Basiscursus Laag IQ in de GGZ: herkenning, communicatie, diagnostiek en behandeling

module 1, eendaagse cursus

Startdata
-
129.23.01
€ 310.00
Data en accreditaties
Data
Maandag 23 januari 2023 om 09:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog toegekend 6 punten
ABC1 - Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) in aanvraag 6 punten
LV POH-GGZ toegekend 6 punten
Registerplein toegekend 30 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Op deze cursusdag focussen wij ons met name op de grote groep patiënten met zwakbegaafdheid binnen de GGZ. Volgens de normaalverdeling functioneert 13,6 % van de Nederlandse bevolking op zwakbegaafd niveau (IQ tussen de 70 en 85). Juist deze groep wordt vaak niet herkend in de GGZ. Wanneer het lage IQ wel herkend wordt, wordt het vaak als exclusiecriterium gebruikt. Zij worden doorverwezen en dan (helaas) vaak naar plekken waar geen behandeling wordt geboden of naar plekken met lange wachtlijsten. Herken je binnen jouw caseload de mensen met een laag IQ? Voel je je bekwaam om deze patiënten te behandelen? We laten je ervaren dat jij -al dan niet bewust- bekwaam bent en bieden jou daarbij handvaten om daadwerkelijk ook deze patiënten van jouw vaardigeden te laten profiteren

module 1 eendaagse cursus

Juist deze groep wordt vaak niet herkend in de GGZ. Wanneer het lage IQ wel herkend wordt, wordt het vaak als exclusiecriterium gebruikt. Zij worden door verwezen maar vaak naar plekken waar geen behandeling wordt geboden of naar plekken met lange wachtlijsten. Herkent u binnen uw caseload de mensen met een laag IQ? Voelt u zich onbekwaam om deze patiënten te behandelen? We laten u ervaren dat u onbewust al bekwaam bent en bieden u daarbij nog handvaten om daadwerkelijk ook deze patiënten van uw vaardigeden te laten profiteren

doelgroep

De cursus is bedoeld voor (gz) psychologen, (kp) psychologen, orthopedagogen, POH GGZ en (sociaal)psychiatrisch verpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg (keten).

doelstelling

Aan het eind van de cursus ben je in staat om volwassen patiënten met een combinatie van psychiatrische problematiek en een lager IQ (zwakbegaafdheid of een licht verstandelijke beperking) beter te herkennen en hun klachten te diagnosticeren en te behandelen/ te begeleiden. Aan het einde van de cursus heb je jouw vragen rondom jouw eigen casuïstiek beantwoord.

inhoud

Na een verkenning van de problematiek en kennismaking met de patiënten via video en door u meegebrachte casuïstiek, staan we eerst stil bij de herkenning van het lage IQ. Naast het doornemen van algemene tips oefenen we met een screener (SCIL) en met het bespreekbaar maken van de resultaten. Vervolgens bespreken we en oefenen we met passende communicatie en bejegening. Pas dan kunt u immers met uw patiënt in gesprek voor het navragen van klachten en symptomen.

We staan stil bij het gebruiken van de reguliere richtlijnen maar ook bij de uitdagingen in de diagnostiek en herkenning en bespreken het multidimensionele model en uw rol hier binnen. We bespreken voor een aantal stoornissen de aandachtspunten.

Na het herkennen en diagnostiek staan we stil bij de begeleiding en behandeling. Voor beide geldt dat geprotocolleerd maatwerk van belang is. We staan stil bij een aangepast begeleidingsmodel binnen de ambulante zorg en een aantal aangepaste behandelmodules.

Tenslotte bespreken we samenwerkingsverbanden en de verwijslijnen.

werkwijze

Op deze dag staat uw eigen casuïstiek centraal. Steeds maakt u een verbinding met een eigen meegebrachte casus of andere voorbeelden binnen uw praktijk. Naast het overdragen van kennis wordt er ook door middel van videomateriaal verduidelijkt en door het oefenen en het bespreken in kleine groepen.

verplichte literatuur

Behandeling van patiënten met een laag IQ in de GGZ, Theorie en Praktijk. Wieland, J., Aldenkamp, E.A., Brink, A. van den; bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036827225. Herziene uitgave. https://www.bsl.nl/shop/behandeling-van-patienten-met-een-laag-iq-in-de-ggz-9789036827225

Overige literatuur wordt via de digitale leeromgeving verstrekt.

Opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ

Deze cursus is onderdeel van de modulaire opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ. De route vormt een gedegen verrijking van uw kennis en vaardigheden om ook mensen met een laag IQ in de GGZ te kunnen behandelen.

Bekijk voor een overzicht van de modules binnen de route de informatie over de opleidingsroute Beperkt begrepen - een laag IQ in de GGZ.