POH-GGZ opleiding

De praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen in samenwerking met de huisarts. Bij RINO amsterdam kun je een geaccrediteerd POH-GGZ certificaat behalen door middel van een modulair opleidingsaanbod. 

De opleidingsroute bestaat uit 120 uur (20 dagen) cursorisch onderwijs. Dit zijn de verplichte basismodules, verplichte verdiepingsmodules en verdiepende keuzemodules (uit algemene modules of gericht op Kinderen en Jeugd), gericht op de competenties van de praktijkondersteuner huisartsenpraktijk (GGZ / POH-GGZ).

De RINO volgt hiermee de opleidingseisen geformuleerd in het functie- en competentieprofiel gepubliceerd door het Landelijke Overleg POH-GGZ en de opleidingseisen zoals aangehouden door de Landelijke Vereniging POH-GGZ. De opleiding praktijkondersteuner GGZ is daarom ook een geaccrediteerde opleiding.

Informatieavond opleidingsroute POH-GGZ

Wil jij praktijkondersteuner worden, maar wil je eerst nog wat weten over de opleidingsroute en hoe alles in zijn werk gaat in de praktijk?  informatieavond voor de opleidingsroute POH-GGZ.

Instroomeisen opleiding praktijkondersteuner huisarts GGZ

Om in te stromen in de opleiding heb je een relevante afgeronde vooropleiding (op HBO- of WO-niveau) nodig. Toelaatbaar tot de opleiding POH-GGZ zijn:

bestaande opleidingen:

 • Sociaal psychiatrische verpleegkunde (SPV);
 • Bachelor verpleegkunde (HBO-V);
 • Bachelor Social Work (BSW), alle uitstroomprofielen;
 • Verpleegkundig specialist GGZ (VS GGZ);
 • Master Psychologie;
 • Bachelor Toegepaste psychologie (HBO).

oude opleidingen:

 • Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD);
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH);
 • Opleiding tot GGZ-agoog;
 • Inservice B opgeleide verpleegkundigen met 2 jaar relevante werkervaring en aanvullende scholingen waarmee zij aantonen te beschikken over een HBO werk- en denkniveau.

Daarnaast is tenminste 2 jaar aantoonbare relevante GGZ ervaring een voorwaarde om deel te nemen aan de POH-GGZ opleiding. Daarbij gaat het om een gevarieerde, liefst ambulante ervaring, in de ggz met (individuele) behandel- en begeleidingscontacten. Te denken valt aan:

 • ambulant werk in de generalistische basis ggz of gespecialiseerde ggz;
 • maatschappelijk/psychosociaal werk en hulpverlening;
 • sociaal psychiatrische verpleegkunde (ambulant in de ggz).

Bekijk de meest recente instroomeisen voor de opleiding tot praktijkondersteuner op de website van de Landelijke Vereniging POH-GGZ.

Aanmeldingsprocedure opleidingsroute POH-GGZ

Om je aan te melden voor het opleidingstraject POH-GGZ stuur je je cv en motivatie naar pohggz@rino.nl. De opleidingscommissie beoordeelt je aanvraag en geeft een vrijblijvend schriftelijk studieadvies. Dit studieadvies is een jaar geldig. Kun je op basis van behaalde certificaten aantonen dat je beschikt over competenties, die overlappen met onderdelen in het opleidingstraject? Stuur dan een kopie van deze certificaten mee, samen met je cv en motivatie. Mogelijk kan je voor bepaalde modules van de opleiding vrijstellingen krijgen. 

Je kan starten met de opleiding wanneer je een positief studieadvies hebt ontvangen en je een stage- of werkplek als POH-GGZ hebt, die voldoet aan de voorwaarden. Je kan je aanmelding bevestigen door een mail naar ons te sturen en je aan te melden voor de startmodule 'Werken in de huisartsenpraktijk'.

Praktijkervaring tijdens opleiding

De RINO verzorgt het cursorisch onderwijs. De deelnemers zelf dragen zorg voor het opdoen van de verplichte praktijkervaring gedurende 1 academisch jaar (45 weken, 8 uur per week) in een huisartsenpraktijk. Deze praktijkervaring moet aan een aantal regels voldoen. Zo moet de begeleiding van minstens 1 uur per week gegeven worden door een ervaren POH-GGZ. In de startmodule van de opleiding POH-GGZ wordt aandacht besteed aan de integratie van de opleiding en de praktijk.

