Studieroute na het behalen van je master Psychologie

Studeer je Psychologie aan de universiteit? Dan is het goed om alvast wat ideeën op te doen voor jouw volgende stap! Op deze pagina vind je een aantal studiemogelijkheden binnen het cursusaanbod van RINO amsterdam. Heb je vragen of wil je een persoonlijk studieadvies? Neem dan contact met ons op via info@rino.nl of telefonisch via 020-625 08 03. Ook is het mogelijk om een contactformulier in te vullen op de website. 

Tekort aan LOGO-punten aanvullen?
Ten behoeve van LOGO-verklaring - uitsluitend tbv een opleidingsplek - kunnen psychologen deelnemen aan verschillende cursussen uit ons cursusaanbod. Het behaalde certificaat kan samen met dit PDF-document bij LOGO worden ingediend. Zie ook de website van VLOGO.

Let op: niet elke cursus staat op korte gepland of gaat door. Hangt af van het aantal deelnemers.

Download PDF >

De basiscursus CGT is nieuw opgenomen in ons aanbod. Volg jouw CGT basiscursus op Leidseplein 5 in Amsterdam!
In deze 100-urige basiscursus maak je kennis met de fundamentele theoretische kennis en praktische vaardigheden. Ook wordt tijdens deze cursus een aantal basistechnieken intensief geoefend. Klik hier voor het volledige CGT aanbod bij RINO amsterdam.

Volledige Basiscursussen CGT 100-uur

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie BLENDED

100-uurs basiscursus VGCt

11 dagen contactonderwijs (zie data) & 6 dagen e-learning. Deze worden minimaal een week voorafgaand aan de betreffende contactdag doorlopen, op een dag naar keuze.

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

- (gestart)
1268.23.01
€ 2.700,00
- (gestart)
1268.23.02
€ 2.700,00

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kinderen & Jeugd BLENDED

100-urige basiscursus VGCt

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

- (vol)
1404.23.02
€ 2.700,00
- (vol)
1404.23.03
€ 2.700,00

Heb je nog niet gevonden wat je zocht? Binnen ons ruime cursusaanbod zijn deze cursussen wellicht interessant voor jou. Klik op de cursus voor meer informatie en aanmelden:

Ons ruime cursusaanbod

KOP - Kortdurende psychologische interventies

bij milde tot matig ernstige psychische klachten cursus van 1 hele dag en 2 halve online dagen

1e lesdag offline van 9.30 - 16.30 uur, dag 2 en 3 online van 9.00 - 12.00 uur.

Geprotocolleerde behandelingen zijn effectief. Overheid en financiers eisen steeds meer transparantie en verwachten dat de toetsing van kwaliteit en resultaat in het behandelproces wordt geïntegreerd.

-
249.23.02
€ 535,00
-
249.24.01
€ 535,00

Psychopathologie en Psychofarmacologie

voor POH-GGZ

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Deze module is onderdeel van de opleiding POH-GGZ> Hij wordt gevolgd aan het begin van de opleiding POH-GGZ en is gekoppeld aan de module Werken in de huisartsenpraktijkWerken in de huisartsenpraktijk.
-
1050.24.01
€ 465,00

Werken met systemen

eendaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Na afloop van deze module weet je wat EFT therapie is en kan je beter inschatten wat de kern is van de relationele problemen waar je mee te maken krijgt. Je hebt een paar basis-interventies om toe te passen en kan gerichter verwijzen indien nodig naar gespecialiseerde systeemtherapie.
Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

Cursus suïcidepreventie

risicotaxatie en rapportage
tweedaagse cursus

tweedaagse cursus van 9.30 - 16.30 uur
Cursus Suïcidepreventie volgen? Leer over suïciderisico's van patiënten met uiteenlopende problematiek, de nasleep en wetenschappelijke ontwikkelingen.
-
083.23.02
€ 555,00

Inleiding in slaap en CGT-i

kennis, diagnostiek en behandeling
eendaagse cursus

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer kennis over slaap en slaapstoornissen, kan hij/zij diverse problemen op het gebied van slaap herkennen en diagnosticeren en zal de deelnemer concrete handvatten hebben om slaapproblemen te behandelen zonder medicatie. De deelnemer is na de cursus bekend met de toepassing van interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en het oplossingsgericht werken bij de behandeling van slaapproblemen.
-
971.24.01
€ 305,00

Infant Mental Health

tweejarige specialistische opleiding 0 - 5 jaar
tweejarige opleiding

20 tweedaagse modules per maand op vrijdag en zaterdag.
Recente kennis over de wijze waarop het jonge brein zich in sterke mate ontwikkelt, onder invloed van ervaring en interactie met de omgeving, biedt nieuwe perspectieven voor de behandeling en begeleiding van baby’s en hun ouders, wanneer risico’s in het geding zijn of zich verstoringen in de ontwikkeling voordoen.
- (vol)
980.24.01
€ 10.025,00

Opleiding Seksuoloog NVVS

tweejarige post-BIG opleiding

De opleiding seksuologie is een tweejarige multidisciplinaire post-BIG opleiding waarmee je het theoretische deel van de opleiding tot Seksuoloog NVVS kunt behalen.

Deze cursus wordt op een later moment ingepland.

EMDR basiscursus - volwassenen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing bij trauma (ruim) vierdaagse cursus

De cursus is gericht op de toepassing van het basisprotocol bij volwassenen in al zijn facetten. Na afronding is men in staat om relatief ongecompliceerde PTSS te behandelen.
-
342.24.01
€ 1.195,00
-
342.24.02
€ 1.195,00

Wil je al heel lang die ene cursus of opleiding volgen die jou helpt binnen jouw loopbaan binnen de GGZ?STAP
Dit is het moment! Je vindt hier gemakkelijk alle cursussen die in aanmerking komen voor het STAP-budget. Op de cursuspagina zie je het STAP-budget logo verschijnen. Ook brengen we een aantal interessante opleidingen onder de aandacht.

Bekijk het actuele aanbod >