Groepsdynamica-groepstherapie

de basis voor elke groepsbegeleider en groepsbehandelaar

vijfdaagse cursus
Startdata
- (gestart)
416.24.01
€ 1.420,00
Data en accreditaties
Data
Woensdag 13 maart 2024 van 09:30 tot 16:15
Woensdag 27 maart 2024 van 09:30 tot 16:15
Donderdag 11 april 2024 van 09:30 tot 16:15
Vrijdag 26 april 2024 van 09:30 tot 16:15
Donderdag 16 mei 2024 van 09:30 tot 16:15
Accreditaties
NVGP Toegekend  
herregistratie 30 uren
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 26 punten
Register Vaktherapie Toegekend  
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren. De basiscursus Groepsdynamica is het eerste onderdeel van de opleiding tot Groepstherapeut NVGP en tot Specialistisch Groepstherapeut NVGP.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor psychotherapeuten, psychiaters, psychologen, vaktherapeuten (creatief therapeuten, psychomotorisch therapeuten), B-verpleegkundigen, sociotherapeuten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, artsen, trainers en anderen die met diverse groepen in de gezondheidszorg werken en daarin geschoold willen worden.

De professionele basis voor elke groepsbegeleider en groepsbehandelaar

Groepen leiden is een vak. Deze cursus wil jou de basis van die vakbekwaamheid aanreiken. De sleutel daartoe is de groepsdynamiek. Groepsdynamische processen zijn universeel en ontstaan in elke groep. Deze groepsprocessen kunnen een grote positieve kracht meebrengen, maar ze kunnen de taak ook ernstig tegenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een onveilige groep waarin niemand zijn mond durft open te doen, een groep met een lastige stoorzender, of een groep die alles weglacht en niet aan z’n taak wil werken. Daarom is kennis over groepsprocessen en deze kunnen benutten voor de groepstaak het kerndoel van deze cursus. Daarnaast is de organisatie van een groep een belangrijk onderwerp en worden leiderschapsvaardigheden uitgebreid en in detail getraind. Deze cursus wil de competentie in het werken met groepen methodisch onderbouwen en zo professioneler, doelmatiger en makkelijker maken.

Cursusdoelen

Na de cursus:

 • is de cursist in staat een groep te organiseren en te leiden
 • kan de cursist de belangrijkste begrippen uit de groepsdynamica begrijpen en herkennen
 • heeft de cursist geleerd groepsprocessen handig te benutten voor de taak van de groep (KERNDOEL)
 • kan de cursist processen bij zichzelf en de ander beter voelen, verdragen en hanteren
 • is de cursist zich meer bewust van de eigen houding en de invloed daarvan in de interactie

Een bijzondere didactische aanpak

Dankzij vier slimme didactische toepassingen halen we een hoog rendement uit deze cursus.

 1. De ‘Concert’ didactiek: we trainen eerst heel gedetailleerde groepsdynamische tools die de deelnemer vervolgens integreert in een rollenspel waarna zij of hij die toepast in de eigen praktijk. Net zoals vingeroefeningen en etudes voorafgaan aan de uitvoering van een uit te voeren pianoconcert
 2. Leercyclus Kolb*: door middel van de circulaire afwisseling van Ervaren ('sensing/feeling') Waarnemen ('watching') Analyseren ('thinking') en Experimenteren ('doing') beklijft het geleerde beter *David Kolb (1984). Experiental learning
 3. Leren van elkaar: waar mogelijk stimuleren de docenten de deelnemers om te profiteren van elkaars ervaringen, feedback en kennis
 4. De cursusgroep als ervaringsgroep: waar mogelijk worden groepsfenomenen, zoals ze zich voordoen in de cursusgroep zelf, gebruikt als illustratie van de bestudeerde literatuur

Zo gaan we in de cursus te werk

Onze werkwijze is uitermate praktisch en gestructureerd. Iedere dag is er een ochtend- en middag- programma, met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. De theorie wordt meteen praktisch toepasbaar gemaakt in heel concrete technieken, die vervolgens worden getraind. Indien gewenst worden praktijksituaties nagespeeld om het inzicht daarin te verhelderen. Aan begin en eind van iedere dag wordt het geleerde verbonden met de dagelijkse praktijk door het bespreken van casuïstiek en observatie- en oefenopdrachten. Er zijn 5 dagen, met een bijeenkomst van 3 uur les in de ochtend en een bijeenkomst van 3 uur les in de middag . Een bijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:

 • Casuïstiek: bespreken huiswerkopdracht en praktijkvragen (30 min)
 • Theoriebespreking: discussie en uitleg docent ter verheldering (30 min)
 • Pauze (15)
 • Praktijksimulatie, of rollenspel: oefening technische vaardigheden (90 min)
 • Reflectie: persoonlijke bewustwording van eigen en andermans leerervaringen (15)

Dit wordt van alle deelnemers verwacht

 • Vooraf lezen opgegeven literatuur
 • Inbrengen casuïstiek en praktijkvragen
 • Interactief meedoen bij discussies rond theorie en casuïstiek
 • Meedoen aan rollenspel en oefeningen en bereid zijn feedback te geven
 • Het geleerde nadrukkelijk in de praktijk oefenen aan de hand van huiswerkopdrachten
 • Persoonlijke reflectie over eigen leerproces, houding en het samenwerkingsproces in de cursusgroep

Evaluatie van cursist en cursus

De competentievordering van iedere cursist wordt getoetst: de theoretische kennis met een schriftelijke toets aan het eind. De vaardigheden door de hele cursus heen door middel van feedback. De cursus wordt achteraf met een digitale vragenlijst geëvalueerd

Aan te schaffen literatuur

Groepsbehandelingen teambegeleidingin de zorgAuteur: Willem de Haas Boom Uitgevers Amsterdam(2020, 2eherziene editie)ISBN: 9789024436538

Aanbevolen literatuur

Van Reijen, J, en Haans, T.(2008). Groepsdynamica in gedragstherapeutische en psychodynamische groepen. Bohn Stafleu van Loghum, HoutenHart, W. (2013). Verdraaide organisaties, terug naar de bedoeling. Vakmedianet, Deventer

Overige literatuur

Op mijnRINO.