Werken in de huisartsenpraktijk (cursus, intervisie, praktijkbegeleiding en E-Health)

Startmodule opleiding POH GGZ vijfdaagse moduleStartdata
-
019.24.01
€ 1.275,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 23 januari 2024 van 09:30 tot 17:00
Dinsdag 06 februari 2024 van 09:30 tot 15:15
Dinsdag 26 maart 2024 van 09:30 tot 17:00
Dinsdag 14 mei 2024 van 09:30 tot 17:00
Dinsdag 28 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Dit is de startmodule van de opleidingsroute POH-GGZ Amsterdam. De module bestaat uit vijf dagen en bestaat uit 2 onderdelen:

Onderdeel 1 (dag 1 tot en met 4)
a. 
Cursus over werken in de huisartsenpraktijk en screening en triage
b. Intervisie
c. Praktijkbegeleiding

Onderdeel 2 (dag 5)
Cursus E-health in de huisartsenpraktijk

Toelichting onderdeel 1:

a. Werken in de huisartsenpraktijk en screening en triage

Tijdens dit onderdeel krijgen de deelnemers een gedegen basiskennis van het werk in de huisartsenpraktijk als POH-GGZ. Ook krijgen de deelnemers inzicht in welke kennis, vaardigheden en competenties ondersteunend zijn om GGZ -triage in de huisartsenpraktijk toe te passen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • versterking eerste lijn – geschiedenis en ontwikkeling functie POH GGZ;
 • GGZ in de huisartsenpraktijk: rol huisarts en rol POH-GGZ;
 • de POH GGZ Kind & Jeugd: ouders en kinderen ; wie in de kamer?
 • methode, methodiek, interventies
 • sociale kaart, beroepsontwikkeling en - ethiek en de juridische aspecten;
 • positionering POH GGZ;
 • de GGZ context;
 • de intake;
 • screening;
 • het systeem, eigen kracht, netwerk en natuurlijke hulpbronnen;
 • verwijscriteria en verwijshulp;
 • afspraken verwijzing en informatie-uitwisseling tussen HA/POH GGZ en de GBGGZ en SGGZ;
 • samenwerking huisarts en POH GGZ; wie doe wat bij de verwijzing?;
 • de therapeutische werkrelatie bij kortdurende begeleiding/ behandeling.

b. intervisie
Doel van de intervisie is vakmanschap ontwikkelen: het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling door leergericht en verdiepend te reflecteren op praktijksituaties. In de opleiding POH GGZ spitst dit zich toe op het zich ontwikkelen en eigen maken van uw rol als POH GGZ. Dit doen we aan de hand van persoonlijke leervragen, gerelateerd aan thema’s uit de POH GGZ praktijk zoals samenwerking. oordeelsvorming, positionering en besluitvorming. Om dit doel te realiseren worden de methode en structuur van de intervisie begeleid door een ervaren intervisor. Er zal gewerkt worden met de Balint methode, een veel gebruikte methode in de huisartsenpraktijk. De intervisie vindt plaats aansluitend aan het cursorisch gedeelte van deze module, in groepjes van maximaal 6 deelnemers. Na afloop kunnen de cursisten zelf hun intervisie organiseren en worden gestimuleerd dit ook te doen.

De intervisie wordt begeleidt door de docent Judith de Paauw en Peter Schagen, ook een zeer ervaren POH-GGZ.

c. praktijkbegeleiding
Om te kunnen deelnemen aan de opleiding is het een voorwaarde om een stage/werk (ervarings) plek te hebben in een huisartsenpraktijk. Om opleiding en praktijk te kunnen integreren is de praktijkbegeleiding op twee momenten georganiseerd, namelijk op de eerste en op de laatste cursusdag. Er worden tijdens de praktijkbegeleiding leerdoelen geformuleerd en er zijn een aantal praktijkopdrachten.

Toelichting onderdeel 2:

cursus E-health voor de POH-GGZ
In deze cursus zal gewerkt worden met het programma van Minddistrict, dat sinds augustus 2014 een breed palet aan behandelprogramma’s heeft ontwikkeld om de POH-GGZ in het dagelijkse werk te ondersteunen. Cursisten leren bij welke cliënten en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet. Ook wordt er geoefend met video- of beeldbellen, een vorm van behandeling die in opkomst is. Deze manier om gesprekken te voeren is zeer geschikt om reistijd en kosten te voorkomen van zowel behandelaar als cliënt. Daarnaast ervaren cliënten het vaak als prettig om vanuit hun vertrouwde omgeving in gesprek te gaan.

Er wordt stilgestaan bij deelbehandelingen die geïntegreerd kunnen worden in een face-to-face therapie, de zogenoemde seamless health. Er is veel gelegenheid om te oefenen, in het samenstellen van programma's en het geven van feedback.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus zijn de deelnemers:

 • op de hoogte van de verschillende behandelmodules en zijn zij in staat hier adequaat mee om te gaan;
 • in staat te beoordelen bij welke cliënten, en met welke klachten, internettherapie met succes kan worden ingezet, al dan niet in combinatie met hun eigen face-to-face behandelingen;
 • op de hoogte van het belang van goede afspraken met cliënten met het oog op ‘boundary management’ en/of suïcidaliteit, en in staat dit in praktijk toe te passen;
 • in staat in te schatten wat een goed moment is om te beginnen met internettherapie;
 • in staat om internetboodschappen van cliënten adequaat te beoordelen en een inschatting maken wat de meest passende reactie is.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen literatuur:

 • Handboek POH GGZ, Liesbeth Mok, Harold Wenning, Ietje de Vries. Bohn Stafleu van Loghum, 2016, ISBN 978-90-368-1034-0

Aanbevolen literatuur:

 • Psychosociale hulpverlening in de huisartsenpraktijk, Corrie Baas, Uitg. SWP Amsterdam;
 • Hart voor de GGZ, werken met compassie in een nieuwe GGZ , Remke van Staveren, de Tijdstroom;
 • De DSM-5 voorbij! Persoonlijke diagnostiek in een nieuwe GGZ, dr.Jim van Os;
 • De dokter en de patiënt met psychische problemen, Henriette van der Horst, Jim van Os, Bohn stafleu van Loghum;
 • Protocollen voor begeleiding van mensen met psychische klachten, Dr. B.Schreuders, Bohn stafleu van Loghum;
 • Zo ben ik nu eenmaal!, Willem van der Does, Scriptum psychologie.