Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus
504.19.02
Najaar
€ 1.095,-

Inclusief lunches

.
5 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten. Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, K & J-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten op het terrein van de jeugd-GGZ, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de kinderpolitie en -justitie, en het onderwijs, die in hun opleiding geen of te weinig kennis over kinderpsychopathologie hebben opgedaan dan wel hun kennis daarvan willen opfrissen. Daarnaast kunnen ook anderen met een HBO-plus opleiding deelnemen.

doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten en in een multidisciplinair team de taal van de andere specialisten te verstaan.

inhoud

  • recapitulatie van de normale ontwikkeling van 0-18 jaar;
  • signalen van psychische stoornissen en kinderpsychiatrisch onderzoek;
  • aanleg, opvoeding, organiciteit, ontwikkelingsinterferenties;
  • stoornissen in de basisschoolleeftijd en adolescentie;
  • angst, depressie, dwang, obsessie, gedragsstoornissen, ADHD, leerstoornissen, anorexia, psychosen, autisme;
  • verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

werkwijze

Theoretische inleidingen door docent, videofragmenten, casuïstiek zowel door de deelnemers als door de docent ingebracht, literatuurbespreking.

aanbevolen literatuur

Prins, P.& C. Braet (red.) (2014). 'Handboek klinische ontwikkelingspsychologie'. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

opleiding tot systeemtherapeut

Deze cursus voldoet aan de toelatingseis 'ontwikkelingspsychologie' van de route tot lidmaatschap van de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapie). Klik hier voor meer informatie over de opleidingsroute tot lidmaatschap van de NVRG->/nvrg.

Accreditaties

College voor Accreditering Huisartsen (KNMG)in aanvraag? punten
Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 uren
K&J - NIPtoegekend30 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend30 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend23 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren
Registerpleintoegekend4,4 punten
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend30 punten

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Max Güldner is werkzaam op de polikliniek van De Bascule, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact