Ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

Startdata
- (vol)
1138.24.01
€ 175,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 10 september 2024 van 09:30 tot 12:30
-
1138.25.01
€ 175,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 04 maart 2025 van 09:30 tot 12:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Cliënten met een ernstig psychiatrische stoornis zijn kwetsbaar voor een recidief, bijvoorbeeld in de vorm van een psychose. De POH-GGZ kan juist bij deze stoornissen een belangrijke ondersteunende taak vervullen, met name bij het herstellen en bewaken van het psychisch evenwicht en het verbeteren van de lichamelijke gezondheid.

De POH’s-GGZ kunnen de cliënten laagdrempelige zorg bieden, bijv. door ze op de eigen kracht aan te spreken en/of aan te moedigen om goed voor zichzelf te zorgen, en ze kunnen mogelijke gezondheidsproblemen tijdig opsporen en behandelen. Een psychose kan worden uitgelokt door stressvolle levensgebeurtenissen. Om de subtiele signalen die wijzen op een psychose in een vroege fase te herkennen, is regelmatig contact met de cliënt en kennis van diens leefomstandigheden een voorwaarde. Een proactieve houding van de huisartsen en de POH-GGZ en een goede overdracht in waarneemsituaties is tevens van belang. De POH-GGZ moet, echter, zijn/haar grenzen blijven bewaken: een crisis (bijvoorbeeld een psychotische episode) kan een reden zijn om terug te verwijzen naar de oude behandelaar, of op zijn minst reden voor telefonisch overleg met de oude behandelaar om een verdere strategie te bepalen. Bij EPA (Ernstig psychiatrische aandoeningen) is de POH-GGZ dus een belangrijke schakel tussen de Huisartsenzorg en de SGGZ.

Doelgroep

POH-GGZ

Inhoud

  • Wat is EPA?
  • Welke psychiatrische diagnoses vallen onder EPA?
  • Schizofrenie (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Schizo-affectieve stoornis en andere psychotische stoornissen (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Bipolaire en depressieve stoornis (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact);
  • Chronische andere problematiek (diagnostiek, medicatie, controles, steunend contact).

Opleidingsroute POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald. Zie ook: www.rino.nl/pohggz. POH-GGZ die alleen werken met kinderen en jongeren volgen deze module. POH-GGZ die met alle doelgroepen werken, volgen in plaats van deze module een uitgebreidere module over EPA in de huisartsenpraktijk: www.rino.nl/723.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten