Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
ADHD en ASS bij volwassenen

Affectfobietherapie - vervolg

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Behandeling van zedendelinquenten – up to date

Nieuw
Bejegening van cliënten zonder ziektebesef

Betrouwbare diagnose PTSS met CAPS-5

Onder de aandacht
Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Nieuw
De oplossingsgerichte & narratieve aanpak der dingen

Deep Democracy: een introductie

Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor zwakbegaafden

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

Emotie Regulatie Training (ERT)

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Nieuw
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Nieuw
Gedragstherapeutische technieken op de werkvloer

Onder de aandacht
Hartritme-biofeedback

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Herstelondersteunend werken in teams

Het vijf-gesprekkenmodel

Intensive Home Treatment

Onder de aandacht
KOP - Kortdurende psychologische interventies

Onder de aandacht
Laag IQ in de GGZ

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

NieuwOnder de aandacht
Lichaamsgerichte interventies

Nieuw
Masterclass ‘Oplossingsgericht werken bij complexe en gestuurde situaties’

Medisch onvoldoende verklaarde pijn

Nieuw
Mentaliseren bij borderline problematiek

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren!

Motiverende gespreksvoering

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Omgaan met suïcidaal gedrag

Opleiding Oplossingsgerichte therapie

Nieuw
Oplossingsgerichte consultvoering in de medische praktijk

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Oplossingsgerichte therapie: inleiding

Opvang en nazorg na trauma en ingrijpende gebeurtenissen

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Nieuw
Psychische stoornissen bij mensen met een laag IQ

Psychodermatologie

Psychodynamic Neuroscience

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

Nieuw
Seks!

Seksuologische hulpverlening

Slaap en slaapstoornissen

Suïcide en suïcidepreventie

Nieuw
Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Try to ACT!

Van Freud tot DSM 5 over narcisme

Weerstand en het dilemma van verandering

Werken met cliënten met dubbele diagnose: verdiepingsmodules

Onder de aandacht
Werkstress, burnout en overspanning

Nieuw
Zin in seks als graadmeter voor persoonlijke balans

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Kinderen en Jeugdigen

Begeleiding en behandeling

Advanced PLAY

Alles weten over Passend Onderwijs

Autisme in de puberteit

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

Behandeling van kinderen na huiselijk geweld

Behandeling van kinderen na seksueel misbruik

Cognitieve gedragstherapie bij jongeren

Nieuw
Cognitieve gedragstherapie bij K&J

Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Dyscalculie: behandeling

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

Executieve Functies

FloorPlay - intensieve week

FloorPlay informatiebijeenkomst voor ouders

Nieuw
FloorPlay Introductie, online module

FloorPlay Introductie, praktijkdag

Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

Kindertekeningen

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

Mentaliseren in gezinnen en systemen

Nieuw
Mindfulness in het onderwijs

Modified Interaction Guidance (MIG)

Nieuw
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuw
Onderwijsinhoudelijke veranderingsprocessen in de school: hoe pak jij dit aan?

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Oplossingsgerichte therapie I

Oplossingsgerichte therapie II

Ouders coachen in FloorPlay

Rechten van het Kind

Rouw- en verliesverwerking

NieuwOnder de aandacht
Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay

Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers

Supervisie FloorPlay coach i.o.

Supervisie FloorPlay-specialist i.o.

Nieuw
Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

NieuwOnder de aandacht
Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

Contact