Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus

Startdata
-
504.24.01
€ 1.155,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 15 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 22 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 29 mei 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 05 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Woensdag 26 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
NIP K&J - Kinder- en Jeugdpsycholoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
diagnostiek 10 punten
behandeling 5 punten
NVO SKJ - (Ortho)pedagoog Toegekend  
herregistratie 30 punten
diagnostiek 10 punten
behandeling 5 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers in staat om verstoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten. Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, K & J-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten op het terrein van de jeugd-GGZ, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de kinderpolitie en -justitie, en het onderwijs, die in hun opleiding geen of te weinig kennis over kinderpsychopathologie hebben opgedaan dan wel hun kennis daarvan willen opfrissen. Daarnaast kunnen ook anderen met een HBO-plus opleiding deelnemen.

Doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten en in een multidisciplinair team de taal van de andere specialisten te verstaan.

Inhoud

  • recapitulatie van de normale ontwikkeling van 0-18 jaar;
  • signalen van psychische stoornissen en kinderpsychiatrisch onderzoek;
  • aanleg, opvoeding, organiciteit, ontwikkelingsinterferenties;
  • stoornissen in de basisschoolleeftijd en adolescentie;
  • angst, depressie, dwang, obsessie, gedragsstoornissen, ADHD, leerstoornissen, anorexia, psychosen, autisme;
  • verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

Werkwijze

Theoretische inleidingen door docent, videofragmenten, casuïstiek zowel door de deelnemers als door de docent ingebracht, literatuurbespreking.

Aanbevolen literatuur

Prins, P.& C. Braet (red.) (2014). 'Handboek klinische ontwikkelingspsychologie'. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reviews van oud-cursisten

“Fijne docent, staat boven de stof, afwisseling in de les (ook online). Veel praktijkvoorbeelden. Goede stap naar meer kennis over psychopathologie bij kinderen."

"De ruimte die er is om met elkaar in gesprek te gaan over de theorie en de praktijk. Op die manier werd de inhoud van de cursus toepasbaar in de praktijk,"