Positieve Psychologie

toepassing bij coaching en begeleiding

tweedaagse cursus
Startdata
-
326.24.01
€ 725,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 07 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 28 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
ICF - International Coach Federation Toegekend  
registratie 12 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Positieve psychologie is het onderzoeksdomein van de psychologie, dat zich richt op de bestudering van de condities waaronder mensen kunnen komen tot een productief, zinvol en plezierig leven. Een al lang bestaande tak binnen de psychologie, die vanaf de jaren negentig nieuw leven is ingeblazen door Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi. De stroming kent naast toenemende wetenschappelijke onderbouwing ook veel populaire toepassingsvormen.

Voor coaches en andere professionals die mensen begeleiden bij vragen over kwaliteit van leven biedt positieve psychologie een waardevolle theoretische en praktische basis.

Tijdens de cursus worden de belangrijkste grondleggers, het ontstaan, de betekenis, de belangrijkste stromingen in de literatuur en de neurofysiologische processen van positieve psychologie doorgenomen. Het PERMA-model van Martin Seligman omvat de essentie van positieve psychologie en zal als leidraad dienen in de cursus.

toelichting

Aan de orde komt:

 • hanteren VIA als instrument
 • wat maakt mensen veerkrachtig
 • hoe kunnen mensen zorgen voor kwaliteit in hun leven
 • welke persoons eigenschappen spelen daarbij een belangrijke rol
 • wat draagt bij aan plezier en voldoening in werk en gezondheid
 • wat zijn de belangrijkste onderzoeksbronnen en -instituten
 • hoe integreer je deze kennis in de (coaching-)praktijk

doelgroep

Professionals zoals coaches, psychologen, psychotherapeuten, huisartsen en andere gesprekshulpverleners die hun (coach-)competenties willen versterken in het begeleiden van mensen bij vragen over welbevinden, kwaliteit van leven en werken.

doelstelling

 1. Deelnemers zijn op de hoogte van de actuele uitgangspunten en onderbouwing van positieve psychologie.                    
 2. Deelnemers ervaren door middel van praktische oefeningen datgene wat positieve psychologie kenmerkt.                   
 3. Deelnemers hebben zicht op het gebruik van de concepten en technieken voor de eigen praktijk.                                 

Denk hierbij aan:

 • interventies die veerkracht bevorderen
 • het behouden van een positieve attitude, ook bij mensen met veel negativiteit
 • het beste uit jezelf en je cliënt halen
 • benutten van positieve psychologie in de VUCA-wereld
 • het verder ontwikkelen van coachvaardigheden op basis van de positieve psychologie
 • het in kaart brengen van krachten van de cliënt (en die van jezelf)
 • het blijven kijken naar je eigen energie in het contact met je cliënt

Juist om een en ander in praktijk te kunnen brengen, worden in deze cursus veel oefeningen gedaan die gericht zijn op het zelf ervaren van de kwaliteiten van positieve psychologie. Van cursisten wordt dan ook verwacht dat zij bereid zijn om eigen ervaringen in te brengen, huiswerk te maken tussen de twee bijeenkomsten in en om de literatuur te bestuderen.

inhoud

dag 1:

 • de actuele en relevante wetenschappelijke aspecten van de positieve psychologie
 • het gebruik van deze concepten en technieken bij coaching/begeleiding
 • ervaringsgerichte oefeningen

dag 2:

 • het gebruik van deze inzichten in de praktijk, mede gebaseerd op de ervaringen van de deelnemers met de oefeningen waarmee zij in de tijd tussen de twee cursusdagen kunnen experimenteren.