Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie VGCt BLENDED

De basiscursus CGT is nieuw opgenomen in ons aanbod. Volg jouw CGT basiscursus op Leidseplein 5 in Amsterdam! In deze 100-urige basiscursus maak je kennis met de fundamentele theoretische kennis en praktische vaardigheden. Ook wordt tijdens deze cursus een aantal basistechnieken intensief geoefend. 

Waarom CGT basiscursus BLENDED bij RINO amsterdam volgen?

Bij RINO amsterdam bieden wij meerdere cursussen en opleidingen aan bij GGZ-professionals en aangrenzende werkvelden. Zo zijn onze BLENDED basiscursussen CGT allemaal geaccrediteerd door de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCT). Al onze cursussen worden gegeven door enthousiaste en en professionele docenten, al deze docenten zijn experts op hun vakgebied en hebben al jaren praktijkervaring als hulpverlener. Bij RINO amsterdam vinden wij het namelijk belangrijk dat we de kwaliteit van het professioneel functioneren van hulpverleners verhogen.

Welke basiscursus CGT kies ik? 

Op het gebied van cognitieve gedragstherapie bieden wij meerdere basiscursussen aan. Deze basiscursussen zijn de eerste stap in de opleidingsroute. Bekijk onze mogelijkheden:

Wat je gaat leren bij de basiscursus CGT? 

Allereerst heeft deze basiscursus een BLENDED karakter, dat houdt in dat 60% contactonderwijs wordt afgewisseld met 40% e-learning modules. 

Na afloop van deze 100 uur basiscursus kan of heeft de cursist:

  • Inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
  • Toepassen van leermodellen in de eigen praktijk;
  • Toepassen van het cognitief gedragstherapeutische proces;
  • Betekenisanalyses, functieanalyses en interventiestrategieën ontwerpen;
  • De kenmerken van de verschillende angst- en stemmingsstoornissen beschrijven;
  • Benoemen van biologische, psychologische, leertheoretische en systeem verklaringen voor het ontstaan van angst- en stemmingsstoornissen;
  • Vaststellen op grond van diagnostiek, assessment, functieanalyses en hulpvragen wat er aan de hand is bij een patiënt met een angststoornis, een patiënt met een stemmingsstoornis en een patiënt met een derde probleemgebied naar keuze;
  • Vaststellen welk behandelprogramma, op grond van wetenschappelijke inzichten, voor de patiënt het meest aangewezen is;
  • Op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen, een behandeling uitvoeren, evalueren en afsluiten;
  • Een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.

Korting op onze basiscursus cognitieve gedragstherapie

Werk je bij een praktijkopleidingsinstelling BIG die aangesloten is bij RINO amsterdam? Dan kom je in aanmerking voor een korting op de cursusprijs. Geef dit aan in het opmerkingenveld bij je inschrijving.

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen. Ook worden een aantal basistechnieken intensief geoefend. De cursus is opgezet als een 100-urige basiscursus conform de eisen van de VGCt. Deze cursus heeft een blended karakter, wat inhoudt dat 60% contactonderwijs wordt afgewisseld met 40% e-learning modules.

 

 

Volledige Basiscursussen CGT 100-uur

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie BLENDED

100-uurs basiscursus VGCt

11 dagen contactonderwijs (zie data) & 6 dagen e-learning. Deze worden minimaal een week voorafgaand aan de betreffende contactdag doorlopen, op een dag naar keuze.

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

- (gestart)
1268.23.01
€ 2.700,00
- (gestart)
1268.23.02
€ 2.700,00
En

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kinderen & Jeugd BLENDED

100-urige basiscursus VGCt

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

- (vol)
1404.23.02
€ 2.700,00
-
1404.23.03
€ 2.700,00
En

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Ouderen BLENDED

11 dagen contactonderwijs & 6 dagen e-learning

In deze basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (CGT) maak je kennis met de fundamentele kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van gedragstherapeutische theorie, functionele analyse en behandelplannen.

- (gestart)
1466.23.01
€ 2.700,00