Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik van kinderen

psychoseksuele screening

driedaagse cursus
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

cursuscode: 514

Interesselijst

Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik is voor de meeste professionals een ingewikkelde zaak. Toch worden zij regelmatig met vragen hierover geconfronteerd. In deze cursus worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en gesprekstechnieken met ouders en kind geoefend. Ook gaat de cursus in op de verschillen tussen diagnostiek in de forensische- en de hulpverleningscontext.

Kennis op het gebied van psychodiagnostiek is vereist, evenals basiskennis omtrent seksueel misbruik van jonge kinderen. De cursus is niet geschikt voor hen die werken met cliënten met een verstandelijke beperking.

doelgroep

Hulpverleners, werkzaam binnen bureau jeugdzorg, ggz, (gezins)voogdijverenigingen, MKD's, daden voor Kinderbescherming, poliklinieken: (ortho)pedagogen, kinderpsychologen, kinderpsychotherapeuten en maatschappelijk werkenden. De cursus is niet geschikt voor hen die werken met verstandelijk gehandicapte patiënten. Kennis op het gebied van psychodiagnostiek is vereist.

doelstelling

Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, voortbordurend op een redelijke basiskennis omtrent seksueel misbruik van kinderen en kennis omtrent de "gewone" diagnostiek. De cursist leert om een compleet onderzoek te doen gericht op de psycho-seksuele ontwikkeling van het kind; een zogeheten Psychoseksuele screening. Dit houdt in dat de cursist na afloop van de training voldoende gesprekstechnieken heeft geleerd om zelfstandig een kindinterview af te nemen evenals het daarbij behorende oudergesprek alsmede het adviesgesprek.

inhoud

  • Signaleren van seksueel misbruik
  • De "normale" psychoseksuele ontwikkeling van een kind
  • Aandacht voor ieders eigen normen en waarden op het gebied van seksualiteit en de invloed daarvan op het gesprek met ouders en kinderen
  • Gerichte diagnostiek met betrekking tot mogelijk seksueel misbruik: voorwaarden voor het uitvoeren van een psychoseksuele screening, de opbouw van een gericht kind interview en het daaraan voorafgaande gesprek met ouders.
  • Suggestieve vragen en andere relevante die te maken hebben met de vraag; hoe vraag ik wat ik wil weten;
  • Spanningsveld tussen hulpverlening en justitie,
  • Aandacht voor diagnostiek binnen scheidings- en omgangszaken
  • Verslaglegging van een onderzoek
  • Diagnostiek en dan?, waaronder: opzetten van een hulpverleningsplan, kindergroepen en oudergroepen.

werkwijze

Inleidingen door de docent en praktische oefeningen.