Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

ADHD en ASS bij volwassenen

Affectfobietherapie - vervolg

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
AS-ASH (Sense)

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Behandeling van zedendelinquenten – up to date

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

NieuwOnder de aandacht
Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie

Dialectische Gedragstherapie bij zwakbegaafde - licht verstandelijk beperkte clienten

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Emotionally Focused Therapy (EFT)

NieuwOnder de aandacht
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Het vijf-gesprekkenmodel

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Laag IQ in de GGZ - Diagnostiek en behandeling

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Nieuw
Lichaamsgerichte interventies

Medisch onvoldoende verklaarde pijn

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren!

Motiverende gespreksvoering

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Praten over de dood in de spreekkamer

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

Nieuw
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Seks!

Seksuologische hulpverlening

Slaap en slaapstoornissen

Suïcide en suïcidepreventie

Nieuw
Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Try to ACT!

Van Freud tot DSM 5 over narcisme

Weerstand en het dilemma van verandering

Werken met cliënten met dubbele diagnose: verdiepingsmodules

Werkstress, burnout en overspanning

Nieuw
Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Kinderen en Jeugdigen

Begeleiding en behandeling

Advanced PLAY

Onder de aandacht
Alles weten over Passend Onderwijs

Autisme in de puberteit

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

Nieuw
Cognitieve gedragstherapie bij K&J

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Dyscalculie: behandeling

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

Ernstige somatische ziekte in het gezin

Executieve Functies

FloorPlay - intensieve week

Nieuw
FloorPlay Introductie, online module

FloorPlay Introductie, praktijkdag

Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

Kindertekeningen

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

Mentaliseren in gezinnen en systemen

Modified Interaction Guidance (MIG)

NieuwOnder de aandacht
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuw
Onderwijsinhoudelijke veranderingsprocessen in de school: hoe pak jij dit aan?

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Oplossingsgerichte therapie

Ouders coachen in FloorPlay

Nieuw
Problematische gehechtheid bij LVB

Rechten van het Kind

Rouw- en verliesverwerking

Nieuw
Seksuele vorming, gewoon doen!

Nieuw
Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay

Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of (LVB) jongeren

Supervisie FloorPlay coach i.o.

Supervisie FloorPlay-specialist i.o.

Nieuw
Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

Nieuw
Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

Contact