Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

begeleiden van voornemen naar doen

tweedaagse cursus
Startdata
-
411.24.02
€ 525,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 17 december 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 21 januari 2025 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Elke mens kent bij gedragsverandering een ambivalentie; motivatie en weerstand. Zo ook als je je voorneemt meer te gaan bewegen, of actiever te gaan leven (denk aan oud & nieuw). Motiverende Gespreksvoering oftewel Motivational Interviewing is behulpzaam om deze ambivalentie te bewerken en kan als volgt worden omschreven: Een manier van communiceren die je als hulpverlener gebruikt om de patiënt te ondersteunen bij het vinden van motivatie voor gedragsverandering. (Miller & Rollnick, 2002).

Naast dat we kijken hoe je gesprekstechnieken kunt verbeteren, besteden we ook aandacht aan hoe je een zo steunend mogelijke ontwikkelomgeving kunt organiseren voor de patient. Je maakt in deze cursus kennis met het gedachtegoed van ‘waardegericht’ ontwikkelen (uit de Acceptance Commitment Therapy) en het gebruik van ervaringsgerichte werkvormen. Je ervaart ‘aan den lijve’ het effect van ervaringsgerichte werkvormen en krijgt de gelegenheid om op actieve wijze te oefenen en op zoek naar werkvormen, die je in de dagelijkse praktijk voor de patiëntengroep kan gebruiken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor mensen die in het opleidingstraject POH-GGZ zitten van de RINO amsterdam of werkzaam zijn als POH-GGZ. Tevens kunnen mensen die op het gebied van activering en leefstijlverandering werkzaam zijn in de praktijk van (G)GZ, welzijn en onderwijs als: vaktherapeut, personal trainer, activiteitenbegeleider, maatschappelijk werker, professioneel (woon-/zorg-/persoonlijk-/studie-)begeleider, coach, mentor of decaan in overleg meedoen met de cursus.

Doelstelling

Aan het einde van deze cursus heb je:

  • inzicht in het concept van Motivational Interviewing;
  • inzicht in hoe motivatie, zelfbeeld, lichaamsbeeld van invloed kunnen zijn op gedragsverandering;
  • ideeën over hoe je dit concept kan gebruiken binnen de eigen praktijk;
  • kennisgemaakt met werkwijzen en samenwerkingsmogelijkheden met andere (vak)therapieën en begeleidingspraktijken;
  • kennis gemaakt met  Acceptance Commitment Therapy;

Inhoud

In de cursus ‘Motiveren tot activeren’ zal een link gelegd worden met het gedachtegoed uit Act! (3e generatie gedragstheorie) en gewerkt worden aan: Overtuigen –versus – open vragen stellen, Reflectief luisteren, Ambivalentie vergroten, Verandertaal uitlokken, Omgaan met (neg) zelfbeeld, Oefenen met reageren en reflecteren op weerstand , Versterken eigen effectiviteit (bevestiging) ,Ordenend samenvatten, Uitlokken van verandering in gedrag.

Werkwijze

Aan de hand van theorie en praktijkvragen wordt er in de cursus geoefend met ‘motiveren’. Er worden ‘op maat’ huiswerkopdrachten geformuleerd en ‘transfer’ oefeningen gedaan, om op ieders persoonlijke werkcontext, leerwensen en niveau van professionele ontwikkeling aan te sluiten.

Vervolg Try to ACT

Wil je graag meer weten en leren over ACT dan is Try to ACT! een interessante vervolgcursus: Try to ACT! . Ook ACT! voor gevorderden kan je volgen na afloop van deze cursus: ACT! voor gevorderden.