Basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt voor de POH-GGZ

Cognitieve gedragstherapie in de context van de huisarstenpraktijk

negendaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 458

Interesselijst

In deze praktische cursus gedragstherapie voor gedragstherapeutisch werkers POH-GGZ maken de deelnemers kennis met de gedragstherapeutische manier van denken en doen. Centraal in de cursus staan de systematische, op leertheorie gefundeerde, analyse van klachten en probleemgedrag en het ontwerpen van daarop aansluitende behandelplannen. Daarnaast zal vooral geoefend worden met belangrijke cognitief gedragstherapeutische behandelprocedures en besteden we aandacht aan de theorie en praktijk van diagnostiek en (protocollaire) behandeling van enkele veel voorkomende stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen en problematiek die de POH-GGZ'ers vaak tegenkomen. De nadruk ligt bij het aanleren en intrainen van de basistechnieken.

Inhoud

 • de leertheorie en leerprincipes
 • gedragstherapeutische probleeminventarisatie
 • functieanalyse en betekenisanalyse
 • metingen/registraties
 • het behandelplan
 • het leren hanteren van het gedragstherapeutisch proces en de therapeutische relatie
 • theorie en de praktijk van een aantal gedragstherapeutische basisinterventies: motiverende gespreksvoering, exposure, contraconditioneringsprocedures, zelfcontroleprocedures, zelfbeeldinterventies en gedragsactivatie
 • de praktijk van de Cognitief Gedragstherapeutisch Werker VGCt
 • relevante GGZ richtlijnen, Zorgstandaarden en behandelprotocollen
 • toepassen van deze procedures bij behandeling van een aantal klachtgebieden, waaronder angstoornissen, stemmingsstoornissen en piekeren

Doelstellingen

Na afloop van deze cursus kan je:

 • Maken en begrijpen van functie- en betekenisanalyses en lines of defence
 • Registratieopdrachten opstellen
 • Opstellen van een behandelplan
 • Motiveringstechnieken toepassen
 • Cognities achterhalen (socratische dialoog, uitdaagtechnieken)
 • Opzetten van exposure gericht op verwachtingsdisconfirmatie
 • Basale gedragsexperimenten opzetten
 • Opzetten van een zelfcontroleprogramma
 • Opstellen en uitvoeren van een gedragsactivatieprogramma bij een depressieve cliënt
 • Introductie en uitvoeren van witboek-techniek
 • Piekerinterventies inzetten
 • Burnout interventies inzetten
 • Bovenstaande technieken in een behandeling van cliënten met angst- en/of stemminsstoornissen inzetten
 • Herkennen van (complexere vormen van) PTSS

Doelgroep

POH GGZ

Literatuur (zelf aan te schaffen)

 • Bas van Heycop ten Ham, Bert de Vos & Monique Hulsbergen, Praktijkboek gedragstherapie 1 ISBN 9789461051707
 • Bas van Heycop ten Ham, Bert de Vos & Monique Hulsbergen, Praktijkboek gedragstherapie 2 ISBN 9789461054999

Erkenning

Deze cursus is onderdeel van het opleidingstraject cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt®

Ook is de cursus geaccrediteerd door de Landelijke vereniging POH-GGZ. De punten kunnen gebruikt worden voor de herregistratie.