Volwassenen en Ouderen

Begeleiding en behandeling

Nieuw
ADHD en ASS bij volwassenen

Affectfobietherapie - vervolg

Amsterdam Solution Focused Community

Nieuw
ASG Algemene Scholing Aanvullende Seksuele Hulpverlening (AS-ASH)

BDSM: tussen parafilie en parafiele stoornis

Behandeling van zedendelinquenten – up to date

Bejegening bij Triple diagnose

Bewegings- en lichaamsgeoriënteerde interventies

Borderline problematiek - introductie

Nieuw
Cliënten met een verzamelstoornis (hoarding)

Communicatie- en denkstijlen bij samenwerking

Complexe PTSS bij mensen met een laag IQ

Deep Democracy: een introductie

Nieuw
Diagnostische dilemma's: Psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie

Dialectische Gedrags Therapie bij Zwakbegaafde / Licht verstandelijk beperkte cliënten

Dialectische Gedragstherapie bij zwakbegaafde - licht verstandelijk beperkte clienten

Dubbele diagnose en IDDT voor psychiaters en verslavingsartsen

Effectmeting lichaams- en bewegingsgerichte interventies

Emotie Regulatie Training (ERT) binnen de behandeling van patiënten met een psychische stoornis en een laag IQ

Emotionally Focused Therapy (EFT)

Nieuw
Gecompliceerde rouw: alleen behandelen bij een diagnose

Herstel en rehabilitatie als behandelbasis bij mensen met ‘dubbele diagnose’

Herstelondersteunend werken in teams

Het vijf-gesprekkenmodel

KOP - Kortdurende psychologische interventies

Nieuw
Laag IQ in de GGZ - Diagnostiek en behandeling

Laag IQ in de GGZ - Herkenning en ondersteuning

Lacan in de praktijk

Nieuw
Lichaamsgerichte interventies

Nieuw
Masterclass ‘Oplossingsgericht werken bij complexe en gestuurde situaties’

Medisch onvoldoende verklaarde pijn

MGV als behandeltechniek

MGV in de dagelijkse begeleiding

MGV in de dagelijkse begeleiding

Middelengebruik en verslaving bij cliënten

Nieuw
Motiveren tot ACTiveren!

Motiverende gespreksvoering

Omgaan met suïcidaal gedrag

Opleiding Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte gespreksvoering

Nieuw
Persoonlijkheidsstoornis bij mensen met een laag IQ

Psychiatrie en verstandelijke beperking

Nieuw
Psychiatrisch onderzoek bij patiënten met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking

Psychodermatologie

Psychotherapeutische technieken bij ouderen

Schematherapie

Nieuw
Schematherapie bij mensen met een laag IQ

Nieuw
Seks!

Nieuw
Seksuele scriptanalyse, Diagnostiek en behandeling van seksueel probleemgedrag

Seksuologische hulpverlening

Slaap en slaapstoornissen

Suïcide en suïcidepreventie

Nieuw
Suicidepreventie: bouwen aan hoop

Nieuw
Systemisch werken in de psychiatrie

Systemisch werken met naastbetrokkenen in de psychiatrie

Transculturele behandelaspecten

Try to ACT!

Van Freud tot DSM 5 over narcisme

Weerstand en het dilemma van verandering

Werken met cliënten met dubbele diagnose: verdiepingsmodules

Nieuw
Werkstress en burnout

Werkstress, burnout en overspanning

RINO Vlaanderen

RINO Vlaanderen

Kinderen en Jeugdigen

Begeleiding en behandeling

Advanced PLAY

Onder de aandacht
Alles weten over Passend Onderwijs

Autisme in de puberteit

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen

Nieuw
Cognitieve gedragstherapie bij K&J

Onder de aandacht
Depressie en suïcidaliteit bij adolescenten (12-20 jaar)

Dyscalculie: behandeling

Effectief leerkrachtgedrag bewerkstelligen

Ernstige somatische ziekte in het gezin: de steen in het water

Executieve Functies

FloorPlay - intensieve week

Nieuw
FloorPlay Introductie, online module

FloorPlay Introductie, praktijkdag

Gedragstherapie en cognitieve therapie K&J: verdieping

Gescheiden ouders strijden: kinderen lijden

Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit

Hoogbegaafdheid in het onderwijs en de GGZ

Nieuw
Hoogbegaafdheid in onderwijs en GGZ: verdieping

Kindertekeningen

Kortdurende interventies bij kinderen en jongeren volgens het PrOP model

Mentaliseren in gezinnen en systemen

NieuwOnder de aandacht
Mentalization based psychotherapy (MBT) and Interpersonal psychotherapy (IPT)

Nieuw
Mindfulness in het onderwijs

Modified Interaction Guidance (MIG)

Nieuw
Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet op school

Nieuw
Onderwijsinhoudelijke veranderingsprocessen in de school: hoe pak jij dit aan?

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

Ouders coachen in FloorPlay

Nieuw
Polarisatie en radicalisering in de klas en school: hoe kan ik er mee omgaan?

Nieuw
Problematische gehechtheid bij LVB

Rechten van het Kind

Rouw- en verliesverwerking

Nieuw
Seksueel divers en de wanhoop nabij op school

Nieuw
Sensorische informatieverwerking in de praktijk van FloorPlay

Sociale vaardigheidstraining met groepen kinderen of pubers

Nieuw
Spel en Schematherapie voor alle leeftijden

Supervisie FloorPlay coach i.o.

Supervisie FloorPlay-specialist i.o.

Nieuw
Supervisie over de methodiek “Het systeem op tafel”

Nieuw
Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT)

Contact