Een cursus of opleiding volgen met het STAP-budget? Lees meer informatie.

Positieve Psychologie

toepassing bij coaching en begeleiding

tweedaagse cursus
326.22.01
€ 675,-

Inclusief (online) literatuur.

.
Dag 1 offline onderwijs Leidseplein van 09.30 - 16.30 uur, dagen 2 en 3 online onderwijs ZOOM van 09.30 - 12.30 uur .

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Positieve psychologie is het onderzoeksdomein van de psychologie, dat zich richt op de bestudering van de condities waaronder mensen kunnen komen tot een productief, zinvol en plezierig leven. Een al lang bestaande tak binnen de psychologie, die vanaf de jaren negentig nieuw leven is ingeblazen door Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi.
De stroming kent naast toenemende wetenschappelijke onderbouwing ook veel populaire toepassingsvormen.

Voor coaches en andere professionals die mensen begeleiden bij vragen over kwaliteit van leven biedt positieve psychologie een waardevolle theoretische en praktische basis.

Tijdens de cursus worden de belangrijkste grondleggers, het ontstaan, de betekenis, de belangrijkste stromingen in de literatuur en de neurofysiologische processen van positieve psychologie doorgenomen.
Het PERMA-model van Martin Seligman omvat de essentie van positieve psychologie en zal als leidraad dienen in de cursus.

toelichting

Aan de orde komt:

 • hanteren VIA als instrument
 • wat maakt mensen veerkrachtig
 • hoe kunnen mensen zorgen voor kwaliteit in hun leven
 • welke persoons eigenschappen spelen daarbij een belangrijke rol
 • wat draagt bij aan plezier en voldoening in werk en gezondheid
 • wat zijn de belangrijkste onderzoeksbronnen en -instituten
 • hoe integreer je deze kennis in de (coaching-)praktijk

doelgroep

Professionals zoals coaches, psychologen, psychotherapeuten, huisartsen en andere gesprekshulpverleners die hun (coach-)competenties willen versterken in het begeleiden van mensen bij vragen over welbevinden, kwaliteit van leven en werken.

doelstelling

a) Deelnemers zijn op de hoogte van de actuele uitgangspunten en onderbouwing van positieve psychologie.
b) Deelnemers ervaren door middel van praktische oefeningen datgene wat positieve psychologie kenmerkt.
c) Deelnemers hebben zicht op het gebruik van de concepten en technieken voor de eigen praktijk. Denk hierbij aan:

 • interventies die veerkracht bevorderen
 • het behouden van een positieve attitude, ook bij mensen met veel negativiteit
 • het beste uit jezelf en je cliënt halen
 • benutten van positieve psychologie in de VUCA-wereld
 • het verder ontwikkelen van coachvaardigheden op basis van de positieve psychologie
 • het in kaart brengen van krachten van de cliënt (en die van jezelf)
 • het blijven kijken naar je eigen energie in het contact met je cliënt

Juist om een en ander in praktijk te kunnen brengen, worden in deze cursus veel oefeningen gedaan die gericht zijn op het zelf ervaren van de kwaliteiten van positieve psychologie.
Van cursisten wordt dan ook verwacht dat zij bereid zijn om eigen ervaringen in te brengen, huiswerk te maken tussen de twee bijeenkomsten in en om de literatuur te bestuderen.

inhoud

dag 1:

 • de actuele en relevante wetenschappelijke aspecten van de positieve psychologie
 • het gebruik van deze concepten en technieken bij coaching/begeleiding
 • ervaringsgerichte oefeningen

dag 2:

 • het gebruik van deze inzichten in de praktijk, mede gebaseerd op de ervaringen van de deelnemers met de oefeningen waarmee zij in de tijd tussen de twee cursusdagen kunnen experimenteren.

Coach & Organisatieadviseur

De RINO onderscheidt zich van andere aanbieders van cursussen en opleidingen op het gebied van coaching door haar oriëntatie op de psychologie en de psychotherapeutische referentiekaders. Voor diverse cursussen heeft de RINO accrediatie aangevraagd bij de NOBCO en de ICF. Lees meer op www.rino.nl/coach
Meer informatie over ons totale aanbod voor coaches & organisatieadviseurs op www.rino.nl/coach

Accreditaties

International Coach Federation (ICF)toegekend12 punten
Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)in aanvraag12 uren

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. L.M. Richter MCC (Loeke) - docenten - 320169336

Loeke Richter is ICF Master Certified Coach en eigenaar van SchaalvanRichter. Zij is werkzaam als (executive) coach, supervisor, intervisor en haptotherapeut. Sinds dertig jaar richt haar werkterrein zich zowel op particulieren als op (internationale) bedrijven, zowel profit als non-profit.

Lees verder
Mw. mr.drs. S.C. Tromp Meesters PCC (Carine) - docenten - 786000313

Carine Tromp Meesters is verbonden aan de Koninklijke Marechaussee als interne coach en adviseur.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact