ECTS punten voor je LOGO-verklaring

Ten behoeve van LOGO-verklaring - uitsluitend tbv een opleidingsplek - kunnen psychologen deelnemen aan onderstaande cursussen. Het behaalde certificaat kan samen met dit PDF-document bij LOGO worden ingediend. Zie ook website VLOGO.

Let op: niet elke cursus staat op korte termijn gepland of gaat door. Dit hangt af van het aantal deelnemers.

Download PDF >

Persoonlijkheidsstoornissen: 1 ECTS

Persoonlijkheidsstoornissen

classificatie en interactie

eendaagse cursus
Over cliënten met lastig gedrag wordt al snel gezegd: "die heeft vast een persoonlijkheidsstoornis". In deze training leert men wat hiermee precies wordt bedoeld. Wat zijn de kenmerken van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen en kan je herkennen wanneer er sprake is van persoonlijkheidsproblemen?
-
1133.24.02
€ 355,00
Persoonlijkheidsdiagnostiek: 3 ECTS
Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ: 1 ECTS
Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen: 3 ECTS

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
Basiscursus Psychopathologie: 3 ECTS
Werken met de DSM 5: 2 ECTS
Basiscursus Neuropsychologie: 1,5 ECTS

Basiscursus Neuropsychologie

diagnostiek en behandeling bij hersenstoornissen

driedaagse cursus
Praktische kennis van diagnostiek en behandeling van mensen met hersenstoornissen voor psychologen.
-
006.24.01
€ 825,00
Een lichaamsgerichte benadering van stress en emotionele ontregeling: 1 ECTS
Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning, etc: 1 ECTS

Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

Eendaagse cursus, openingsmodule. Patiënten met zwakbegaafdheid

eendaagse cursus
Aan het eind van de cursus ben je in staat om volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een laag IQ (met name zwakbegaafdheid) te herkennen en hun klachten te diagnosticeren en te behandelen. Aan het einde van de cursus heb je jouw vragen rondom jouw eigen casuïstiek beantwoord.
-
129.24.02
€ 320,00
Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen: 1 ECTS

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Contextuele diagnostiek en persoonsgerichte behandeling  

tweedaagse cursus
Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen.
-
242.24.02
€ 585,00
Thematische Apperceptie Test (TAT): 1,5 ECTS

Thematische Apperceptie Test TAT

als vragenlijsten alleen niet volstaan bij persoonlijkheidsonderzoek

driedaagse cursus
Persoonlijkheidsonderzoek bij jongeren, volwassenen of ouderen met behulp van vragenlijsten en interviews is soms niet voldoende.
-
023.25.01
€ 850,00
Persoonlijkheidsdiagnostiek: 2,5 ECTS
Psychopathologie bij ouderen: 1,5 ECTS
Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen: 1 ECTS

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij volwassenen

Contextuele diagnostiek en persoonsgerichte behandeling  

tweedaagse cursus
Een autismespectrumstoornis (ASS) wordt niet altijd als zodanig of juist te vaak gediagnosticeerd bij volwassenen met moeilijkheden op het gebied van sociale interactie. Er wordt zowel gesproken van onder- als overdiagnostiek. Daarnaast ervaren volwassenen met ASS vaak grote problemen in het dagelijks leven: gevoel van anders zijn, er niet bij horen, spanningen in contact, geen aansluiting vinden bij mensen om hen heen, werkproblemen.
-
242.24.02
€ 585,00
Schematherapie: 2 ECTS

Schematherapie basiscursus

basiscursus

Schematherapie wordt toegepast bij persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma en hardnekkige as-I stoornissen, die door de gebruikelijke behandeling onvoldoende verbeteren.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie: 1 ECTS

Autonomiegerichte behandeling bij angst en depressie

herstellen en ontwikkelen van het vermogen tot zelfregulatie 

tweedaagse cursus
Autonomiegehechtheid is het vermogen tot zelfsturing, ook in sociaal opzicht. Veel vormen van psychopathologie betekenen een inbreuk op dit vermogen. Dit geldt niet alleen in klachtspecifieke zin (bijvoorbeeld de straat niet opdurven), maar vaak ook in bredere zin. Veel cliënten ervaren immers een onvermogen om zelfstandig en vanuit innerlijke vrijheid te denken, te handelen en bevredigende relaties met anderen te hebben. Ze kunnen als het ware onvoldoende met zichzelf en anderen uit de voeten. Een autonomiegerichte behandeling doet recht aan specifieke problematiek maar is er meer in brede zin op gericht het vermogen tot zelfsturing te herstellen en verder te ontwikkelen.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie: 1,5 ECTS

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) bij depressie

van de acute fase tot terugvalpreventie

driedaagse cursus
Interpersoonlijke psychotherapie is als behandeling van eerste voorkeur opgenomen in de multidisciplinaire richtlijnen voor de behandeling van stemmingsstoornissen.
-
475.24.01
€ 860,00
Negatief zelfbeeld: 1 ECTS
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding): 1,5 ECTS

Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

diagnostiek en behandeling
driedaagse cursus

Cliënten met verzamelstoornis (hoarding) zijn vaak ernstig geïnvalideerd op het moment dat ze in contact komen met de geestelijke gezondheidszorg. In de GGZ bieden hulpverleners vaak met enige terughoudendheid behandeling aan. De complexiteit en hardnekkigheid van de stoornis gecombineerd met de lage lijdensdruk van de verzamelaar vraagt veel van de motivering en vasthoudendheid van de hulpverlener. Deze heeft ook vaak te doen met andere instanties.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
Gedragstherapie en cognitieve therapie inleiding: 2,5 ECTS
Werkstress, burnout en overspanning: 2 ECTS
Kwaad en kwetsbaar: 2 ECTS

Kwaad en kwetsbaar

Interdisciplinair en systeemgericht werken rondom jongeren met ernstige gedragsproblemen

vijfdaagse cursus

Je kent ze wel: de jongeren (vooral jongens) die uitvallen uit het onderwijs, op straat hangen, blowen, zich agressief of delinquent gedragen, en niet of slechts heel kort in de hulpverlening te zien zijn.

-
1271.25.01
€ 925,00
Hoogsensitiviteit & passende begeleiding: 1 ECTS

Hoogsensitiviteit in leven & werk

Handvatten voor passende begeleiding

eendaagse cursus

Hoogsensitiviteit (HSP) is een persoonlijkheidskenmerk dat lang niet altijd wordt gesignaleerd bij volwassenen die kampen met spanningsklachten, burn-out, paniekaanvallen, zelfkritiek en een laag zelfbeeld.

-
1274.24.02
€ 370,00
Slaap en slaapstoornissen: kennis, diagnostiek en behandeling: 1 ECTS

Slaap en slaapstoornissen: kennis, diagnostiek en behandeling

kennis, diagnostiek en behandeling tweedaagse cursus

tweedaagse cursus
Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
Een lichaamsgerichte benadering van stress en emotionele ontregeling: 1 ECTS
Basiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie: 1,5 ECTS

Basiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

30-uur inleiding t.b.v. registratie VPeP

vijfdaagse cursus
Deze basisopleiding biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen cliëntgerichte psychotherapie). Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met - en eigen maken van - de persoonsgerichte experiëntiële manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, videomateriaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.
-
1176.24.02
€ 1.250,00
Leergang Eetstoornissen: 2 ECTS

Leergang eetstoornissen

diagnostiek en behandeling

zesdaagse cursus
De leergang is bedoeld voor professionals in de GGZ die zich (verder) willen bekwamen en specialiseren op het gebied van eetstoornissen.
- (gestart)
193.24.01
€ 1.495,00
Positieve Psychologie: 1,5 ECTS

Positieve Psychologie

toepassing bij coaching en begeleiding

tweedaagse cursus
Na afloop van de cursus zijn deelnemers op de hoogte van a) de uitgangspunten en onderbouwing van de positieve psychologie en b) het gebruik van de concepten en technieken in de eigen praktijk
-
326.24.01
€ 725,00
Motiverende gespreksvoering: 1 ECTS

Motiverende gespreksvoering

samen werken aan gedragsverandering

tweedaagse cursus
Deze workshop beoogt een aantal handvatten te geven voor de gespreksvoering, waardoor de kans groter wordt dat de cliënt tot gedragsverandering komt.
-
208.24.02
€ 590,00
Het vijf-gesprekkenmodel: 1 ECTS

Het vijf-gesprekkenmodel

kort als het kan, lang als het moet

alleen incompany aan te vragen

driedaagse cursus
Na afloop van de cursus heeft men begrip van de achterliggende theorie van het vijf-gesprekkenmodel. Men kan het model toepassen in de praktijk en kan waar nodig zelf varianten bedenken voor de eigen doelgroep.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.
De Roos van Leary revisited: 1 ECTS
Single Session Therapy (SST): 1 ECTS

Single Session Therapy (SST)

Gebruik het beste uit je therapeutische toolkit om je cliënt in 1 sessie vooruit te helpen

tweedaagse cursus

Soms is één gesprek alles wat iemand wil en nodig heeft om verder te kunnen. Single Session Therapy is een manier van coachen/behandelen waarbij elke sessie op zichzelf staat en beschikbaar is op het moment dat iemand daar behoefte aan heeft.

- (vol)
1188.24.02
€ 595,00
Basiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie: 1,5 ECTS

Basiscursus Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie

30-uur inleiding t.b.v. registratie VPeP

vijfdaagse cursus
Deze basisopleiding biedt een intensieve kennismaking met zowel de theorie als de praktijk van de persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen cliëntgerichte psychotherapie). Naast het bestuderen en bespreken van de literatuur ligt de nadruk op het oefenen met - en eigen maken van - de persoonsgerichte experiëntiële manier van werken door middel van rollenspelen, demonstraties, videomateriaal en door cursisten ingebrachte casuïstiek.
-
1176.24.02
€ 1.250,00