Basiscursus Psychopathologie

psychopathologische taal begrijpen en toepassen

Startdata
- (vol)
001.23.01
€ 1.250,00
Data en accreditaties
Data
Vrijdag 10 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 24 februari 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 10 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 24 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Vrijdag 31 maart 2023 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
Registerplein toegekend 46 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden toegekend 30 punten
LV POH-GGZ toegekend 30 punten
Deels offline & deels online | - | RINO AMSTERDAM & ZOOM

Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Voor alle disciplines binnen de GGZ is een gedegen en up-to-date kennis van psychopathologie een vereiste. Niet alle GGZ- werkers hebben hier echter een uitgebreide opleiding in gevolgd. Bij anderen is de kennis wel aanwezig, maar dient deze opgefrist en geactualiseerd te worden. De huidige psychopathologische terminologie kan onwennig en ingewikkeld zijn. Deze basiscursus geeft een helder overzicht van de belangrijkste psychiatrische stoornissen uit de DSM-5.

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen. In de cursus worden zowel relevante theorie en literatuur behandeld als praktisch gewerkt, door middel van interactieve casuïstiekbespreking, discussie en rollenspel. Hierdoor is de cursus direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam in de GGZ, die in hun opleiding géén (of weinig) theoretische kennis over psychopathologie hebben opgedaan of kennis hebben die niet up-to-date meer is. Er wordt gedacht aan: psychologen, maatschappelijk werkers, inrichtingswerkers, verpleegkundigen, vaktherapeuten, fysiotherapeuten, leidinggevenden in zorg, coaches, etc.

doelstelling

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat de taal van de psychopathologie te begrijpen en toe te passen.

inhoud

  • Methodiek van psychopathologisch onderzoek en diagnostiek.
  • Classificatie volgens de DSM-5.
  • Diverse psychiatrische stoornissen: stemmingsstoornissen, angststoornissen, somatoforme stoornissen, dissociatieve stoornissen, eetstoornissen, seksuele stoornissen, psychotische stoornissen, middelenafhankelijkheid en –misbruik, dubbel diagnose, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen

werkwijze

Verschillende lesmethoden zullen worden afgewisseld: de theoriebesprekingen zullen een combinatie vormen van enerzijds informatieoverdracht door de docent(en), anderzijds het uitwisselen van ervaringen van cursisten en het bespreken en bediscussiëren van de gelezen literatuur. Ook wordt videomateriaal gebruikt om klinische beelden te illustreren. Om actief met de stof bezig te zijn vinden interactieve casuïstiek besprekingen, oefeningen en rollenspellen in kleine groepjes plaats.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Psychopathologie. Oorzaken, diagnostiek en behandeling (2015, tweede druk, editie DSM5), ISBN 9789024430406.

aanbevolen:

APA (2014). Beknopt overzicht van de criteria DSM-5. Amsterdam, Boom. ISBN: 9789089532237 (paperback) ISBN: 9789089532251 (bureau editie).

toetsing

De toetsing van deze cursus zal bestaan uit het actief deelnemen aan de cursus en een schriftelijk tentamen aan het einde van de cursus.

accreditatie

De NVRG heeft deze cursus geaccepteerd als voldoend aan de vooropleidingseisen t.b.v. de NVRG-opleiding tot systeemtherapeut.

KNGF-fysiotherapeuten kunnen zelf voor de cursus accreditatie aanvragen voor het kwaliteitsdeel van het register.