Raadpleeg de modelovereenkomst, wanneer er sprake is van een stageplek waarbij een stageovereenkomst moet worden afgesloten.

Nascholingscursussen POH-GGZ

Alle modules uit de opleidingsroute zijn ook als nascholingscursus te volgen. Een overzicht met het volledige aanbod aan geaccrediteerde nascholingscursussen vind je op onze website

Meer weten over de opleidingsroute POH-GGZ?

Bekijk in onderstaand overzicht alle stappen uit de opleidingsroute. Voor meer informatie en/of een individueel studieadvies kun je contact opnemen met de coördinatoren door een mail te sturen aan pohggz@rino.nl. U kunt ook bellen naar 020 6250803 voor meer informatie met één van de coördinatoren van de opleiding POH-GGZ.

 

De totale opleiding (zonder vrijstellingen) duurt 20 dagen en bestaat uit:

 • startmodule (5 dagen)
 • verplichte modules algemeen (9 dagen)
 • verplichte modules reguliere route (3 dagen)
 • keuzemodules (3 dagen)

Cursisten die werkzaam zijn als POH-GGZ Kind en Jeugd volgen:

 • startmodule (5 dagen)
 • verplichte modules algemeen (9 dagen)
 • verplichte modules kind & jeugd  (3 dagen)
 • keuzemodules (3 dagen)

let op: bij de meeste modules zie je meerdere uitvoeringsdata staan. Voor de cursisten die starten in 2024, gelden de data uit 2024! 

Startmodule
Verplichte modules algemeen

Psychopathologie en Psychofarmacologie

voor POH-GGZ

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze module is onderdeel van de opleiding POH-GGZ> Hij wordt gevolgd aan het begin van de opleiding POH-GGZ en is gekoppeld aan de module Werken in de huisartsenpraktijkWerken in de huisartsenpraktijk.
-
1050.24.01
€ 465,00
En

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

begeleiden van voornemen naar doen

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het opleidingstraject POH-GGZ zitten van de RINO Amsterdam of werkzaam zijn als POH-GGZ.
-
411.23.02
€ 525,00
-
411.24.01
€ 525,00
En
En

KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten cursus van 1 hele dag en 2 halve online dagen

1e lesdag offline van 9.30 - 16.30 uur, dag 2 en 3 online van 9.00 - 12.00 uur.

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd.

-
249.23.02
€ 535,00
-
249.24.01
€ 535,00
Verplichte modules POH-GGZ reguliere route

Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams
tweedaagse cursus

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.
-
985.23.02
€ 395,00
-
985.24.01
€ 395,00
En

Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

signaleren en begeleiden van chronisch psychiatrische patienten
eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

Cliënten met een ernstig psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar voor een recidief, bijvoorbeeld in de vorm van een psychose.

-
723.24.01
€ 275,00
-
723.24.02
€ 350,00
Verplichte modules POH-GGZ Kind en Jeugd

Ouderen in de huisartsenpraktijk

module van een halve dag

Module van een halve dag (ochtend van 9.30 - 12.30 uur)

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH-GGZ.

-
1139.23.02
€ 101,00
-
1139.24.01
€ 101,00
En
En

De keuzemodules richten zich op specifieke problematiek die je naar eigen inzicht kunt kiezen in overleg met de praktijkbegeleider en/of huisarts.

Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

onderscheid en interventies
tweedaagse cursus

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van de cursus kan je werkstress, burnout en overspanning onderscheiden, met eenvoudige vragenlijsten vaststellen en kan je enkele resultaat gerichte interventies toepassen.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

Eendaagse cursus, openingsmodule. Patiënten met zwakbegaafdheid.

Aan het eind van de cursus ben je in staat om volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een laag IQ (met name zwakbegaafdheid) te herkennen en hun klachten te diagnosticeren en te behandelen. Aan het einde van de cursus heb je jouw vragen rondom jouw eigen casuïstiek beantwoord.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

De borderline persoonlijkheidsstoornis: het is niet zo zwart wit

Er bestaan veel vooroordelen over mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In films en series worden ze vaak ‘typisch’ neergezet als lastig en ook wel als manisch depressieve suïcidale patiënten die niet te helpen zijn. Ook in de GGZ wordt deze doelgroep vaak geweerd, omdat ze ‘te moeilijk’ zouden zijn. Ons doel met de workshop is meer begrip te creëren voor mensen met borderline-problematiek door het vergoten van kennis.
-
1142.23.02
€ 305,00

Cursus suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage
tweedaagse cursus

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Cursus Suïcidepreventie volgen? Leer over suïciderisico's van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep en wetenschappelijke ontwikkelingen.
-
083.23.02
€ 555,00

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, ter vervanging van SOLK*)

wat zit er nu eigenlijk tussen de oren?
eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur inclusief boek en lunch

Cliënten met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) stuiten op veel onbegrip uit hun omgeving. Artsen, psychologen en andere behandelaars maken deel uit van die omgeving; ze zitten vaak met hun handen in het haar bij deze omvangrijke cliëntencategorie.

-
063.24.01
€ 310,00

Inleiding in slaap en CGT-i

kennis, diagnostiek en behandeling
eendaagse cursus

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie. De deelnemer is na de cursus bekend met de toepassing van interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken bij de behandeling van slaapproblemen.
-
971.24.01
€ 305,00

Een lichaamsgerichte benadering van stress en emotionele ontregeling

Transdiagnostische aanpak om het vermogen tot zelfregulatie te ontwikkelen

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

Wil je meer leren over de werking van ons autonome zenuwstelsel en hoe dit zich uit bij cliënten? En tevens kennis en interventiemogelijkheden aangereikt krijgen op het gebied van lichaamsbewustzijn? Dan kun je veel hebben aan deze cursus.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Burn-out begrijpen, voorkomen en behandelen in het samenspel van organisatie en individu

transactionele analyse bij burn-out

Tweedaagse cursus van 9:30 uur tot 16:30 uur inclusief welkomstlunch op de eerste lesdag.

Burn-out lijkt laatste decennia steeds vaker voor te komen. Veelal wordt de oorzaak in het individu gezocht: dat moet minder perfectionistisch zijn of assertiever. Maar het is steeds de werkomgeving waar de burn-out ontstaat.

-
1484.24.01
€ 625,00

De keuzemodules Kind en Jeugd richten zich op specifieke problematiek die je naar eigen inzicht kunt kiezen in overleg met de praktijkbegeleider en/of huisarts.

Rouw- en verliesverwerking

bij kinderen en jongeren
tweedaagse cursus

Kinderen en jongeren rouwen even krachtig als volwassenen maar uiten dat vaak op een andere manier. Hoe kan men hen helpen om met de dood om te gaan, zodat het rouwproces geen belemmering vormt bij hun verdere ontwikkeling?
-
551.24.01
€ 595,00

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

diagnostiek en behandeling

Depressieve klachten, suïcidaliteit en zelfdestructief gedrag van adolescenten vormen een groot probleem voor hulpverleners in de GGZ, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en het onderwijsveld.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Zindelijkheidsproblemen: de schaamte en radeloosheid doorbreken

Diagnostiek en behandeling bij encopresis en enuresis

Zindelijk worden is een belangrijke stap in de ontwikkeling van kinderen. Het is echter niet zo vanzelfsprekend dat dit proces zonder problemen verloopt. Er is een grote groep kinderen die moeite heeft met plassen en/of poepen. Dit zijn niet alleen kleuters maar ook oudere kinderen en tieners. Te denken valt aan plas- of poepongelukjes overdag, uitstelgedrag, niet vaak of genoeg plassen, bedplassen, te vaak plassen, niet uitplassen en vertraagde of verstoorde zindelijkheid.
-
1265.24.01
€ 525,00

Autisme in de puberteit

Autist en puber... of puber en autist? tweedaagse cursus

Tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur.
Dag 1 is online via Zoom en dag 2 is offline
Jason (16): “Na Corona liep ik achter op school. Ik ging niet meer naar school en ging steeds meer gamen. Mijn ouders zetten de wifi uit en ik kreeg steeds meer ruzie met ze. Ik wilde niet meer leven.” Anne (15): “Ik had op de basisschool wel vriendinnen, maar vanaf de middelbare school begonnen ze over jongens te praten en daar had ik niks mee. Ik snapte ook niet meer wat ze bedoelden en ik hield niet van meisjesdingen. Ik raakte oververmoeid. Ik merkte dat calorieën tellen met rustig maakte en gevoel van controle gaf.”
-
364.23.02
€ 410,00

Vanaf 2024 krijgt de opleiding POH-GGZ een wat andere vorm. Cursisten die voor 2024 zijn gestart en zich nog moeten inschrijven voor modules, vinden hier alle informatie over de modules.

let op: Voor de cursisten die de route Kind en Jeugd volgen, geldt dat zij van de modules 'Ondersteunen thuiswonende ouderen' en EPA alleen 1 dagdeel hoeven te volgen. Wanneer jij deze dagdelen nog moet volgen, stuur dan een e-mail naar Yvonne van Gerven (yvonnevangerven@rino.nl). Zij zal zorgen dat je wordt ingeschreven en zal je van de nodige informatie voorzien.

Psychopathologie en Psychofarmacologie

voor POH-GGZ

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze module is onderdeel van de opleiding POH-GGZ> Hij wordt gevolgd aan het begin van de opleiding POH-GGZ en is gekoppeld aan de module Werken in de huisartsenpraktijkWerken in de huisartsenpraktijk.
-
1050.24.01
€ 465,00

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

begeleiden van voornemen naar doen

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het opleidingstraject POH-GGZ zitten van de RINO Amsterdam of werkzaam zijn als POH-GGZ.
-
411.23.02
€ 525,00
-
411.24.01
€ 525,00

KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten cursus van 1 hele dag en 2 halve online dagen

1e lesdag offline van 9.30 - 16.30 uur, dag 2 en 3 online van 9.00 - 12.00 uur.

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd.

-
249.23.02
€ 535,00
-
249.24.01
€ 535,00

Kind en gezin in de huisartsenpraktijk

herkennen van een afwijkende ontwikkeling en een onveilige thuissituatie

Tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
De psychische ontwikkeling van jeugdigen kan worden verstoord door aanleg, invloeden tijdens en na de zwangerschap en life events. Problemen die je als POH-GGZ tegenkomt zijn bijvoorbeeld gedragsproblemen, angst, ongemotiveerde tieners en pesten.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

signaleren en begeleiden van chronisch psychiatrische patienten
eendaagse cursus

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur

Cliënten met een ernstig psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar voor een recidief, bijvoorbeeld in de vorm van een psychose.

-
723.24.01
€ 275,00
-
723.24.02
€ 350,00

Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams
tweedaagse cursus

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.
-
985.23.02
€ 395,00
-
985.24.01
€ 395,00

E-Health voor de POH GGZ

een onderdeel van de POH zorg in de huisartsenpraktijk eendaagse workshop

eendaagse curuss van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van de workshop zijn de deelnemers: - op de hoogte van de verschillende behandelmodules en zijn zij in staat hier adequaat mee om te gaan; - in staat te beoordelen bij welke cliënten, en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet, al dan niet in combinatie met hun eigen face-to-face behandelingen; - op de hoogte van het belang van goede afspraken met cliënten met het oog op ‘boundary management’ en/of suïcidaliteit, en in staat dit in praktijk toe te passen; - in staat in te schatten wat een goed moment is om te beginnen met internettherapie; -* in staat om internetboodschappen van cliënten adequaat te beoordelen en een inschatting maken wat de meest passende reactie is.
-
979.23.02
€ 295,00

Werken met systemen

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van deze module weet je wat EFT therapie is en kan je beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Je hebt een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Hieronder vind je een selectie van nascholingscursussen die je kan volgen om na je registratie bij de LV POH-GGZ je punten te behalen ten behoeve van de herregistratie. Veel van deze modules zijn erkend door de LV POH-GGZ als nascholing.

Slaap en slaapstoornissen: kennis, diagnostiek en behandeling

kennis, diagnostiek en behandeling tweedaagse cursus

4 of 5 weken tussen de twee dagen
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie.
-
1060.24.01
€ 575,00

Seksuologische hulpverlening door de POH-GGZ

voorlichting en advies over seksuele gezondheid driedaagse cursus

3 dagen van 9.30 - 16.30 uur
Speciaal voor de POH-GGZ is een 3-daagse cursus ontwikkeld gericht op het verwerven van basiscompetenties seksuologische hulpverlening met nadruk op effectief professioneel gedrag, communicatievaardigheden en de biospsychosociale aspecten van seksueel (dis-)functioneren.
- (gestart)
727.23.01
€ 635,00