Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams

tweedaagse cursus
Startdata
- (vol)
985.24.01
€ 395,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 04 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 05 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
-
985.25.01
€ 420,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 07 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 08 april 2025 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 12 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ. Ook zal er een groeiende vraag komen naar kennis over ondersteuningstechnieken.

Hoe kan je als professional (huisarts, POH, hulpverlener in wijkteam) de ouderen en mantelzorgers ondersteunen, hoe signaleer je psychische en/of geriatrische problematiek bij ouderen en wat is het moment om door te verwijzen of meer specialistische hulp in te roepen?

Doelgroep

POH GGZ, huisartsen, hulpverleners in wijkteams.

Inhoud

  • Het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, psychogeriatrische problematiek bij ouderen;
  • Psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Delier, Persoonlijkheidsproblematiek en vormen en stadia van Dementieziekten;
  • Bejegening ouderen passend bij elke diagnostische aandoening en rekening houdend met de kwetsbaarheden van patiënt en omgeving;
  • Interpersoonlijke psychotherapie bij ouderen;
  • Wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

Doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

Werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docenten, patiënten materiaal op DVD, het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek en het boek Ouderenpsychiatrie: de praktijk.

Literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

  • Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Het herkennen en Signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen. Auteur: Martin G. Kat. Uitgeverij: BSL (2019)

Cursisten opleidingroute POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
Zie ook: [www.rino.nl/poh-ggz]. POH-GGZ die alleen werken met kinderen en jongeren hoeven alleen de eerste ochtend van deze module te volgen.