Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

ADHD en ASS bij volwassenen

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

Nieuw
Affective neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen

Nieuw
Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

Nieuw
Affective Neuroscience: introductiecursus

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
AS-ASH (Sense)

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Nieuw
De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer

Dialectische Gedragstherapie bij zwakbegaafde - licht verstandelijk beperkte cliënten

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Nieuw
Eetstoornissen bij volwassenen

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Nieuw
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Nieuw
Gender- en Seksuele Diversiteit

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Het vijf-gesprekkenmodel

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Kortdurende hulpverlening met groepen

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning, Diagnostiek en behandeling

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Nieuw
Lichaamsgerichte interventies

Medisch onvoldoende verklaarde pijn (SOLK)

Nieuw
Mentaliseren bij borderline problematiek

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor vaktherapeuten

Motiverende gespreksvoering

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Oplossingsgericht werken combineren met andere methodieken

Nieuw
Oplossingsgerichte relatietherapie

Nieuw
Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

NieuwOnder de aandacht
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Seks!

Seksuologische hulpverlening

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen: introductie

Nieuw
Stress en ademhaling op het werk

Suïcide en suïcidepreventie

Nieuw
Suïcide en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuw
Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Nieuw
Transdiagnostische factoren en vaktherapie

Try to ACT!

NieuwOnder de aandacht
Verdiepingscursus oplossingsgerichte gespreksvoering

Weerstand en het dilemma van verandering

Werkstress, burnout en overspanning

Nieuw
Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

Volwassenen en Ouderen

Ouderen

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Psychotherapeutische technieken

Groepstherapie

Kinderen en Jeugdigen

Begeleiding en behandeling

Onder de aandacht
Alles weten over Passend Onderwijs

Autisme in de puberteit

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Dyscalculie: behandeling

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

Ernstige somatische ziekte in het gezin

Executieve Functies

FloorPlay - intensieve week

Nieuw
FloorPlay Introductie, online module

FloorPlay Introductiedag

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

NieuwOnder de aandacht
Kindermishandeling en huiselijk geweld (Module A)

Kindertekeningen

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

Mentaliseren in gezinnen en systemen

Nieuw
Mindfulness in het onderwijs

Modified Interaction Guidance (MIG)

Nieuw
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuw
Onderwijsinhoudelijke veranderingsprocessen in de school: hoe pak jij dit aan?

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Ouder- en kindgericht werken bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld (Module B1)

Ouders coachen in FloorPlay

Rouw- en verliesverwerking

Nieuw
Seksuele vorming, gewoon doen!

Nieuw
Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay

Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of (LVB) jongeren

Supervisie FloorPlay coach i.o.

Supervisie FloorPlay-specialist i.o.

Nieuw
Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

Nieuw
Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

Nieuw
Traumatische ervaringen in de kindertijd en ouderschap: lange termijn gevolgen voorkómen. (Module B2)

Psychotherapeutische technieken

Psychoanalytische therapie

Contact