ACT! Verdieping

Leren omgaan met hobbels en hindernissen bij het begeleiden vanuit ACT-perspectief

tweedaagse cursus
Startdata
-
1024.24.01
€ 600,00
Data en accreditaties
Data
Maandag 04 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Dinsdag 05 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Register Vaktherapie Aangevraagd  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Acceptance and Commitment Therapy (ACT!) is een praktische benaderingswijze die eind 20-ste eeuw ontwikkeld is door de Amerikaanse psycholoog Steven C.Hayes, en behoort tot de zogeheten derde generatie gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over gedachten en/of emoties.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor GGZ-professionals, zoals vaktherapeuten, POH-ers, SPV-ers enz. met affiniteit voor ervaringsgericht (non-verbaal) werken.  
Om in te kunnen stappen in deze verdiepingscursus is het hebben afgerond van de basiscursus Try to ACT! bij RINO, of een basiscursus ACT elders, een voorwaarde. We verwachten dat deelnemers op algemeen niveau bekend zijn met het ACT-gedachtegoed en -werkwijze en eigen praktijkervaringen hebben opgedaan.

Inhoud

Deze werkwijze is met name geschikt voor cliënten met 'vermijdingsproblemen', is ervaringsgericht en maakt veel gebruik van oefeningen en metaforen, waardoor het voor vaktherapeuten zeer bruikbaar is. In deze tweedaagse worden (vak)therapeuten begeleid in diepgaand leren en integreren van ACT! in hun werkwijze. Ze kunnen daarbij kiezen voor een eigen focus, en verdieping aanbrengen op verschillend niveau en/of werkgebied: persoonsgericht (bv. hoe kan ik Act! 'voorleven'...toe-eigenen), methodisch (bv. uitvoering en timing van een van de 6 Act processen), en/of in de organisatie (bv. hoe ‘verkoop’ ik mijn manier van werken in de organisatie). Daartoe wordt vraag-gestuurd en met eigen inbreng gewerkt. Vanzelfsprekend zorgen de docenten voor opfrissen van de ACT!- theorie, oefen- en afkijkmogelijkheden en inspirerende (nieuwe) werkvormen.

Doelstelling

  • De deelnemers hebben hun ACT! kennis en kunde opgefrist
  • De deelnemers weten wat hen wel/niet goed afgaat in het toepassen van dit gedachtegoed en hebben hernieuwde focus en voornemens voor verdere professionalisering
  • De deelnemers hebben richtlijnen en kennis voor het creëren en uitbouwen van ACT! leerervaringen/werkvormen

Werkwijze

Door middel van videofragmenten en/of inbreng van casuïstiek uit eigen behandelpraktijk, die zowel intervisorisch als supervisorisch wordt begeleid in de cursus, ontwikkelt en verdiept de cursist zijn eigen ACT! werkwijze. Aansluitend op de inbrengen ‘vlechten’ de docenten korte theoretische herhalingen en verdiepingen in, en doen zijn voorstellen voor praktijkgerichte oefenvormen, rollenspelen en/of ervaringsopdrachten op ‘eigen niveau’. Omdat ‘leren door doen’ bij deze cursus belangrijk is wordt bereidheid tot zelfonderzoek en actief experimenteren met deze aanpak ‘op eigen niveau’ verwacht.

De basiscursus

De link naar Try to ACT!