Online onderwijs tot 1 september. Na de zomervakantie een optimale mix van online en offline. Lees meer informatie.

Basiscursus Neuropsychologie

diagnostiek en behandeling bij hersenstoornissen

driedaagse cursus
006.20.01
€ 695,-

Inclusief aanvullende literatuur en lunch, exclusief boek(en).

.
3 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur

Deels offline RINO amsterdam | deels online | ZOOM

Klinische neuropsychologie is een zich snel ontwikkelend en veelzijdig wetenschapsgebied, dat zich richt op mensen met hersenstoornissen. Steeds vaker krijgen psychologen, die weinig basiskennis hebben van de neuropsychologie, met deze patiënten te maken: in de eerste lijn, als klinisch psycholoog in de GGZ, in de praktijk van de psychotherapie en in de ouderenzorg. Zij hebben behoefte aan praktische kennis ten behoeve van de diagnostiek en behandeling van deze groep. De cursus beoogt een brug te slaan tussen de neuropsychologische kennis in de basis-GGZ en de verpleeghuissetting en de specialistische klinische neuropsychologie

doelgroep

(GZ)-psychologen, eerstelijnspsychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten en masterpsychologen werkzaam in verpleeghuissetting of een andere setting waar neuropsychologisch onderzoek wordt gedaan.

doelstelling

Na afloop van de cursus beschikken de deelnemers over een globaal overzicht van de psychologische gevolgen van hersenstoornissen. Zij kennen de basisconcepten en enkele basistechnieken van de neuropsychologische diagnostiek, hebben enige kennis van de beschikbare interventie mogelijkheden en weten bij de doelgroep van volwassenen en oudere patiënten wanneer en hoe te verwijzen naar de klinisch neuropsycholoog.

inhoud

  • belangrijke theorieën betreffende de relatie tussen hersenen en gedrag;
  • overzicht van de belangrijkste structuren van de hersenen;
  • psychologische functies: aandacht, waarneming, taal, geheugen en planning, anosognosie;
  • cognitieve stoornissen die bij enkele neurologische ziektebeelden kunnen voorkomen;
  • oefenen met enkele veelgebruikte tests bij vermoede neuropsychologische problematiek (1 dagdeel);
  • signalering van comorbiditeit met somatiek en psychiatrische problematiek.
    Samenvattend kan worden gezegd dat men in de cursus leert omgaan met de 'diagnostische puzzel', die de neuropsychologische diagnostiek is. De nadruk ligt hierbij op volwassenen en ouderen.

nota bene

Nota bene. Deze cursus is geen testpraktikum voor neuropsychologische diagnostiek.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Kessels R., P. Eling. Klinische Neuropsychologie (2018) Uitgeverij Boom BV, Amsterdam, ISBN 9789024402830. Wanneer u al beschikking heeft over de uitgave van 2012 dan volstaat dit ook.

toetsing

Getoetst wordt bij aanvang over bovenstaande basiskennis. Aan eind van de cursus wordt een casus als eindproduct ingeleverd die tussentijds besproken kan worden.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)toegekend18 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Marie-Elle Huijsmans is GZ-psycholoog accent neuropsychologie, werkzaam bij OLVG in Amsterdam, op de afdeling Medische Psychologie en Psychiatrie.

Lees verder

Huib van Dis is docent medische psychologie en farmacopsychologie bij de afdeling Psychologie van de Universiteit Amsterdam, met als bijzonder aandachtsgebied neurocognitieve stoornissen t.g.v. veel gebruikte medicatie.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact