Lichaamsgerichte interventies basis

voor psychotherapeutisch werkende behandelaren

driedaagse cursus

Startdata
- (gestart)
988.24.04
€ 825,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 06 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 20 juni 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 04 juli 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
VPeP - Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 9 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 23 punten
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 17 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 17 punten
- (vol)
988.24.03
€ 825,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 12 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 26 september 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 10 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 18 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
VPeP - Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 17 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
- (vol)
988.24.05
€ 825,00
Data en accreditaties
Data
Donderdag 24 oktober 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 07 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Donderdag 21 november 2024 van 09:30 tot 16:30
Accreditaties
FGzPt - Klinisch Psycholoog Toegekend  
herregistratie 18 punten
V&V - Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Toegekend  
herregistratie 18 punten
VSR - Verpleegkundig Specialisten Register Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
VPeP - Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 18 punten
NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Toegekend  
herregistratie 17 punten
NVP - Kwaliteitsregister Psychotherapie Toegekend  
herregistratie 22 punten
RINO amsterdam | Leidseplein 5 - | AMSTERDAM

Is de cursus vol, reeds gestart of komt de geplande datum niet uit? Laat vrijblijvend weten dat je interesse hebt en krijg automatisch een bericht als de cursus (opnieuw) ingepland wordt.

Interesselijst

Het lichamelijk bestaan is onze bestaansgrond, ook al staan we daar niet elke dag bij stil. Dat geldt voor onszelf én voor onze cliënten. We drukken in taal uit hoe wij ons voelen, bij voorbeeld ‘ik zit niet lekker in mijn vel’ of ‘ik ben gestrest’. Dat gevoel is rechtstreeks waarneembaar in het lichaam in de vorm van spanning, druk, benauwdheid, slapte, energieverlies, gejaagdheid. Vaak merken we dat pas als we klachten hebben.

‘Het lichaam is niet alleen een bron van wijsheid, maar ook het enige voertuig dat je door het leven draagt.’

- S.P. Thoele

doelgroep

GGZ-professionals zoals psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en ervaren basispsychologen en orthopedagogen. Andere academisch geschoolde professionals die psychotherapeutisch werken, kunnen zich aanmelden. Na een telefonisch contact besluit de docent of men kan deelnemen.

doelstelling

Na afloop van de cursus ben je vertrouwd met het waarnemen van fysieke verschijnselen die zich bij de cliënt voordoen en heb je geleerd díe vragen te stellen die het proces van ‘belichaming’ bij de cliënt versterken. Als cursist ervaar je hoe deze aanvullende wijze van kijken en werken de effectiviteit van hun verbale behandeling verdiept.

inhoud

Deze cursus helpt psychotherapeuten en psychotherapeutisch werkende behandelaren om, naast hun verbale gesprekstechnieken, ook interventies te gebruiken die zich specifiek richten op het lichamelijke domein en op het grensgebied tussen lichaam en cognitie. Door deze interventies wordt de cliënt zich meer bewust van de signalen van het lichaam en krijgt zij/hij meer zicht op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Deze lichaamsgerichte interventies kunnen van belang zijn bij:

  • cliënten die hun eigen emoties en behoeften onvoldoende kunnen voelen en/of onvoldoende kunnen verwoorden;
  • cliënten die moeilijk grenzen kunnen voelen, stellen en/of aanvaarden;
  • cliënten die moeilijk contact maken met hun eigen lichaam. De interventies kunnen succesvol worden ingezet bij de behandeling van angststoornissen, depressieve klachten, PTSS, stress, gehechtsheidsproblematiek en wanneer er sprake is van emotionele verwaarlozing.

werkwijze

Korte theoretische inleidingen, literatuurstudie en vooral heel veel praktisch oefenen, aan den lijve ervaren en rollenspel. NB Individuele schriftelijke feedback van de docent op drie eigen casussen van de deelnemer buiten de lesdag.

u dient (zelf of via de bibliotheek) te beschikken over

Pat Ogden en Janina Fisher; Sensorimotor Psychotherapy, Interventies voor traumaverwerking en het herstel van gehechtheid, Uitgeverij Mens! (2017), ISBN 9789463160322.

vervolgcursus

De cursus Lichaamsgerichte interventies verdieping is het vervolg op en de verdieping van deze cursus.