RINO amsterdam biedt online onderwijs tot 1 september. Lees meer informatie.

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus
504.20.02
€ 1.095,-

Inclusief lunches

.
5 vrijdagen van 09.30 - 16.30 uur

RINO amsterdam | Leidseplein 5 | Amsterdam

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten. Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht.

In de opleiding Systeemtherapeutisch Werker (STW) komen de basisprincipes van het systemisch denken aan bod en de principes van de hulpverlening van aanmelding, intake behandeling en afsluiten van een behandeling. De opleiding sluit aan bij de meeste voorkomende problemen in relaties en gezinnen, zoals opvoedingsproblemen, psychiatrische problemen, partner relatieproblemen, vechtscheidingen, opnieuw samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, kindermishandeling en verslavingsproblematiek.
Systeem Therapeutisch Werker (STW)

Na een relevante HBO of WO bachelor opleiding, als vooropleiding, kan gestart worden met de opleiding STW.
De deelnemer zal minimaal 2 dagen in de week werken in een organisatie waar deze de het sociale systeem kan betrekken en begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen.

De éénjarige opleiding Systeem Therapeutisch Werker leidt op tot het vak van Systeem Therapeutisch Werker. De STWer heeft minimaal een HBO vooropleiding. De STW’er kan werkzaam zijn in de jeugd-, volwassen- of ouderenzorg. Te denken valt o.a. aan hulpverleners in ouder-kindteams, sociale teams, crisisdiensten, FACTteams, gezinsvoogden POH’ers, SPV’ers, maatschappelijk werkers in de GGZ, in de eerste lijn, welzijnszorg, verpleeghuiszorg, verslavingszorg en geestelijke en/of lichamelijke gehandicapten zorg, forensische zorg etc. De hulpverlening kan ambulant, in deeltijd, klinisch of in een residentiële omgeving plaats vinden.

De STW’er staat met beide benen in het brede werkveld van de hulpverlening, is betrokken bij zeer uiteenlopende doelgroepen en heeft doorgaans te maken met veel verschillende soorten vragen. Die vragen benadert hij vanuit een systeemtheoretisch kader, waarbij de culturele context altijd relevant is. Deze zeer uiteenlopende onderwerpen staan altijd in relatie met de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen binnen de zorg.

De STWer zoekt de samenwerking met degenen die betrokken zijn bij een hulpvraag. Gezamenlijk wordt er gezocht naar verandermogelijkheden, waarbij betrokken netwerken een belangrijke steunbron kunnen zijn in deze samenwerking. Altijd wordt er gezocht naar hoe cliënten weer regie kunnen krijgen over hun eigen leven en daarbij weer de eigen veerkracht ontdekken.
totstandkoming opleiding STW

In 2014 heeft de NVRG haar toelatingscriteria voor de opleiding tot systeem therapeut aangescherpt. Vanaf dat moment is een afgeronde Master opleiding op hbo-en universitair niveau in de sociale en/of gedrags wetenschappen of in de geneeskunde nodig om een door de NVRG erkende systeemtherapeut te worden.

Voor HBO studenten is sinds 2015 een geheel nieuwe opleiding Systeem Therapeutisch Werker ontwikkeld. In deze verkorte opleiding krijgt een HBO en WO student afgestudeerd met een Bachelor in de zorg en welzijnssector de kans om zich het systeemtheoretische gedachtegoed eigen te maken en toe te passen in de dagelijkse praktijk, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en welzijnszorg. Je kunt hierbij denken aan functies zoals wijkcoach en regisseur betrokken bij de wijkteams binnen een gemeente, maar ook een SPVer binnen een zorgprogramma, maatschappelijk werker, een POHggz, een gezinsvoogd, enz.

Binnen deze settingen zal een STWer in staat zijn om het sociale systeem te betrekken en te begeleiden bij veranderingsprocessen en het oplossen van problemen. Het uitvoeren van systemische interventies behoren tot belangrijke werkzaamheden van een systeem therapeutisch werker. Deze werkzaamheden moeten voor minimaal 2 dagdelen per week worden uitgevoerd.

De opleiding zal gekenmerkt worden door een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie. Dit najaar wordt de duur van de opleiding nader vastgesteld, echter deze zal ongeveer 1 tot 2 jaar duren inclusief de supervisie.
opleiders van de Systeemtherapeutisch Werker

De hoofdopleider van de STW opleiding is Erik van de Kraats, erkend opleider en supervisor van de NVRG. Tevens is Mirjam Jansen, ook erkend opleider en supervisor NVRG, als docent verbonden aan de STW opleiding.
De docenten zijn bevlogen mensen met veel ervaring met de verschillende doelgroepen in diverse werksettingen binnen de kind-jeugd- en volwassenzorg
programma van de opleiding STW

De opleiding bestaat uit een combinatie van cursorische bijeenkomsten en inter- en supervisie bijeenkomsten. De omvang van de opleiding is 100 uur cursorisch onderwijs en 24 uur groepssupervisie.

Er zijn zeventien lesdagen van half tien tot vier uur, met een half uur pauze tussen de middag. Vanaf de vijfde lesdag vindt er twaalf keer, aansluitend, een groepssupervisie plaats, van half vijf tot half zeven. Aan een supervisiegroep nemen steeds vier cursisten deel.

Five minutes of fame
Op de laatste dag, geeft elke cursist een eindpresentatie gebaseerd van de eigen leerontwikkeling. In deze Five minutes of Fame laat de cursist iets zien wat hem of haar aanspreekt, waar hij of zij blij mee is en/of trots op is. Bekijk een voorbeeld van een eindpresentatie gemaakt door cursist Patricia Aarts, die de opleiding in oktober 2019 heeft afgerond.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, K & J-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten op het terrein van de jeugd-GGZ, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de kinderpolitie en -justitie, en het onderwijs, die in hun opleiding geen of te weinig kennis over kinderpsychopathologie hebben opgedaan dan wel hun kennis daarvan willen opfrissen. Daarnaast kunnen ook anderen met een HBO-plus opleiding deelnemen.

doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten en in een multidisciplinair team de taal van de andere specialisten te verstaan.

inhoud

  • recapitulatie van de normale ontwikkeling van 0-18 jaar;
  • signalen van psychische stoornissen en kinderpsychiatrisch onderzoek;
  • aanleg, opvoeding, organiciteit, ontwikkelingsinterferenties;
  • stoornissen in de basisschoolleeftijd en adolescentie;
  • angst, depressie, dwang, obsessie, gedragsstoornissen, ADHD, leerstoornissen, anorexia, psychosen, autisme;
  • verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

werkwijze

Theoretische inleidingen door docent, videofragmenten, casuïstiek zowel door de deelnemers als door de docent ingebracht, literatuurbespreking.

aanbevolen literatuur

Prins, P.& C. Braet (red.) (2014). 'Handboek klinische ontwikkelingspsychologie'. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

als voorbereiding op opleiding tot systeemtherapeut NVRG

Deze cursus voldoet aan de toelatingseis 'ontwikkelingspsychologie' voorafgaand aan de opleidingsroute tot lidmaatschap van de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapie). Kijk hier voor meer informatie over de opleidingsroute: www.rino.nl/nvrg. Meer informatie over de voorwaarden voor lidmaatschap en opleidingseisen vind je op www.nvrg.nl.

Accreditaties

Herkwalificatie Eerstelijnspsycholoog NIPtoegekend45 uren
K&J - NIPin aanvraag30 uren
K&J - NIP herregistratiein aanvraag30 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend30 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend23 punten
NVO Orthopedagoog-Generalistin aanvraag30 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratiein aanvraag30 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Max Güldner is werkzaam op de polikliniek van De Bascule, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Amsterdam.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact