Ons onderwijs is volledig online. Lees meer informatie.

Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

Nieuw
Affective neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen

Nieuw
Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

Nieuw
Affective Neuroscience: introductiecursus

Amsterdam Solution Focused Community

ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Nieuw
Contact met mannen in de hulpverlening

Nieuw
De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Nieuw
Eetstoornissen bij volwassenen

Nieuw
Eetstoornissen: Online diagnose & behandeling

Emotie Regulatie Training (ERT)

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Het vijf-gesprekkenmodel

Nieuw
Hulpverlening aan dove en slechthorende patiënten

Nieuw
Imaginal Exposure (IE): Boost your therapeutic IE skills online

NieuwOnder de aandacht
Klinische les Psyche & Soma van de COVID-patiënt

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Kortdurende hulpverlening met groepen

Onder de aandacht
Laag IQ in de GGZ

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Lichaamsgerichte interventies

NieuwOnder de aandacht
Lichaamsgerichte psychotherapie

Nieuw
Limit Setting: Working effectively with boundary violations

Onder de aandacht
Medisch onvoldoende verklaarde pijn (SOLK)

Mentaliseren bij borderline problematiek

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor vaktherapeuten

Motiverende gespreksvoering

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Nieuw
Schematherapie

Nieuw
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Seksuologische hulpverlening

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen

Slaap en slaapstoornissen: introductie

Suïcide en suïcidepreventie

Suïcide en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Nieuw
Suicide prevention

Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Supervisiedag Hoarding

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Try to ACT!

Weerstand en het dilemma van verandering

Werkstress, burnout en overspanning

Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

RINO-Arkin Academie

RINO-Arkin Academie

Psychotherapeutische technieken

Psychoanalytische therapie

Contact