KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten

tweedaagse cursus
249.19.02
€ 535,-
inclusief lunches.
2 dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
29 Jan 2019

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd. De cursus rond het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' sluit aan bij deze ontwikkeling.

doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, POH’s-GGZ, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

doelstelling

Na afloop zijn de deelnemers vertrouwd met het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' en kunnen zij dit in de eigen behandelpraktijk toepassen. Ook heeft men kennis van de mogelijkheden om kortdurend (blended) te behandelen met e-health.

inhoud

algemene introductie en positiebepaling;
(blended) behandelen met e-health;
differentiaaldiagnostiek en metingen;
1e fase behandeling; (beschrijvende) diagnostiek, formuleren van hypotheses en behandelplan;
2e fase behandeling: uitvoeren behandelplan, tussentijdse metingen en evaluatietechnieken (social learning, metaforen, gedragsexperimenten, registratieopdrachten; cognitieve en interactionele strategieën);
3e fase behandeling: afsluiten en terugvalpreventie.

werkwijze

literatuurstudie en literatuurbespreking;
theoretische uiteenzetting en demonstratie van het proces en de relevante onderdelen op video en in vivo door de docent;
oefenen in kleine subgroepen aan de hand van papieren casussen en casussen die door de deelnemers worden ingebracht;
nabespreking, theoretische kadering en aanbevelen van additionele literatuur.

aan te schaffen literatuur

- Voor de cursus die van start gaat in 2018: * Rijnders & Heene (Red). Handboek KOP-model: kortdurende psychologische interventies voor de basis GGZ. Amsterdam: Boom. ISBN10 9089535020 ISBN13 9789089535023

Voor de cursus die van start gaat in 2019: * Rijnders, Cox & Starmans (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: werken met het KOP-model. Amsterdam: Boom. (deze verschijnt november/ december 2018)

Deze literatuur kunt u bestellen via www.kortdurendetherapie.nl

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend12 punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend19,5 punten
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. P.B.M. Rijnders (Paul) - docenten - 183169524

Paul Rijnders is klinisch psycholoog.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact