Het volledige aanbod in één oogopslag

Op zoek naar BIG-opleidingen?

De RINO biedt BIG-opleidingen aan tot GZ-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Meer informatie

Resultaten 1-10 van de 27

7 belangrijke thema's in de vaktherapie

werken vanuit een thematische ordening

Cursus wordt gepland in Najaar 2017
(vierdaagse cursus)
11 plaatsen beschikbaar.

Er wordt actief gewerkt aan het vergroten van de competenties 'begeleiden & behandelen' en 'conceptueel denken & handelen'.

Tekenanalyse 1

trauma bij volwassenen en kinderen

17 Jan 2017 - 31 Dec 2017
(leergang in achttien dagen)
Deze cursus is reeds gestart.

Deze leergang is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychiaters en beeldend therapeuten die werken met volwassenen en kinderen met grensoverschrijdingen en trauma's.

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

Leergang eetstoornissen

indicatiestelling en diagnostiek

27 Sep 2017 - 14 Feb 2018
(6-daagse cursus )
9 plaatsen beschikbaar.

De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen.

Advanced PLAY

Play and Language for Autistic Youngsters

Cursus wordt gepland in Winter 2018
(two-day workshop)
50 plaatsen beschikbaar.

In deze workshop, verdiepend SPELEN, passen de deelnemers hun kennis over de Floortimemethode en de zes ontwikkelingsfasen toe op de casuïstiek die door de docent en de deelnemers zelf wordt ingebracht.

Presentatie - individuele coaching

bij presentatie, referaat of gastles

Cursus wordt gepland in Najaar 2017
(in twee individuele sessies)
14 plaatsen beschikbaar.

Individuele 'coaching bij presenteren'.

10 Nov 2017 - 11 Nov 2017
(tweedaagse cursus)
12 plaatsen beschikbaar.

Het onderscheid tussen ‘normale’ en gecompliceerde rouw is soms moeilijk te vatten. In deze cursus wordt uitgebreid in gegaan op diagnostiek van gecompliceerde rouw en het onderscheid tussen dit construct en andere diagnosen. Op de tweede dag wordt geoefend met casuïstiek.

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

agressief en destructief gedrag van kinderen stoppen

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(vierdaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

Geïnspireerd door de leer van Ghandi, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie ontwikkelde de Israëlische psycholoog Haim Omer een nieuwe benadering om agressief en destructief gedrag van kinderen te stoppen.

Groepsdynamica: basiscursus

opleiding tot groepswerker NVGP en groepstherapeut NVGP

Cursus wordt gepland in Voorjaar 2018
(vijfdaagse cursus NVGP)
14 plaatsen beschikbaar.

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren.

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

de belangrijkste en best onderzochte internationale meetinstrumenten

14 Mei 2018 - 14 Mei 2018
(eendaagse cursus)
14 plaatsen beschikbaar.

Op het moment dat je als therapeut interventies toepast op het gebied van lichaamsbeleving is het belangrijk om ook aan te tonen dat de lichaamsbeleving hierdoor inderdaad ten positieve verandert.

19 Feb 2018 - 16 Apr 2018
(vierdaagse cursus)
11 plaatsen beschikbaar.

in deze cursus worden vaktherapeuten zowel theoretisch als praktisch geschoold in het werken volgens cognitief gedragstherapeutische principes.

Contact