Ons onderwijs is voorlopig weer online. Lees meer informatie.

Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

Nieuw
Affective neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen

Nieuw
Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

Nieuw
Affective Neuroscience: introductiecursus

Amsterdam Solution Focused Community

ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Nieuw
Contact met mannen in de hulpverlening

Nieuw
De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer

Dialectische Gedragstherapie bij zwakbegaafde - licht verstandelijk beperkte cliënten

Nieuw
Eetstoornissen bij volwassenen

Nieuw
Eetstoornissen: Online diagnose & behandeling

Emotie Regulatie Training (ERT)

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Het vijf-gesprekkenmodel

Nieuw
Hulpverlening aan dove en slechthorende patiënten

Nieuw
Imaginal Exposure (IE): Boost your therapeutic IE skills online

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Kortdurende hulpverlening met groepen

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning, Diagnostiek en behandeling

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Lichaamsgerichte interventies

Nieuw
Lichaamsgerichte psychotherapie

Nieuw
Limit Setting: Working effectively with boundary violations

Medisch onvoldoende verklaarde pijn (SOLK)

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor vaktherapeuten

Motiverende gespreksvoering

Nieuw
Online behandeling (e-health)

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Nieuw
Schematherapie

Nieuw
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Seksuologische hulpverlening

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen

Slaap en slaapstoornissen: introductie

Suïcide en suïcidepreventie

Nieuw
Suicide prevention

Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Try to ACT!

Weerstand en het dilemma van verandering

Werkstress, burnout en overspanning

Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

RINO-Arkin Academie

RINO-Arkin Academie

Psychotherapeutische technieken

Psychoanalytische therapie

Contact