Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams

tweedaagse cursus
985.19.01
€ 395,-
Inclusief literatuurklapper.
twee dagen van 9.30 - 16.30 uur.
Inschrijven onder voorbehoud

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Overige startdata
11 Okt 2019

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ. Ook zal er een groeiende vraag komen naar kennis over ondersteuningstechnieken.
Hoe kan je als professional (huisarts, POH, hulpverlener in wijkteam) de ouderen en mantelzorgers ondersteunen, hoe signaleer je psychische en/of geriatrische problematiek bij ouderen en wat is het moment om door te verwijzen of meer specialistische hulp in te roepen?

doelgroep

POH GGZ, huisartsen, hulpverleners in wijkteams.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

inhoud

het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, psychogeriatrische problematiek bij ouderen;
psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Delier, Persoonlijkheidsproblematiek en vormen en stadia van Dementieziekten;
bejegening ouderen passend bij elke diagnostische aandoening en rekening houdend met de kwetsbaarheden van patiënt en omgeving;
wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docenten, patiënten materiaal op DVD en het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Registerpleinin aanvraag18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. K. Jonker (Kosse) - docenten - 466386380

Kosse Jonker is klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut, supervisor IPT. Hij werkt als manager zorg op de afdeling somatiek en psyche van PsyQ, onderdeel van de Parnassia groep.

Lees verder
Dhr. dr. M.G. Kat (Martin) - docenten - 1096976237

Martin Kat is vrijgevestigd psychiater/psychotherapeut in Amsterdam en werkt als ouderenpsychiater in het Medisch Centrum Alkmaar, afdeling Klinische Geriatrie. Daarnaast is hij consulent ouderenpsychiatrie in verpleeghuizen.

Lees verder

Deze opleiding incompany volgen meer weten

Contact