Kind, gezin en systeem in de huisartsenpraktijk

driedaagse cursus
Startdata
- (vol)
1450.24.01
€ 795,00
Data en accreditaties
Data
Dinsdag 04 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 18 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 25 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Deze module is onderdeel van de opleiding POH-GGZ. De module bestaat uit 2 onderdelen:

 1. Kind en gezin in de huisartsenpraktijk (dag 1 en 2)
 2. Werken met systemen (dag 3)

Toelichting deel 1 Kind en gezin in de huisartsenpraktijk:
De psychische ontwikkeling van jeugdigen kan worden verstoord door aanleg, invloeden tijdens en na de zwangerschap en life events. Problemen die u als POH-GGZ tegenkomt zijn bijvoorbeeld gedragsproblemen, angst, ongemotiveerde tieners en pesten.

In deze cursus komt zowel de normale als de verstoorde ontwikkeling aan bod, zodat je leert een goede inschatting te maken van de situatie rond een jeugdige en diens ouders. Aan het eind van deze cursus ben je in staat om psychopathologie te onderkennen en benoemen. Je kunt een inschatting maken van de diagnose en van de ernst van mogelijke risico’s.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van psychische stoornissen bij volwassen en kinderen en is men in staat deze te onderscheiden van een gezonde ontwikkeling. Voorts heeft men kennis van de signalen van geweld in het gezin volgens de meldcode en in bredere zin. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

inhoud

 • Kennis van de ontwikkeling en levensloop van kinderen;
 • Het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, problematiek bij ouders en kinderen;
 • Kennis van psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Autisme en Persoonlijkheidsproblematiek;
 • Signaleren van onveiligheid in een gezin volgens de stappen van de meldcode;
 • Oefenen met gesprekstechnieken om met ouders en kinderen in gesprek te gaan over onveiligheid;
 • Wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docent en gebruik gemaakt worden van DVD, filmfragmenten, rollenspel en het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek.


Toelichting deel 2 Werken met systemen:
Als POH krijg je met een uitgebreide populatie van patiënten te maken: jong en oud en alles daartussen. Patiënten in een bepaalde levensfase die allemaal ook onderdeel zijn van een emotioneel relatie-netwerk. Soms zie je deze systemen, stellen of gezinnen, ook fysiek in je spreekkamer; soms zijn systemen erg aanwezig in de presentatie van de klachten van je individuele patiënt.

In deze cursus willen we met je reflecteren op systemen die je ziet in je spreekkamer, je systemische blik aanscherpen en de aandacht richten op de emotionele dynamiek binnen een systeem. We willen je leren met de bril van de hechtingstheorie te kijken naar patronen die zich voordoen tussen partners en tussen ouders en kinderen. Patronen waarachter emoties schuil gaan die de aanjagers zijn van het onderlinge gedrag. Stellen met relatieproblemen blijken vaak vast te zitten in een patroon waarin ze hun negatieve gevoelens naar elkaar uitleven en oude hechtingswonden ophalen. Deze dynamiek gaat zo snel en is zo ontregelend dat mensen zelf niet in staat zijn hier zicht op te krijgen, een uitweg te vinden en erop te kunnen reflecteren. De therapie die gebaseerd is op de hechtingstheorie heet EFT en is inmiddels wijd verbreid en onderzocht als meest effectief binnen de systeemtherapie.

inhoud

 • hechtingstheorie en de principes van de EFT methode;
 • herkennen wat er speelt in de interactie tussen je patiënten;
 • oefenen met contact maken, waarnemen en vragen stellen zodat je praktisch beter toegerust bent om systemen een eerste hulp te bieden.

doelstelling

Na afloop van deze module weten de deelnemers wat EFT therapie is en kunnen ze beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Men heeft een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden