Oplossingsgericht werken combineren met andere methodieken

eendaagse cursus
Startdata
-
1486.25.01
€ 280,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 16 januari 2025 van 09:30 tot 16:30

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Jij werkt het liefst zoveel mogelijk oplossingsgericht. In de praktijk ontkom je er echter vaak niet aan om ook andere, probleemoplossende methodieken of processen toe te passen. Soms omdat je hiervoor kiest, de andere keer omdat daar afspraken over zijn gemaakt binnen de instelling waar je werkt of omdat de zorgverzekeraar of de richtlijn dat van je vraagt.

In deze workshop leer je wat de mogelijkheden zijn om het oplossingsgerichte kader te combineren met de probleemoplossende werkwijze.

doelgroep
Hulpverleners die een basisopleiding of -cursus Oplossingsgerichte gespreksvoering hebben gevolgd en werkzaam in de jeugd GGZ, jeugdhulpverlening of bij Bureaus Jeugdzorg zoals psychologen, pedagogen, psychiaters, maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, schoolpsychologen, coaches.

let op:
Deze workshop is onderdeel van de basiscursus Oplossingsgerichte gespreksvoering.
Indien je minder dan een jaar geleden een basisopleiding oplossingsgerichte gespreksvoering hebt gevolgd dan is het in sommige gevallen mogelijk om de workshop los te volgen. Mocht je dit graag willen dan je mailen naar jerriansevering@rino.nl Graag het certificaat van de gevolgde cursus of opleiding toevoegen. Je hoort vervolgens zo snel mogelijk of je de workshop los kan volgen.

inhoud
In deze workshop leer je hoe je de oplossingsgerichte benadering kan combineren met andere Evidence Based methodieken. Met als doel oplossingsgericht te kunnen blijven werken binnen een organisatie of omgeving die gericht is op probleem-oplossend denken. Naast uitleg over de twee verschillende paradigma’s die aan beide modellen ten grondslag liggen, maak je onder andere kennis met oplossingsgerichte psycho-educatie en ontdekt hoe psychologisch onderzoek naar de klacht deel kan uitmaken van een oplossingsgerichte behandeling of proces. Ook zal er in de cursus aandacht zijn voor het oplossingsgericht introduceren van andere evidence based methodieken.

werkwijze

  • theoretische uitleg over twee verschillende paradigma’s
  • voorstel voor een model voor het combineren van de twee paradigma’s
  • demonstraties van combineren van twee modellen
  • diverse oefeningen om praktische vaardigheden te ontwikkelen

zie ook: Oplossingsgericht aan de slag met systemen