Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

ADHD en ASS bij volwassenen

Nieuw
Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

Affectfobietherapie - vervolg

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
AS-ASH (Sense)

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Behandeling van zedendelinquenten – up to date

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Onder de aandacht
Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Deep Democracy: een introductie

Nieuw
Diagnostische dilemma's

Dialectische Gedragstherapie bij zwakbegaafde - licht verstandelijk beperkte cliënten

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Een baby erbij en samen gelukkig blijven

Nieuw
Eetstoornissen bij volwassenen

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Nieuw
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Nieuw
Gender- en Seksuele Diversiteit

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Het vijf-gesprekkenmodel

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning, Diagnostiek en behandeling

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Nieuw
Lichaamsgerichte interventies

Medisch onvoldoende verklaarde pijn

Nieuw
Mentaliseren bij borderline problematiek

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor vaktherapeuten

Motiverende gespreksvoering

Narratieve hulpverlening

Omgaan met suïcidaal gedrag

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Oplossingsgericht werken combineren met andere methodieken

Nieuw
Oplossingsgerichte relatietherapie

Nieuw
Partnerrelatietherapie na ontrouw

Nieuw
Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Praten over de dood in de spreekkamer

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

NieuwOnder de aandacht
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Seks!

Nieuw
Seksuele scriptanalyse, Diagnostiek en behandeling van seksueel probleemgedrag

Seksuologische hulpverlening

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen

Suïcide en suïcidepreventie

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Nieuw
Transdiagnostische factoren en vaktherapie

Try to ACT!

Van Freud tot DSM 5 over narcisme

Nieuw
Verdiepingscursus oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Vlieg op!

Weerstand en het dilemma van verandering

Werkstress, burnout en overspanning

Nieuw
Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Contact