Basiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

30-uur inleiding t.b.v. registratie VPeP

STAP budget
Startdata
-
1176.23.01
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 21 april 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 12 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 26 mei 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 09 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 23 juni 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VPeP - Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie toegekend 30 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 30 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie toegekend 37 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Let op: Wil jij je STAP-budget inzetten? Vraag een STAP-aanmeldbewijs aan. Dit doe je in het opmerkingenveld bij de inschrijving. Vermeld hierbij dat de aanmelding om een STAP-inschrijving gaat en noteer je geboortedatum.

Deze basisopleiding biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen cliëntgerichte psychotherapie). Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met - en eigen maken van - de persoonsgerichte experiëntiële manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, videomateriaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.

Inhoud

De 3 basisprincipes van deze stroming –empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect – en de therapeutische relatie komen uitgebreid aan bod. Verder wordt aandacht besteed aan de historische ontwikkeling en het mensbeeld van het persoonsgerichte perspectief. Tot slot wordt aandacht besteed aan indicatiestelling, psychopathologie en de behandeling van verschillende probleemgebieden binnen het persoonsgericht experientiële werken.

Doelgroep

Deze basisopleiding is bedoeld voor mensen werkzaam in de GGZ – die beschikken over een WO-opleiding Psychologie (of aanverwant). HBO-opgeleiden werkzaam in de ggz kunnen ook deelnemen.

Doelstellingen

 • Verdiepende vorming in de Persoonsgerichte, experiëntiële basishouding, die gekenmerkt wordt door professioneel hanteren van empathie, respect, echtheid en acceptatie.
 • Persoonsgericht werken, waarbij de betekenis van klachten geëxploreerd wordt en daarnaast wordt gefocust op de kwaliteit van de emotionele beleving (waaronder: emotie-regulatie, interactioneel appèl, emotiegerichte therapie).
 • Proces bevorderend werken met cliënten met verschillende psychische/psychiatrische klachten en problematieken, daarbij zowel experientiële, interactionele, als existentiële aspecten hanteren
 • Reflecteren over het eigen, persoonlijke voelen, denken en handelen in de therapeutische relatie.

Werkwijze

Zowel basisconcepten als gespecialiseerde experiëntiële toepassingen, van persoonsgerichte therapie worden behandeld. De theorie wordt geïntegreerd in de eigen ervaring van de cursisten en in hun therapiepraktijk; theoretische en praktische aspecten worden besproken en toegepast vanuit casuïstiek van de cursisten (probleemgestuurd). Verder staat in deze module, in lijn met persoonsgerichte uitgangspunten, het verder exploreren en ontwikkelen van de persoonlijke kwaliteiten van de cursist centraal.

Bovenstaande wordt zowel praktisch als theoretisch grondig behandeld, waarbij de theorie geïntegreerd wordt in de eigen beleving en in de therapiepraktijk met behulp van experiëntiële technieken.

Werkvormen:

 • Presentatie van de verplichte literatuur per toerbeurt verzorgd door een cursist.
 • Plenaire bespreking van de verplichte literatuur.
 • Praktijkoefeningen, gericht op het vertrouwd raken met het oefenen van bepaalde interventies en casuïstiekbespreking ingebracht door cursisten.
 • Groepsdemonstraties, DVD’s.
 • Experientiële oefeningen

Aan te schaffen literatuur:

 • Persoonsgerichte psychotherapie in de praktijk. Marijke Baljon 2014 ISB 9789079729937
 • Lietaer, G., Vanaerschot, G., Snijders, J.A. & Takens, R.J. (red). Handboek Gesprekstherapie – de persoonsgerichte experiëntiële benadering. Jaar 2008, De tijdstroom, Utrecht, ISBN 9785891387

Vereniging voor Persoonsgerichte experientiële Psychotherapie

De cursus wordt erkend door de Vereniging voor Persoonsgerichte experientiële Psychotherapie (VPeP) als onderdeel van het opleidingstraject tot het lidmaatschap.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten