Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen

van 6 tot 18 jaar

vijfdaagse cursus
504.21.02
€ 1.075,-

Inclusief lunches op de offline dagen.

.
5 woensdagen van 09.30 - 16.30 uur. De 1e, 2e en 5e dag vinden offline bij de RINO amsterdam plaats (onder voorbehoud van de maatregelen rondom het coronavirus). De 3e en 4 dag zullen online via zoom plaatsvinden.
Nog enkele plaatsen beschikbaar.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

De psychische ontwikkeling van kinderen kan verstoord worden door aanleg, door invloeden tijdens en na de zwangerschap en door 'life events' in het tweede en derde milieu. Hoe herkennen wij de ernst van deze problematiek en is daar systeem in aan te brengen zodat de hulpverlener in staat is ouders én kind te helpen?

Aan het eind van deze cursus zijn de deelnemers in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten. Ook krijgt het samenwerken in een multidisciplinair team en het verstaan van de taal van de andere specialisten aandacht.

doelgroep

De cursus is bedoeld voor orthopedagogen, K & J-psychologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten op het terrein van de jeugd-GGZ, de jeugdhulpverlening, de jeugdbescherming, de kinderpolitie en -justitie, en het onderwijs, die in hun opleiding geen of te weinig kennis over kinderpsychopathologie hebben opgedaan dan wel hun kennis daarvan willen opfrissen. Daarnaast kunnen ook anderen met een HBO-plus opleiding deelnemen.

doelstelling

Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers beter in staat om gestoord gedrag van kinderen en jeugdigen te onderkennen en gericht op te sporen, de risicofactoren die het kind in het gezin of elders bedreigen te herkennen en de gevolgen ervan in te schatten en in een multidisciplinair team de taal van de andere specialisten te verstaan.

inhoud

  • recapitulatie van de normale ontwikkeling van 0-18 jaar;
  • signalen van psychische stoornissen en kinderpsychiatrisch onderzoek;
  • aanleg, opvoeding, organiciteit, ontwikkelingsinterferenties;
  • stoornissen in de basisschoolleeftijd en adolescentie;
  • angst, depressie, dwang, obsessie, gedragsstoornissen, ADHD, leerstoornissen, anorexia, psychosen, autisme;
  • verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

werkwijze

Theoretische inleidingen door docent, videofragmenten, casuïstiek zowel door de deelnemers als door de docent ingebracht, literatuurbespreking.

aanbevolen literatuur

Prins, P.& C. Braet (red.) (2014). 'Handboek klinische ontwikkelingspsychologie'. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

als voorbereiding op opleiding tot systeemtherapeut NVRG

Deze cursus voldoet aan de toelatingseis 'ontwikkelingspsychologie' voorafgaand aan de opleidingsroute tot lidmaatschap van de NVRG (Nederlandse Vereniging van Relatie en Gezinstherapie). Kijk hier voor meer informatie over de opleidingsroute: www.rino.nl/nvrg. Meer informatie over de voorwaarden voor lidmaatschap en opleidingseisen vind je op www.nvrg.nl.

Accreditaties

K&J - NIPtoegekend15 uren
behandeling 5 uren
diagnostiek 10 uren
K&J - NIP herregistratietoegekend30 uren
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgendentoegekend30 punten
Landelijke Vereniging POH-GGZtoegekend30 punten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)toegekend23 punten
NVO Orthopedagoog-Generalisttoegekend15 uren
behandeling 5 uren
diagnostiek 10 uren
NVO Orthopedagoog-Generalist herregistratietoegekend30 uren
Stichting Kwaliteitsregister Jeugdtoegekend

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Docent

Mw. C.D.H. Corstens MSc (Clarine) - docenten - 1495071740

Clarine Corstens is GZ-psycholoog en als manager (zowel inhoud, als bedrijfsvoering) heeft zij 14 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt.

Lees verder

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact