Genderdiversiteit in de praktijk

interdisciplinaire benaderingen in onderwijs en zorg voor lhbtiq+ jongeren

tweedaagse cursus
Startdata
-
1525.24.02
€ 525,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 30 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 06 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
behandeling 6 punten
extra literatuur 0.5 punten
overig 6 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 12 punten
behandeling 6 punten
extra literatuur 0.5 punten
overig 6 punten
LV POH-GGZ Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

In afgelopen jaren is er een toename van de zichtbaarheid van transgender en non-binaire personen in onze maatschappij. Op social media, in kranten en op tv komt het onderwerp meer en meer aan bod. Soms in genuanceerde vorm, maar minstens net zo vaak op polariserende wijze. Er is een enorme stijging in de zorgvraag van transgenderpersonen. Het thema genderidentiteit en genderexpressie is inmiddels ook veel bekender bij kinderen en adolescenten. Op middelbare scholen ziet men steeds meer een verscheidenheid aan genderexpressie en bijbehorende creatieve mode, omgangsvormen, activisme, gevoeligheden en trots. Maar wat verstaan we eigenlijk onder genderincongruentie en genderdysforie? Op welke manieren kun je transgender personen helpen op school of in je praktijk? Wat kun je doen voor jongeren met vragen rond gender als je niet in een gespecialiseerd centrum werkt? 

Doelgroep
Deze cursus is gericht op alle professionals in het jeugddomein die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en werken met jongeren (in de leeftijd van 8 tot 28 jaar). Daarbij gaat het om zowel HBO als WO opgeleide hulpverleners, huisartsen, POH-ers, psychologen en pedagogen die werkzaam zijn in de jeugd GGZ, jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming of het onderwijs.

Doelstellingen
Na deze cursus:

  • Heb je kennis van de basisbegrippen rondom het thema gender.
  • Heb je kennis van de organisatie en inhoud van medische en psychologische zorg voor transgender personen, inclusief de uitdagingen die daarbij komen kijken.
  • Heb je handvatten en tools om gendersensitief te kunnen werken en de eigen organisatie hier meer bewust van te maken.
  • Heb je concrete kennis om binnen je eigen werk(veld) aan de slag te gaan met het thema gender en de vragen die dat met zich meebrengt.
  • Weet je op welke manier je in gesprek kunt gaan met een jongere die vragen heeft rond gender.
  • Weet je wat de mogelijkheden zijn van begeleiding buiten gespecialiseerde centra en wanneer je moet doorverwijzen naar gespecialiseerde zorg.
  • Weet je hoe je samen kunt werken met de benodigde zorg- en onderwijspartners op het gebied van gender.

Inhoud
In deze cursus leer je de basisprincipes en -begrippen rondom het thema genderincongruentie: hoe ziet de doelgroep eruit, welke thema’s spelen er in de zorg voor deze groep, wat is de rol van de huisarts, het onderwijs, de GGZ en de medische zorg? Wat zijn knelpunten in het huidige systeem en hoe kunnen verschillende disciplines een bijdrage leveren aan een beter welzijn en functioneren van de jongeren bij wie het thema gender speelt? Wat zijn (medisch) ethische en maatschappelijke dilemma’s die spelen rondom het thema gender? Wat zijn de mogelijkheden van gesprek en begeleiding op scholen, in huisartsenparktijken en jeugdhulp?

Werkwijze
Theorie, casuïstiek, uitwisseling van ideeën en ervaringen.