Groepstherapie opleiding NVGP

De groepstherapie opleiding is bedoeld voor mensen met een universitaire titel en kent een aantal welomschreven stappen. Het succesvol doorlopen van deze opleidingsroute heeft een registratie als groepstherapeut-NVGP als uitkomst. De opleiding tot groepstherapeut is door de NVGP geaccrediteerd en wordt uitsluitend door NVGP erkende opleiders gegeven.

Voor wie is de opleiding groepstherapie bedoeld?

Deze groepstherapie opleiding is geschikt voor beginnende groepstherapeuten die de basis willen leren van het opzetten en begeleiden van een groep. Ook kunnen ervaren groepstherapeuten, die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, deelnemen aan de opleiding tot groepstherapeut. De basis van groepstherapie komt aan bod, maar we behandelen ook het begrijpen van, en handelen in, moeilijke situaties.

Opleidingseisen

Voor het volgen van de groepstherapeut opleiding is minimaal hbo-niveau vereist. Een vooropleiding in bijvoorbeeld verpleegkunde, social work, toegepaste psychologie of pedagogiek voldoet hieraan. Ook met een universitaire titel, zoals een afgeronde master psychologie of gezondheidswetenschappen, kan deze groepstherapie opleiding gevolgd worden. Deze opleidingseisen zijn door de NVGP vastgesteld.

De route begint met een basiscursus groepsdynamica van 30 uur. Tijdens deze basiscursus van de opleiding groepstherapie wordt kennis opgedaan over groepsprocessen en wordt er geleerd om deze te benutten. Na afloop van deze cursus beschikt de cursist onder andere over de capabiliteit om een groep te organiseren en te leiden én om de belangrijkste begrippen uit de groepsdynamica te begrijpen en herkennen.

Groepsdynamica-groepsbehandeling

de basis voor elke groepsbegeleider en groepsbehandelaar

5 dagen van 09:30 - 16:15

Na afloop van dit traject zijn de deelnemers in staat om groepsfenomenen te herkennen en te hanteren en zelfstandig of in co-therapie gespreksgroepen te begeleiden of specifiek vaktherapeutische groepstherapieformats uit te voeren. De basiscursus Groepsdynamica is het eerste onderdeel van de ople

-
416.24.01
€ 1.410,00

Na afronding van de basiscursus groepsdynamica kiest u een specialistische cursus van in totaal minimaal 40 uur. De specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP bestaat uit 7 lesdagen van 7 uur en gaat in op het interpersoonlijke model van Leszcz en Yalom. Daarnaast leert de cursist hoe hij of zij deze universele vorm van groepspsychotherapie kan toepassen in de groepen van de eigen setting.

Specialistische cursus groepspsychotherapie NVGP

Interpersoonlijke groepspsychotherapie

7 dagen van 9.30 tot 16.30 uur
Na de cursus: - Beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische kennis; - Beschikt de cursist over meer specialistische groepstherapeutische vaardigheden; - Is de cursist zich meer bewust van zijn eigen stijl en rol als groepstherapeut; - Is de cursist zich meer bewust van
-
494.23.01
€ 2.050,00

Het laatste onderdeel van de groepstherapeut opleiding is het modulepakket. Het modulepakket moet in totaal uit minimaal 30 uur bestaan. Onderstaande cursussen voldoen aan de eisen van de NVGP. Wanneer u het modulepakket hebt afgerond bent u klaar met het cursorisch deel van de registratieroute tot groepstherapeut NVGP.

Leiding geven aan een behandelteam

versterk je professionaliteit in leiderschap en teammanagement
vijfdaagse cursus

Het sturen en coördineren van een behandelteam is een vak op zich. Naast kennis van de behandeling zijn ook andere vaardigheden nodig. Zoals het kunnen inspelen op de groepsdynamiek in teams, het leidinggeven aan professionals, kennis van en visie op het behandelbeleid en management-organisatiekunde. Al deze facetten komen tijdens de cursus aan bod. Iedere bijeenkomst heeft een centraal onderwerp met daaraan gekoppeld een theoriebespreking en vaardigheidsoefening. Een methodische onderbouwing voor professioneel, doelmatig en makkelijk leidinggeven.
-
762.24.01
€ 1.450,00

Affectfobietherapie (AFT) in groepstherapie

interpersoonlijke interactie en groepsdynamiek

De Affect Fobie Therapie (AFT) is een vorm van kortdurende psychodynamische behandeling, die steeds vaker wordt toegepast in kortdurende groepsbehandeling. AFT is een evidencebased behandeling voor patiënten met een depressieve of angststoornis en voor patiënten met een Cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In de behandeling worden experientiele en gedragstherapeutische technieken geïntegreerd. Gezien de interpersoonlijke aard van model, de focus op affect en de hier-en-nu oriëntatie is AFT heel geschikt om toe te passen in de groepstherapie.
-
1056.24.01
€ 785,00