Corona-maatregelen vanaf 26 november 2021. Lees meer informatie.

Leertherapie in een groep

reflecteren op het eigen therapieproces

25 uur
147.21.02
€ 1.275,-
Per dag zijn er vijf sessies. Cursustijden van 9.00-17.00 uur.

Deels offline & deels online | | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Deze cursus is reeds gestart. Er zijn helaas nog geen andere data beschikbaar.

Mocht u vragen hebben neemt u dan contact op met rino.nl

In een leertherapie werk je aan een aantal situaties die in je eigen leven spelen, met als doel het bevorderen van je eigen groei en ontwikkeling. Deelnemers ervaren hoe het is om deel te nemen aan een groepsproces en je als cliënt over te geven aan een therapeut.

Door het deelnemen aan leertherapie in een groep vindt er een reflectie plaats op je eigen therapieproces. Als cognitief gedragstherapeut is dit een waardevolle ervaring. Leertherapie is een verplicht onderdeel in de opleiding tot gedragstherapeut bij de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt).

doelgroep

Gedragswetenschappers met basiskennis van gedragstherapie.

doelstelling

In het kader van onder andere de opleiding tot cognitief gedragstherapeut is het deelnemen aan leertherapie een vereiste. Deelnemers stellen hun eigen leerdoelen vast.
De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagen ongeveer om de week. Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Er wordt gewerkt met maximaal 8 cursisten per leertherapiegroep.

inhoud

Deelnemers brengen problemen in die zij tegenkomen in eigen werk en/of privésituatie. Er wordt gewerkt met diverse (cognitief) gedragstherapeutische technieken waarbij het rollenspel, psychodrama en groepsoefeningen de rode draad vormen.
In een gefaseerde opbouw wordt het rollenspel benut om problemen te verkennen (functionele analyse), binnen de groep problematiek te delen, modelgedrag te verkennen, doelen te kiezen en te oefenen met nieuw gedrag. Deelnemers zijn bereid actief aan de leertherapie deel te nemen. Deelnemers en leertherapeut hanteren absolute vertrouwelijkheid ten aanzien van hetgeen binnen de leertherapie aan de orde komt.

inschrijving

Voor de inschrijving is een levensbeschrijving vereist (indicatie: 1500-2000 woorden). Deze bevat een beschrijving van het gezin van herkomst, van belangrijke feiten en gebeurtenissen in het leven (tot op heden) van de deelnemer en de manier waarop hij/zij daarmee omgaat of is gegaan. Hieraan kunnen de persoonlijke doelstellingen van de cursist worden gekoppeld.

kosten

Kosten voor 5 dagen (dit telt voor 25 uur leertherapie): € 1250,-

accreditatie

Met deze leertherapie wordt voldaan aan de eisen voor het lidmaatschap van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt).

Deel deze cursus:

Vragen

020 625 08 03

Ik heb een vraag

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Contact