KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten

cursus van een hele dag en twee halve dagen online
Startdata
- (vol)
249.24.01
€ 535,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 24 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 01 oktober 2024 van 09:00 tot 12:00
Dinsdag 15 oktober 2024 van 09:00 tot 12:00
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
-
249.25.01
€ 535,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 05 maart 2025 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 19 maart 2025 van 09:00 tot 12:00
Woensdag 02 april 2025 van 09:00 tot 12:00
Accreditaties
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd. Deze cursus rond het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' sluit aan bij deze ontwikkeling.

Het biedt een kennismaking met het protocol waarbij onder meer ingegaan wordt op 1e fase behandeling, het formuleren van een behandelplan, differentiaaldiagnostiek en metingen. Deelnemers zijn na afloop in staat dit in de eigen behandelpraktijk toe te passen, zowel in de basiszorg (POH GGZ) als in de generalistische basis GGZ.

Doelgroep

Eerstelijnspsychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten, huisartsen, POH’s-GGZ, psychiaters en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen.

Inhoud

 • Algemene introductie en positiebepaling;
 • (blended) behandelen met e-health;
 • Differentiaaldiagnostiek en metingen;
 • 1e fase behandeling; (beschrijvende) diagnostiek, formuleren van hypotheses en behandelplan;
 • 2e fase behandeling: uitvoeren behandelplan, tussentijdse metingen en evaluatietechnieken (social learning, metaforen, gedragsexperimenten, registratieopdrachten; cognitieve en interactionele strategieën);
 • 3e fase behandeling: afsluiten en terugvalpreventie.

Doelstelling

Na afloop zijn de deelnemers vertrouwd met het protocol 'Kortdurende psychologische interventies' en kunnen zij dit in de eigen behandelpraktijk toepassen. Ook hebben zij kennis van de mogelijkheden om kortdurend (blended) te behandelen met e-health.

Werkwijze

 • Literatuurstudie en literatuurbespreking;
 • Theoretische uiteenzetting en demonstratie van het proces en de relevante onderdelen op video en in vivo door de docent;
 • Oefenen in kleine subgroepen aan de hand van papieren casussen en casussen die door de deelnemers worden ingebracht;
 • Nabespreking, theoretische kadering en aanbevelen van additionele literatuur.

Literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

 • Rijnders, Cox & Starmans (2018). Psychische klachten in de huisartsenpraktijk: werken met het KOP-model. Amsterdam: Boom.

Deze literatuur kan worden besteld via www.kortdurendetherapie.nl

Cursus Kortdurende hulpverlening met groepen

Voor wie wil leren hoe je het KOP-model kan toepassen in groepsverband hebben we de cursus Kortdurende hulpverlening met groepen in ons aanbod.