Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 61-70 van de 305

Seksuologische hulpverlening

bespreken en behandelen

08 Okt 2018 - 29 Okt 2018
(tweedaagse cursus)

Om het onderwerp seksualiteit te benoemen hoeft men geen geregistreerd seksuoloog te zijn. En vaak kan met een aantal interventies al veel bereikt worden.

Observatie van ouder-kind interacties

beoordelingsschalen voor kwaliteit van de relatie

23 Mei 2019 - 23 Mei 2019
(eendaagse cursus)

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers een beeld hoe korte spelobservaties van ouder en kind gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van de opvoeder-kind relatie te beoordelen.

Systeemtherapie bij ouderen

de levensfasen vanaf 60+

24 Sep 2018 - 10 Dec 2018
(40-uurs specialistische cursus NVRG)

Deze cursus is opgebouwd rond een aantal thema’s die horen bij het ouder worden.

Autismestoornissen bij volwassenen

bejegening en begeleiding

14 Sep 2018 - 14 Sep 2018
(eendaagse training)
Inschrijven onder voorbehoud

Na afloop van de cursus: weet u hoe in het contact te staan met volwassenen met ASS; weet u welke manieren van bejegening en begeleiding het meest geschikt zijn bij ASS; (h)erkent u wat uw kwaliteiten als hulpverlener zijn en hoe u daarmee kan bijdragen aan een geslaagde begeleiding van ASS.

Datum nog niet bekend
(eendaagse training)

In deze introductie cursus Dubbele Diagnose en IDDT voor psychiaters en psychologen komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurobiologie aan de orde, de gevolgen voor gedrag en de mogelijkheden van psychologische interventies. Vervolgens wordt verkend wat dat betekent voor de praktijk:...

Autonomie en Verbondenheid: Het Psychoanalytisch Proces

de relatie tussen het psychoanalytisch referentiekader en de DSM systematiek

14 Nov 2018 - 12 Dec 2018
(vier woensdagavonden)

In vier bijeenkomsten bespreken we de ontwikkeling van het psychoanalytisch referentiekader. We richten ons daarbij op de relatie met de DSM systematiek en vooral de DSM-5.

Problematische gehechtheid bij LVB

Problematische gehechtheid bij LVB kinderen van 4 tot 12 jaar

08 Nov 2018 - 29 Nov 2018
(twee daagse )

Problematische gehechtheid en trauma bij LVB kinderen van 4 tot 12 jaar

7 belangrijke thema’s in de vaktherapie

werken vanuit een thematische ordening

Nader te bepalen
(vierdaagse cursus)

Er wordt actief gewerkt aan het vergroten van de competenties 'begeleiden & behandelen' en 'conceptueel denken & handelen'.

Het individu aan/en het werk (module 1)

individuele diagnostiek en individuele interventies

04 Sep 2018 - 09 Okt 2018
(vierdaagse module)

De leergang A&O/A&G biedt een overzicht over de stand van zaken van het vak op de meest voorkomende werkterreinen van de A&O/A&G psycholoog

12 Dec 2018 - 14 Dec 2018
(3-day workshop)

The WMCI and its two coding schemes can be used with caregivers from pregnancy to any child age.

Contact