Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

diagnostiek en behandeling
driedaagse cursus

RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 895

Interesselijst

Cliënten met verzamelstoornis (hoarding) zijn vaak ernstig geïnvalideerd op het moment dat ze in contact komen met de geestelijke gezondheidszorg. In de GGZ bieden hulpverleners vaak met enige terughoudendheid behandeling aan. De complexiteit en hardnekkigheid van de stoornis gecombineerd met de lage lijdensdruk van de verzamelaar vraagt veel van de motivering en vasthoudendheid van de hulpverlener. Deze heeft ook vaak te doen met andere instanties.

Meervoudige psychiatrische aandoening

Verzamelstoornis is een meervoudige psychiatrische aandoening: er is sprake van een ernstig impulsprobleem (drang tot meenemen van spullen), een obsessief compulsief probleem (moeite met weggooien van spullen), een informatieverwerkingsprobleem (overmatige gedetailleerdheid en planningsprobleem) en vaak beperkt ziekte-inzicht. Om toch grip te krijgen op de problematiek, is een multidisciplinaire aanpak vereist waarbij het systeem en de thuisbegeleiding betrokken worden. Van de hulpverlening in de GGZ wordt verwacht dat ze daarin de sturende rol op zich neemt.

Doelgroep 

Deze cursus is bedoeld voor HBO of universitair opgeleide hulpverleners in de GGZ. Deelnemers worden geacht basiskennis en vaardigheden te hebben van cognitieve gedragstherapie.

Inhoud

Op basis van wetenschappelijk inzicht en ervaring, wordt de cursist getraind in:

  • diagnostische vaardigheden;
  • het opstellen van het behandelplan;
  • het motiveren van cliënten met geen tot beperkt ziekte-inzicht;
  • vaardigheden gericht op aansturing van de thuisbegeleiding;
  • samenwerking met het systeem;
  • het leren toepassen van relevante cognitief gedragstherapeutische technieken.

Doelstelling

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers theoretische kennis en praktische vaardigheden in diagnostiek en behandeling van cliënten met een verzamelstoornis.

Werkwijze

kennisoverdracht, rollenspellen, video-materiaal, casusmateriaal, literatuurbespreking. Docenten kijken de ingeleverde casus na.

Literatuur

Zelf aan te schaffen literatuur:

  • Fournier, M. & Korteweg, M. (2016). Verzamelstoornis: handleiding voor therapeuten en thuisbegeleider. Boom Amsterdam (ISBN 978 90 8953 518 4)
  • Fournier, M. & Korteweg, M. (2016). Werkboek bij Problematisch verzamelen. Boom Amsterdam. ISBN 978 90 8953 519 1