Nieuwe corona-maatregelen vanaf 25 september. Lees meer informatie.

Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
Affect Fobie Therapie (AFT) in groepstherapie

Affectfobietherapie (AFT)- vervolgopleiding

Nieuw
Affective neuroscience en de vier grote psychotherapiestromingen

Nieuw
Affective Neuroscience: behandelpraktijk en lespraktijk

Nieuw
Affective Neuroscience: introductiecursus

Amsterdam Solution Focused Community

ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Nieuw
Cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Een beangstigend verlangen naar contact.

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Nieuw
Contact met mannen in de hulpverlening

Nieuw
De complexiteit van suïcidaliteit begrijpen en bespreken

Nieuw
De dood bespreekbaar maken in de behandelkamer

Deep Democracy: een introductie

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Een baby erbij en samen gelukkig blijven

Nieuw
Eetstoornissen bij volwassenen

Nieuw
Eetstoornissen: Online diagnose & behandeling

Emotie Regulatie Training (ERT)

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Nieuw
Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk

Nieuw
Five shades of anger: the importance of intervention

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Het vijf-gesprekkenmodel

Nieuw
Hoofdstuk opgelost

Nieuw
Hulpverlening aan dove en slechthorende patiënten

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Kortdurende hulpverlening met groepen

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning, Diagnostiek en behandeling

Lacan in de praktijk

Leergang eetstoornissen

Lichaamsgerichte interventies

Nieuw
Lichaamsgerichte psychotherapie

Medisch onvoldoende verklaarde pijn (SOLK)

Mentaliseren bij borderline problematiek

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Misofonie

Motiveren tot ACTiveren voor POH-GGZ!

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren voor vaktherapeuten

Motiverende gespreksvoering

Nieuw
Online opleiding e-health voor zorg- en hulpverleners

Opleiding Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Oplossingsgericht werken combineren met andere methodieken

Oplossingsgerichte interventies bij relatieproblemen

Nieuw
Ouderen in de huisartsenpraktijk

Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Persoonlijkheidsstoornissen

Nieuw
Prolonged (imaginal) exposure: Boost your therapeutic PE skills online

Nieuw
Provocatieve technieken in de behandelkamer

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

Nieuw
Schematherapie 25 uurs vervolgcursus

Nieuw
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Seksuologische hulpverlening

Nieuw
Slaap en slaapstoornissen

Slaap en slaapstoornissen: introductie

NieuwOnder de aandacht
Soma & Psyche: Klinische Les COVID-19

Suïcide en suïcidepreventie

Suïcide en suïcidepreventie binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Supervisiedag Hoarding

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Try to ACT!

Nieuw
Volwassen KOPP/KOV een vergeten groep.

Weerstand en het dilemma van verandering

Werkstress, burnout en overspanning

Werkstress, overspanning en burnout in de huisartsenpraktijk

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

RINO-Arkin Academie

RINO-Arkin Academie

Psychotherapeutische technieken

Psychoanalytische therapie

Contact