Het vijf-gesprekkenmodel

kort als het kan, lang als het moet

alleen incompany aan te vragen

driedaagse cursus

Het vijf-gesprekkenmodel past perfect binnen actuele concepten als stepped care en het common-factorsmodel. De werkwijze sluit aan bij de filosofie 'kort als het kan, lang als het moet', biedt een oplossing voor de wachtlijstproblematiek en vergroot het werkplezier van behandelaars.

Bij veel GGZ-instellingen wordt dit model dan ook aan de voordeur toegepast. Patiënten worden zonder wachttijd geholpen een eerste cognitieve of gedragsverandering in gang te zetten, waardoor men geen verdere hulp behoeft óf beter van een vervolgtraject kan profiteren. Ook in de eerste lijn zorgt het Vijf-gesprekkenmodel voor houvast en creativiteit bij een kortdurend behandelaanbod. In deze cursus leert men hoe het Vijf-gesprekkenmodel effectief toe te passen in de eigen praktijk.

doelgroep

Psychiaters, klinisch psychologen, huisartsen, POH’s-GGZ, psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen en andere ervaren hulpverleners in de basiszorg of generalistische basis GGZ,

toelichting

Steeds meer instellingen herschikken hun hulpaanbod zodanig dat de langer durende behandelingen duidelijker van de kortdurende worden onderscheiden. Waar de kwaliteit van de langer durende therapieën veelal reeds lang organisatorisch gewaarborgd was, wordt nu de nadruk gelegd op het uitbouwen van de 'voordeur-functies'. Het vijf-gesprekkenmodel is in essentie een werkwijze waarbij een team wordt gestimuleerd om grotendeels algemeen bekende technieken in een nieuwe context te gebruiken, waardoor het rendement van de behandeling, de cliëntsatisfactie én de arbeidssatisfactie van de therapeuten toenemen.

doelstelling

inhoud

  • de verschillende niveaus van een hulpvraag;
  • demoralisatie bij patiënt én behandelaar;
  • wat is een haalbare behandelovereenkomst?;
  • de betekenis van weerstand;
  • lapwerk of empowerment?

werkwijze

Inleidingen door de docent en literatuurbesprekingen worden afgewisseld met veel inbreng door cursisten van eigen casuïstiek, waarvoor dan groepsgewijs interventies volgens het Vijf-gesprekkenmodel worden bedacht. Het is mogelijk om behandelingen tijdens de cursus meerdere malen in te brengen en zo de cursusgroep als 'Grieks koor' te gebruiken.

literatuur

Literatuur zit bij cursusprijs inbegrepen en ontvang je een maand voor aanvang Stoffer, R., Het vijfgesprekkenmodel. Een handleiding. Uitgegeven door Eburon, Delft, 2001, ISBN 90 5166 854 6.

toetsing

De toetsing van deze cursus bestaat of uit een literatuurbespreking, uit de inbreng van casuïstiek door de cursisten, of uit het voorzitten van de bespreking van een casus.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten