapie aangeboden, in de vorm van half open structuregroepen, thematische behandelmodules, oefengroepen of in individuele of systeemtherapie.

Pesso-therapie is geschikt voor alle indicaties voor inzichtgevende psychotherapie, waarbij het lichaam en de ervaring als aangrijpingspunt een voorkeur hebben boven een meer cognitieve benadering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij cliënten die sterk neigen tot rationaliseren, somatiseren of dissociëren.

Door de lichamelijke invalshoek komt Pesso-therapie vaak op een dieper niveau bij wezenlijke conflicten die de problematiek onderhouden, worden afweerstrategieën verhelderd en onvervulde behoeften alsnog symbolisch vervuld.

doelgroep

hulpverleners die psychotherapeutisch met en vanuit het lichaam willen uitbreiden, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, psychomotorisch therapeuten en andere hulpverleners. zij hebben module 1 en 2 gevolgd.

doelstelling

Tijdens deze module ervaren, herkennen en trainen de deelnemers de techniek van ‘holes in roles’ in, ze maken corrigerende symbolische filmpjes en oefenen met structure-technieken bij ontwikkelingstrauma.

inhoud module 3

Vanuit het lichaam werken met parentificatie (holes in roles) en ontwikkelingstrauma

Capita selecta:

  • weerstand in lichaamsgerichte therapie;
  • structuur van bezet zijn door parentificatie (holes in roles):
  • soul projection;
  • gelijktijdig werken op verschillende schouwtonelen van het zelf;
  • verschillende geheugensporen;
  • omgaan met traumatische lichaamsherinneringen;
  • PBSP bij kinderen en jeugdigen.

opleidingstraject Pesso-therapeut

De 3 modules lichaamsgerichte psychotherapie vormen samen het volledige opleidingstraject tot Pesso-therapeut maar zijn ook afzonderlijk te volgen. Zo is de eerste module zeer geschikt voor hulpverleners die hun arsenaal willen uitbreiden met lichaamsgerichte interventies.

Het succesvol afgerond hebben van drie modules, 5 eigen leerstructures en 35 uren supervisie geeft toegang tot het lidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Pesso-psychotherapie.

module 1 en 2

Lichaamsgerichte psychotherapie: module 1 Lichaamsgerichte psychotherapie: module 2

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten