Basiscursus Psychopathologie

psychopathologische taal begrijpen en toepassen

STAP budget
Deels offline & deels online | - | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 001

Interesselijst

Let op: Wil jij je STAP-budget inzetten? Vraag een STAP-aanmeldbewijs aan. Dit doe je in het opmerkingenveld bij de inschrijving. Vermeld hierbij dat de aanmelding om een STAP-inschrijving gaat en noteer je geboortedatum.

Let op: Voor cursussen die starten in 2024 is nog geen zekerheid geboden door de overheid dat het STAP-budget  hiervoor kan worden aangevraagd.

Voor alle disciplines binnen de GGZ is een gedegen en up-to-date kennis van psychopathologie een vereiste. Niet alle GGZ- werkers hebben hier echter een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar dient deze opgefrist en geactualiseerd te worden. De huidige psychopathologische terminologie kan onwennig en ingewikkeld zijn. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen uit de DSM-5.

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen. In de cursus worden zowel relevante theorie en literatuur behandeld als praktisch gewerkt, door middel van interactieve casuïstiekbespreking, discussie en rollenspel. Hierdoor is de cursus direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in de GGZ, die in hun opleiding géén (of weinig) theoretische kennis over psychopathologie hebben opgedaan of kennis hebben die niet up-to-date meer is. Er wordt gedacht aan: psychologen, maatschappelijk werkers, inrichtingswerkers, verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, leidinggevenden in zorg, coaches, etc.

doelstelling

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen.

inhoud

  • Methodiek van psychopathologisch onderzoek en diagnostiek.
  • Classificatie volgens de DSM-5.
  • Diverse psychiatrische stoornissen: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en –misbruik, dubbel diagnose, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen

werkwijze

Verschillende lesmethoden zullen worden afgewisseld: de theoriebesprekingen zullen een combinatie vormen van enerzijds informatieoverdracht door de docent(en), anderzijds het uitwisselen van ervaringen van cursisten en het bespreken en bediscussiëren van de gelezen literatuur. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren. Om actief met de stof bezig te zijn vinden interactieve casuïstiek besprekingen, oefeningen en rollenspellen in kleine groepjes plaats.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Psychopathologie. Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015, tweede druk, editie DSM5), ISBN 9789024430406.

aanbevolen:

APA (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam, Boom. ISBN: 9789089532237 (paperback) ISBN: 9789089532251 (bureau editie).

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het actief deelnemen aan de cursus en een schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus.

accreditatie

De NVRG heeft deze cursus geaccepteerd als voldoend aan de vooropleidingseisen t.b.v. de NVRG-opleiding tot systeemtherapeut.

KNGF-fysiotherapeuten kunnen zelf voor de cursus accreditatie aanvragen voor het kwaliteitsdeel van het register.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten