Basiscursus Psychopathologie

psychopathologische taal begrijpen en toepassen

vijfdaagse cursus: lesdag 1, 3 en 5 op locatie en 2 en 4 online
Startdata
- (gestart)
001.24.01
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 07 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 14 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 21 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 28 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 05 juli 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Registerplein Toegekend  
herregistratie 46 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 30 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 30 punten
-
001.24.02
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 25 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 08 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 15 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 22 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 29 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 30 punten
LV POH-GGZ Toegekend  
herregistratie 30 punten
Registerplein Toegekend  
herregistratie 46 punten
Deels offline & deels online | - | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Voor alle disciplines binnen de GGZ is een gedegen en up-to-date kennis van psychopathologie een vereiste. Niet alle GGZ- werkers hebben hier echter een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar dient deze opgefrist en geactualiseerd te worden. De huidige psychopathologische terminologie kan onwennig en ingewikkeld zijn. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen uit de DSM-5. Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen. In de cursus worden zowel relevante theorie en literatuur behandeld als praktisch gewerkt, door middel van interactieve casuïstiekbespreking, discussie en rollenspel. Hierdoor is de cursus direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

Docenten

Dhr. Drs. N. Suboticki (Nikola) is werkzaam als klinisch psycholoog bij Trubendorffer crisiscare, verslavingszorg in Amstersterdam.

Mevr. drs. C. Klatt (Claudia) is werkzaam als klinisch psycholoog bij Trubendoffer crisiscare, verslavingszorg Amsterdam en praktijkhouder ZED.

Doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in de GGZ, die in hun opleiding géén (of weinig) theoretische kennis over psychopathologie hebben opgedaan of kennis hebben die niet up-to-date meer is. Er wordt gedacht aan: psychologen, maatschappelijk werkers, inrichtingswerkers, verpleegkundigen, vaktherapeuten, leidinggevenden in zorg, coaches, etc.

Doelstelling

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen.

Inhoud

Methodiek van psychopathologisch onderzoek en diagnostiek

Classificatie volgens de DSM-5

Diverse psychiatrische stoornissen: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en –misbruik, dubbel diagnose, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen

Werkwijze

Verschillende lesmethoden zullen worden afgewisseld: de theoriebesprekingen zullen een combinatie vormen van enerzijds informatieoverdracht door de docenten, anderzijds het uitwisselen van ervaringen van cursisten en het bespreken en bediscussiëren van de gelezen literatuur. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren. Om actief met de stof bezig te zijn vinden interactieve casuïstiekbesprekingen, oefeningen en rollenspellen in kleine groepjes plaats.

Literatuur

Verplicht:

Ingmar Franken, Peter Muris, Damiaan Denys (redactie). Psychopathologie: Oorzaken, diagnostiek en behandeling. Editie DSM-5

9789058982773 | druk 2 | september 2015 Uitgeverij De Tijdstroom

Niet verplicht:

APA (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam, Boom.

ISBN: 9789089532237 (paperback)

ISBN: 9789089532251 (bureau editie)

Toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het actief deelnemen aan de cursus en een schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus.

Deel deze cursus:

Bijna elke cursus uit ons aanbod is incompany aan te vragen.
meer weten

Trefwoorden