FloorPlay route

De route tot geregistreerd FloorPlay-begeleider (voorheen FloorPlay coach) en FloorPlay-specialist bestaat uit een aantal stappen. Voor zowel de opleidingsroute voor FloorPlay-begeleider als voor de opleidingsroute voor FloorPlay-specialist, geldt dat deze binnen 5 jaar afgerond dient te worden”. De opleiding start voor iedereen met de Blended Introductiecursus en de Basisopleiding FloorPlay. 

 

Stap 1: Blended introductiecursus

De FloorPlay route voor zowel de FloorPlay-begeleider als de FloorPlay-specialist start met een blended introductiecursus. Een combinatie van een online module en een cursusdag in het klaslokaal. De blended introductiecursus is geschikt voor beginnende professionals en ook voor ouders met kinderen in het autistisch spectrum of met andere problemen in de ontwikkeling. Na afloop van deze blended cursus kun je verder gaan met stap 2.

 

Stap 2. Basisopleiding FloorPlay

De opleiding FloorPlay bestaat uit een basisopleiding en een verdiepende opleiding. Iedereen start met de basisopleiding waarin het accent ligt op het verwerven van kennis over het DIR model van Greenspan en het zelf leren toepassen van FloorPlay in de begeleiding van kinderen. De opleiding bestaat uit een aantal lesdagen (fysiek of online), en groepssupervisie waarbij de cursist eigen casuïstiek via ingebrachte videobeelden bespreekt.

 

Stap 3. Verdiepende opleiding FloorPlay

Voor die hulpverleners die zich na de basisopleiding verder willen bekwamen in het gedachtegoed van Greenspan en met name ouders of begeleiders willen gaan coachen in FloorPlay, bestaat de verdiepende opleiding.

Een FloorPlay-specialist leert zich niet alleen te verplaatsen in de wereld van het kind maar vooral ook in de wereld van ouders en in het ouderschap. De FloorPlay-specialist is in staat aan te sluiten bij de mogelijkheden van het kind maar leert ook de mogelijkheden bij de ouders te herkennen en hierbij aan te sluiten. Zij/hij verdiept zich in diverse culturele contexten.

Afname van de FEAS is onderdeel van deze opleiding. Er is aandacht voor attitude ontwikkeling aansluitend bij de visie van IMH (Infant Mental Health) waarbij de relatie tussen ouders en kind centraal staat, en een open, speelse en nieuwsgierige houding van de hulpverlener wordt verwacht.

De FloorPlay-specialist zoekt naar de ontwikkelingsmogelijkheden bij het kind, zelfs als de stapjes klein zijn, ondanks de beperkingen bij het kind en/of de directe omgeving. Zij/hij leert een geïntegreerd FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren en het behandelproces te bewaken waarbij voortdurend afgestemd wordt met ouders zodat verwachtingen overeenstemmen.
Er wordt geoefend met verschillende vormen van coaching (videofeedback, modelling, live coaching of mondelinge en/of schriftelijke toelichting).

 

 

De FloorPlay route voor zowel de FloorPlay-begeleider als de FloorPlay-specialist start met een blended introductiecursus. Een combinatie van een online module en een cursusdag in het klaslokaal.

 

Introductie FloorPlay: e-learning + praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben

een dag van 9.30 - 16.30 uur inclusief lunch
De e-learning biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Praktijkdag.
-
1180.24.01
€ 325,00
Of

Introductie FloorPlay: e-learning + online praktijkdag

kinderen die speciale aandacht nodig hebben
e-learning en online lesdag

online lesdag van 9.30 - 16.30 uur
De e-learning biedt een eerste kennismaking met de methode FloorPlay en met de theoretische basis van het D.I.R. model dat eraan ten grondslag ligt. Als de cursist de afsluitende toets van de online module met voldoende resultaat heeft afgerond, mag deze deelnemen aan de Praktijkdag.
- (vol)
1155.23.04
€ 275,00

De opleiding FloorPlay start - na het volgen van de Blended Introductiecursus FloorPlay- met de basisopleiding FloorPlay. Binnen de basisopleiding ligt het accent op het verwerven van kennis over het DIR model van Greenspan en het zelf leren toepassen van FloorPlay in de begeleiding van kinderen.

Basisopleiding FloorPlay

opleiding tot FloorPlay-begeleider

Vijf lesdagen van 9.30 - 16.30 uur op: 1 & 2 februari, 22 maart, 5 & 12 april 2024. Op de overige data staan de online supervisiegroepen gepland. Een overzicht tref je verderop in de tekst aan.
Binnen de basisopleiding FloorPlay leert de hulpverlener het DIR-model praktisch toe te passen en te vertalen naar een FloorPlay begeleidingsplan. Het accent ligt op het zelf toepassen van FloorPlay in interactie met kinderen met ontwikkelingsproblemen.
- (vol)
1171.24.01
€ 1.840,00

Voor die hulpverleners die zich na de basisopleiding verder willen bekwamen in het gedachtegoed van Greenspan en met name ouders of begeleiders willen gaan coachen in FloorPlay, bestaat de verdiepende opleiding.

Verdiepende opleiding FloorPlay

Drie lesdagen van 9.30 - 16.30 uur op: 23, 24 & 26 januari 2024. Op de overige data staan de online supervisiegroepen gepland. Een overzicht tref je verderop in de tekst aan.
De verdiepende opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.
-
1172.24.01
€ 1.520,00

Neem voor vragen over de Overgangsregeling FloorPlay contact op met Marijke Bovenkamp: marijkebovenkamp@rino.nl