ZomerRINO workshops augustus

Klik op de titel van de workshop voor meer informatie of om u aan te melden.

DC: 0 – 5™ training | 24, 25, 26 augustus - driedaagse training

De eerste levensjaren zijn uiterst belangrijk voor de verdere levensloop. Dat is ondertussen algemeen bekend. Wil je je verder verdiepen in de specifieke factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders? En over een begrippenkader beschikken om deze factoren te ordenen en daarover met ouders en collega’s te communiceren? Een begrippenkader waarmee je ook om de invloed van de omgeving en de cultuur op de vroege ontwikkeling en relaties kunt verwoorden. De DC:0-5 ™ training stelt je ook in staat om verschillende variaties in de vroege ontwikkeling op een genuanceerde manier in kaart te brengen.

Deep Democracy: een introductie | 24 augustus - workshop van een halve dag

Deep Democracy is ontwikkeld door klinisch psychologen Myrna en Greg Lewis.De methode heeft zijn fundament in de procesgeorienteerde psychologie, ontwikkeld door Arnold Mindell. Deep Democracy is een pragmatische vertaling van het werk van Mindell naar facilitatietechnieken en geeft een zeer praktische leidraad voor het werken met kleine en grote groepen. Het model is erop gericht om zoveel mogelijk stemmen hoorbaar te maken en diversiteit in groepen zichtbaar te maken en te benutten.

Management en opdrachtnemerschap in tijden van transitie | 24 augustus - eendaagse workshop

Transitie is iets anders dan verandering. Toch worden deze begrippen vaak door elkaar gebruikt. Transitie is het psychologische proces waarin individuen, groepen, teams en organisaties zich aanpassen aan verandering. Transities ervaar je door het hele leven heen en kunnen heel persoonlijk zijn, bij voorbeeld op het terrein van relaties, verhuizen, geboorte van kinderen, verlies, maar ook successen.

Beïnvloeden van effectief leerkrachtgedrag | 25 augustus en 1 september- tweedaagse workshop

Een leerling met veel problematiek en speciale onderwijs behoeften, kan extra afhankelijk zijn van het handelen van de leerkracht. In de praktijk blijkt echter vaak dat de leerkracht het juist in deze situaties moeilijk vindt om naar het eigen handelen te kijken. Hoe kun je bevorderen dat een leerkracht zich verdiept in het eigen handelen en hoe zorg je ervoor dat de behoefte van de leerling wordt afgestemd op het handelen van de leerkracht?

Cultuursensitief werken met oudere migranten | 28 augustus - workshop van een halve dag

Professionals leren in deze workshop hoe de gezondheidsvaardigheden en zorgverwachtingen van migrantengroepen eruitzien en waar ze vandaan komen. Daarnaast ervaart de professional hoe ouderen met een migratie achtergrond het ouder worden beleven. Er wordt stil gestaan bij de vraag welke obstakels migranten ervaren rondom de (dementie)zorg.

Spel en Schematherapie voor alle leeftijden | 29 augustus - eendaagse workshop

In 2013 werd het boek ‘Schematherapie mit Kindern und Jugendlichen’ gepresenteerd door Loose e.a. Bij de vertaling van dit boek door Mieke Boots ontstond een samenwerking met Marja Nijhoff. In deze workshop brengen zij samen hun theoretische basis, uitgangspunten bij methodieken en hun werkwijze voor het voetlicht in een visuele, speelse vorm. Deze eendaagse workshop wordt gestart met een inleiding over creatief werken met speelse en verbeeldende elementen op elke leeftijd.

Grootouders, een systemische blik op grootouderschap in deze tijd | 29 augustus - eendaagse workshop

Bij oma of opa worden denken we meteen aan een blijde gebeurtenis . Dikwijls is dat het geval. Maar in de praktijk zitten er ook soms haken en ogen aan om elkaar te vinden in verschillende behoeften en wensen. Teleurstelling en verdriet liggen dan op de loer waar verwachtingen niet uitkomen en verlangen onvervuld blijft. Dit geldt zowel voor grootouders als voor de jonge ouders.

Naar stressvrij leidinggeven! |  30 augustus - eendaagse workshop

Herkent u dat leidinggeven stressvol is? U bent daarin niet de enige! In een tijd van continue verandering, onzekerheid en complexiteit staat uw rol onder druk. De invloed van psychologische processen in organisaties neemt toe. Als u niet alert blijft halen deze onbewuste en irrationele invloeden u uit uw rol en verminderen uw sturingskracht. Wilt u weten hoe u stressvrij leiding geeft? Kom dan naar deze zomerworkshop.

Cultuursensitief werken in de praktijk: het Culturele Interview | 31 augustus - workshop van een halve dag

In de huidige Nederlandse samenleving krijg je als zorgprofessional in toenemende mate te maken met cliënten, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan jij. Dat betekent in de praktijk dat je kennis maakt met voor jou onbekende opvattingen over ziekten en beperkingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen opvoedings- en levensstijlen en daarbij passende opvattingen over het dagelijks functioneren van cliënten anders zijn dan je als zorgverlener gewend bent.

Wilsonbekwaam? | 31 augustus - workshop van een halve dag

Wat te doen als een alleenstaande kwetsbare oudere man met cognitieve stoornissen, beslissingen gaat nemen die niet langer overeenkomen met zijn vroegere normen en waarden, of hemzelf of anderen in gevaar gaan brengen. Wat is het punt waarop wilsbekwame besluitvorming overgaat in ‘wilsonbekwaam’ beslissen?

Mindfulness en compassie in de klinische praktijk | start 18 september - 6 november (3 x op maandag, 1x dinsdag)

Heb je al eerder kennisgemaakt met Mindfulness? En wil je graag ervaren hoe je mindfulness kunt toepassen als professional in de psychische gezondheidszorg? Dat leer je in deze 4-daagse cursus. Mindfulness is zowel voor cliënten als clinici relevant.  Aandacht, acceptatie, empathie, compassie, en gelijkmoedigheid zijn basale therapeutische kwaliteiten.

Klik op de titel van de workshop voor meer informatie of om u aan te melden.

Zomerspecial DC: 0 – 5™ training

DC: 0 – 5™ training | meerdere startdata

De eerste levensjaren zijn uiterst belangrijk voor de verdere levensloop. Dat is ondertussen algemeen bekend. Wil je je verder verdiepen in de specifieke factoren die een rol spelen in de ontwikkeling van jonge kinderen en hun ouders? En over een begrippenkader beschikken om deze factoren te ordenen en daarover met ouders en collega’s te communiceren? Een begrippenkader waarmee je ook om de invloed van de omgeving en de cultuur op de vroege ontwikkeling en relaties kunt verwoorden. De DC:0-5 ™ training stelt je ook in staat om verschillende variaties in de vroege ontwikkeling op een genuanceerde manier in kaart te brengen.

Opbouw driedaagse training

De driedaagse training omvat de tweedaagse geautoriseerde training voor professionals, op het gebied van de DC 0 - 5, zoals ontwikkeld door Amerikaanse en internationale experts. Een derde dag is toegevoegd ten behoeve van casuïstiekbespreking. Bij de organisatie van deze training werken de RINO Amsterdam en de RINO Vlaanderen samen met de organisatie Zero to Three, de officiële aanbieder van deze DC 0 – 5 training.

De cursus is populair onder IMH-professionals, daarom zijn er 3 trainingen gepland:

  • 24, 25 en 26 augustus 2017
  • 31 augustus, 1 en 2 september 2017
  • 26, 27 en 28 oktober 2017
Mindfulness en compassie | 18 september

Mindfulness en compassie in de klinische praktijk | 18 september - 6 november (vierdaagse)
als ondersteuning en verrijking van de behandeling

Heb je al eerder kennisgemaakt met Mindfulness? En wil je graag ervaren hoe je mindfulness kunt toepassen als professional in de psychische gezondheidszorg? Dat leer je in deze 4-daagse cursus. Mindfulness is zowel voor cliënten als clinici relevant.  Aandacht, acceptatie, empathie, compassie, en gelijkmoedigheid zijn basale therapeutische kwaliteiten.

Klik op de titel van de workshop voor meer informatie of om u aan te melden.

 

     

Contact