Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Ondersteunen thuiswonende ouderen

voor POH GGZ, huisartsen en hulpverleners in wijkteams

tweedaagse cursus
985.21.02
€ 405,-
twee dagen van 9.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

Nederland vergrijst en van ouderen en hun familie wordt de komende jaren verwacht dat zij de zorg die nodig is langer thuis organiseren. Deze ambulantisering van ouderen vraagt om een goede afstemming tussen huisarts en POH GGZ. Ook zal er een groeiende vraag komen naar kennis over ondersteuningstechnieken.

Hoe kan je als professional (huisarts, POH, hulpverlener in wijkteam) de ouderen en mantelzorgers ondersteunen, hoe signaleer je psychische en/of geriatrische problematiek bij ouderen en wat is het moment om door te verwijzen of meer specialistische hulp in te roepen?

doelgroep

POH GGZ, huisartsen, hulpverleners in wijkteams.

doelstelling

Na afloop van de cursus is men bekend met de diagnostische principes van complexe psychische- en somatische problemen bij ouderen. Ook is men na afloop bekend met de eerste interventies hierbij.

inhoud

  • het (vroeg) herkennen en (bij de huisarts) signaleren van psychische, psychiatrische, psychogeriatrische problematiek bij ouderen;
  • psychische aandoeningen zoals Depressie, Angststoornissen, Psychosen, Delier, Persoonlijkheidsproblematiek en vormen en stadia van Dementieziekten;
  • bejegening ouderen passend bij elke diagnostische aandoening en rekening houdend met de kwetsbaarheden van patiënt en omgeving;
  • wat kan je zelf en wanneer verwijs je door en waar naar toe?

werkwijze

Er zal gewerkt worden aan de hand van korte theoretische inleidingen door de docenten, patiënten materiaal op DVD, het uitwerken van (ingebrachte) casuïstiek en het boek Ouderenpsychiatrie: de praktijk.

aan te schaffen literatuur

Ouderenpsychiatrie: de praktijk. Het herkennen en Signaleren van psychische en psychiatrische aandoeningen.
Auteur: Martin G. Kat. Uitgeverij: BSL (2019)

cursisten opleidingroute POH-GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute POH-GGZ, waarmee het RINO POH-GGZ kan worden behaald.
Zie ook: [www.rino.nl/poh-ggz]. POH-GGZ die alleen werken met kinderen en jongeren hoeven alleen de eerste ochtend van deze module te volgen.

Accreditaties

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend12 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend12 punten
Registerpleintoegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Dhr. drs. K. Jonker (Kosse) - docenten - 1305404853

Kosse Jonker is klinisch psycholoog BIG/psychotherapeut, supervisor IPT. Hij werkt als manager zorg op de afdeling somatiek en psyche van PsyQ, onderdeel van de Parnassia groep.

Lees verder
Dhr. dr. M.G. Kat (Martin) - docenten - 1971738644

Martin Kat is (ouderen)psychiater-psychotherapeut Amsterdam.
Consulent Ouderenpsychiatrie en Neuropsychiatrie bij het C.C.E., in het algemeen ziekenhuis, verpleeghuizen en eerste lijn

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact